Úterý 8. 11. 2011

Praha
Centrum neziskových aktivit Tyršova

Workshop Výchova k nenásilí

V rámci Světového týdne za mír a nenásilí proběhne v Praze série workshopů, jejichž cílem je spojit organizace a jednotlivce nad pěti aktuálními tématy a vytvořit pracovní skupinky, které se budou dané problematice dlouhodobě věnovat. Více o koncepci workshopů »

Výchova k nenásilí

Úterý 8. 11. 2011, 15.00 hod
Centrum neziskových aktivit, Tyršova 1, Praha 2

S násilím se setkáváme od nejrannějšího dětství a bereme jej často jako běžnou součást našeho života a normu chování. Porušování lidských práv se stalo všeobecně přijímanou skutečností. Přesto, že násilí ve většině forem odsuzujeme, jsme s ním vnitřně smířeni a nemáme chuť a energii tento svůj postoj jakkoliv měnit. S odůvodněním, že stejně nic nezmůžeme. Po našich dětech a žácích pak vyžadujeme, aby dodržovali stanovená pravidla, aby nešikanovali, neprali se, aby respektovali nás a své vrstevníky.

Jak toho ale docílit, když před sebou vidí rezignované dospěláky, kteří nevěří, že stav věcí se dá změnit? Vzorem našich dětí jsou „moudří zkušení skeptici“, kteří zapomněli, že každý člověk má potenciál změnit chod dějin, je-li přesvědčen, že se ubírají špatným směrem.

Pojďme spolu najít cestu, jak tento potenciál plně využít ku prospěchu nás samých i celé společnosti. Pojďme hledat nástroje, jak překonat současnou krizi vzdělání a převrácených hodnot. Pojďme společně sdílet nápady, jak inspirovat a motivovat nejmladší generaci k využívání toho nejlepšího, co v sobě v tento historický okamžik má.

Cíle workshopu:

  • Seznámit účastníky se seminářem Výchovy k nenásilí a dát jim prostor aktivně přispět k jeho vylepšení.
  • V rámci diskuse navrhnout další kroky, jak zahrnout otázku nutnosti nenásilí do výuky.
  • Najít způsoby, jak inspirovat mládež k uvědomění si zodpovědnosti za veškeré své jednání (aktivní i pasivní).
  • Sdílet zkušenosti s tímto tématem s ostatními účastníky s cílem společného rozšíření obzorů.

Workshop povede:

Daniela Cachová (Komunita pro lidský rozvoj, www.komunita.org)

url cloneTHE SNEAKER BULLETIN

Komentáře

Související