Finance

SBV je samofinancován pomocí dobrovolných příspěvků svých členů. Každoroční příspěvky slouží k financování společných aktivit a platí je všichni plní členové na světě.

Kdykoliv během roku se člověk může stát se plným členem, pokud uhradí celou výši ročního příspěvku.

Výši příspěvku pro danou zemi určuje národní koordinační tým na základě průměrného platu v zemi.

Vybraná částka se dělí proporčně mezi základní tým, koordinační tým v dané zemi a světový koordinační tým, a to podle poměru definovaného světovým koordinačním týmem.

V případě potřeby je také možné vyhlásit příležitostné sbírky, do nichž se mohou dobrovolně zapojit jak členové, tak příznivci.

Výnosy z těchto příležitostných sbírek nesmějí převýšit roční příspěvky.

V souladu s humanistickým založením organizace pocházejí peníze na její fungování z příspěvků jejích členů.

affiliate link traceNike