Společné funkce

Základní týmy, stejně tak jako koordinační týmy národní či světové, mohou, pokud to uznají za potřebné, ustavit funkce, které usnadní společné aktivity, jako například:

  • Mluvčí: má na starosti reprezentaci SBV na institucionální úrovni, v tisku a ve všech aktivitách nebo situacích, kdy je třeba přednést stanoviska SBV
  • Funkce vztahů s ostatními organizacemi
  • Funkce legální a právnické
  • Funkce týkající se médií a šíření informací
  • A další funkce dle potřeby

Tito funkcionáři jsou voleni přímou volbou členy příslušného týmu (základního, národního nebo světového) a jejich funkce má roční, v případě koordinačních týmů dvouleté trvání.

Tyto funkce slouží společným cílům a jejich nositelé se řídí přesně dle pokynů týmu. Zvolení funkcionáři mohou usilovat o znovuzvolení.

Asics shoesNike Running