Historie

Svět bez válek a násilí (dále SBV) byl založen v roce 1994 a na mezinárodní úrovni byl poprvé představen v roce 1995 na Otevřeném humanistickém setkání v Chile, na Univerzitě v Santiagu.

SBV působí ve zhruba 40 zemích, podniká aktivity na místní úrovni a organizuje také mezinárodní kampaně, například „2000 bez válek“, „Výchova k nenásilí“, „Světový pochod za mír a nenásilí“ nebo „Světový týden za mír a nenásilí“.

SBV je organizace, která tvoří část Humanistického hnutí. To vzniklo 4. května 1969 při veřejném projevu známém jako „Uzdravení se z utrpení“, který přednesl zakladatel hnutí Silo v Andách, na místě zvaném Punta de Vacas poblíž hranic mezi Argentinou a Chile.

Humanistické hnutí je založeno na myšlenkovém směru známém jako Nový humanismus nebo Univerzalistický humanismus. Ten je popsán v Silových dílech a v dílech dalších autorů, kteří se jím inspirovali.

Tento myšlenkový proud, který zahrnuje také jistý druh cítění a způsobu života, se projevuje v různých sférách lidské činnosti, čímž dal vzniknout několika organizacím a akčním frontám. Ty vyvíjejí své aktivity v různých oblastech se společným cílem: polidštit zemi, tedy přispět ke zvětšení svobody a štěstí lidských bytostí. Všechny užívají tutéž metodologii „aktivního nenásilí“ a návrh osobní změny vedoucí ke změně společenské.

Dalšími organizacemi, vycházejícími z Humanistického hnutí, jsou Humanistická strana, Komunita pro lidský rozvoj, Convergence of Cultures a Světové centrum humanistických studií.

best Running shoes brandblush pink adidas superstars suede red white Mid Light Smoke Grey - Grailify