Galerie: 19 fotografií

Vydáno: Neděle 8. 1. 2012

Kategorie: Zprávy

Tags: Světový týden za mír a nenásilí

Shrnutí pražských workshopů Světového týdne za mír a nenásilí

V týdnu od 7. do 11. listopadu 2011, v rámci Světového týdne za mír a nenásilí, uspořádal Svět bez válek a násilí v Praze pět workshopů na témata: Konflikty za naše pohodlí, Výchova k nenásilí, Jaderné odzbrojení, Nesmyslnost rasismu a xenofobie a Války za energie vs. obnovitelné zdroje. Cílem akce bylo propojit skupiny a jednotlivce, kteří se o daná témata zajímají a chtěli by v těchto oblastech rozvíjet aktivity založené na principu aktivního nenásilí.

Účast na jednotlivých workshopech se pohybovala kolem 10 až 15 lidí. Účastníci se formou brainstormingu bavili o vizích pro budoucnost, o tom, jak by budoucí aktivity měly a neměly vypadat, a na závěr vymýšleli konkrétní aktivity.

Konflikty za naše pohodlí

Pondělní téma se týkalo konfliktů, které aktuálně probíhají po celém světě, jsou často vedeny pod lidskoprávními záminkami, ale jejich skutečným cílem je přístup k surovinám nebo jiné ekonomické zájmy. Tento scénář byl k vidění například v Iráku, Libyi a v mnoha afrických zemích.

Shodli jsme se na tom, že zásadním problémem je nedostatečná informovanost o konfliktech, jejich skutečných příčinách a souvislostech. Svět bez válek a násilí se tímto tématem bude aktivně zabývat v rámci skupinky lidí, která se na workshopu vytvořila. Pozornost bude zaměřena především na zveřejňování alternativních informací na webu (sekce se připravuje), přednášky na školách a reakce na aktuální témata.

Pokud byste se chtěli do těchto aktivit také zapojit, ozvěte se nám (kampaň koordinuje Táňa Bednářová, taniab@volny.cz) nebo přijďte na pravidelnou schůzku pražského týmu, která se koná každé úterý od 19 hodin v Centru neziskových aktivit Tyršova 1, Praha 2.

Výchova k nenásilí

Úterní workshop probíhal pod vedením Daniely Cachové z humanistické organizace Komunita pro lidský rozvoj. Tato organizace se již několik let zabývá výukovým programem pro základní školy nazvaným Výchova k nenásilí. Na workshopu se sešli především lidé, kteří už se vzdělávací tématikou v rámci nějaké organizace zabývají. Mluvilo se o tom, jak by se jejich aktivity daly obohatit a propojit. Podrobnější shrnutí workshopu najdete na webu Komunity pro lidský rozvoj.

Svět bez válek a násilí chce pracovat především se středními školami. Chystají se semináře, debaty a také kniha aktivit, pomocí níž by učitelé mohli interaktivní formou přinášet do výuky témata jako nenásilí, jaderné zbraně, války, globální souvislosti apod. Dalším z návrhů, které na workshopu padly, je vytvořit Síť škol za nenásilí, kterým by Svět bez válek společně s dalšími podobně zaměřenými organizacemi nabízel programy pro studenty, materiály a účast na mezi-školních projektech (např. putovní výstavy, výtvarné soutěže apod.)

Jaderné odzbrojení

Středeční workshop byl věnován tématu jaderných zbraní a tomu, co můžeme z pozice České republiky udělat pro to, aby byly tyto zbraně odstraněny a celosvětové zakázány.

Zvláštním hostem workshopu byla paní Alena Gajdůšková, místopředsedkyně Senátu ČR, která se tématu odzbrojení již delší dobu věnuje. Paní Gajdůšková informovala o současné situaci na české politické scéně a vyzdvihla význam veřejného tlaku jako jediného způsobu, jak přimět české politiky, aby k jadernému odzbrojení zaujali aktivní postoj.

Workshop pak pokračoval braninstormignem o podobě budoucí kampaně. Ta bude mít za cíl to, aby se ČR oficiálně připojila k zemím, které podporují jaderné odzbrojení. Kampaň bude propojena s již existující mezinárodní kampaní ICAN (www.icanw.org), která usiluje o to, aby mezinárodní společenství zahájilo jednání o tzv. Konvenci o jaderných zbraních, která by zakázala jaderné zbraně a poskytla mechanismus k úplnému odstranění těch existujících.

Materiály k této nové kampani jsou v přípravě. Pokud byste se chtěli zapojit, ozvěte se nám (info@svetbezvalek.cz) nebo přijďte na pravidelnou schůzku pražského týmu, která se koná každé úterý od 19 hodin v Centru neziskových aktivit Tyršova 1, Praha 2.

Nesmyslnost rasismu a xenofobie

Čtvrteční workshop byl v režii humanistické organizace Convergence of Cultures. Prolínala se zde témata rasismu, protiromských nálad v české společnosti, práv cizinců, přistěhovalectví nebo mediálního obrazu jiných kultur v českých médiích.

Na workshopu padlo mnoho nápadů na budoucí aktivity, které budou probíhat v rámci organizace Convergence of Cultures. Workshop tuto organizaci také inspiroval k tomu, aby spustila sérii vlastních workshopů s multikulturní tématikou, z nichž první proběhl v prosinci (Workshop: jak spojit to nejlepší ze všech kultur?). Další chystané akce a informace o tom, jak se připojit, najdete na www.cocu.cz.

Války za energie vs. obnovitelné zdroje

Páteční workshop byl věnován souvislostem mezi používáním neobnovitelných zdrojů (ropa, plyn) a válečnými konflikty, které často v pozadí získávání těchto zdrojů stojí.

O problému přišli pohovořit odborníci na obnovitelnou energii Milan Smrž z organizace Eurosolar a Tomáš Tožička z organizace Educon. Z workshopu vzešel nápad uspořádat v roce 2012 v Praze konferenci za účasti mezinárodních hostů, jejímž cílem by bylo informovat o souvislostech mezi válkami a energetickými zdroji a šířit povědomí o možném řešení této neudržitelné situace pomocí obnovitelných zdrojů. Mnoho lidí totiž nemá informace o tom, co nové technologie umožňují, a je přesvědčeno, že bez ropy, plynu a jaderné energie se neobejdeme.
 

Nike shoes困ったらここ!実家暮らしカップルの定番デートスポット5選
Čtvrteční workshop - Nesmyslnost rasismu a xenofobie
Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 1

Komentáře