Svět bez válek a násilí

Svět bez válek a násilí je mezinárodní humanistická organizace, která vznikla v roce 1995 ve Španělsku a od té doby se rozšířila do více než 30 zemí po celém světě. Je jednou z pěti organizací, které vzešly z Humanistického hnutí. V roce 2009 vešla v povědomí tím, že iniciovala Světový pochod za mír a nenásilí – mezinárodní projekt, k němuž se připojily tisíce organizací, institucí, osobností a politiků z téměř stovky zemí.

Cíle Světa bez válek a násilí

  • Globální jaderné odzbrojení
  • Stažení vojsk z okupovaných území
  • Snižování výdajů na zbrojení
  • Uzavření mezinárodních smluv o neútočení a to, aby se státy zřekly války jako způsobu řešení konfliktů

Více o cílech Světa bez válek »

Jak je Svět bez válek a násilí organizován?

Svět bez válek a násilí se organizuje v podobě "základních týmů", tedy zhruba desetičlenných skupinek, které působí v určitém městě, na škole apod. Členství je možné ve dvou úrovních - plní a aktivní členové (jediný rozdíl mezi nimi je ten, že plní členové platí každoroční příspěvky a mají hlasovací právo). Svět bez válek a násilí je v ČR legalizován jako "občanské sdružení". Stanovy si můžete přečíst zde »

Koordinaci na mezinárodní zajišťuje Světový koordinační tým, který se skládá ze 12 zástupců, volených každé 2 roky přímou volbou všech plných členů ve světě.

Podrobné informace o organizační struktuře »

Financování

Za činnost ve Světě bez válek není nikdo placen, všichni členové se aktivitám věnují ve svém volném čase. Zdrojem financí jsou příspěvky plných členů a dary příznivců. Transparentní dárcovský účet je veden u banky Fio a jeho výpis si můžete prohlédnout online »

Podrobné informace o financování »

Historie Světa bez válek v ČR

V České republice funguje Svět bez válek a násilí od roku 2010. Volně navázal na činnost tzv. Hnutí nenásilí - kampaně Humanistického hnutí, která protestovala proti umístění americké vojenské základny v Brdech. Více o kampani Nenásilí »

Nike Sneakers StorePatike