Humanistické hnutí

Humanistické hnutí je společenské hnutí, které vzniklo v roce 1969 v Argentině a rozšířilo se do celého světa. Zakladatelem hnutí je argentinský spisovatel a myslitel Mario Cobos alias Silo. Jeho filozofie je nazývána Nový humanismus nebo také Univerzalistický humanismus.

Humanistické organizace

  • Svět bez válek a násilí - zabývá se především tématy válek a zbrojení.
  • Komunita pro lidský rozvoj - zabývá se rozšiřováním nenásilné kultury (vzdělávací tématika, osobní rozvoj)
  • Convergence of Cultures - zabývá se sbližováním kultur, problémy xenofobie, rasismu, etnické diskriminace apod.
  • Humanistické strana - snaží se přenášet humanistické návrhy do politiky.
  • Světové centrum humanistických studií - pracuje s humanistickými tématy na akademické úrovni.

Další humanistické projekty

Kromě společenských témat se Silovy myšlenky dotýkají také osobního a duchovního rozměru života. Kniha Silovo poselství inspiruje vznik komunit po celém světě. Více na www.silovoposelstvi.cz.

Dalším projektem jsou Parky studií a reflexe - místa, která by se měla stát zdrojem pozitivní energie a přispět ke vzniku nenásilné kultury. Parky vznikají díky příspěvkům a práci jednotlivých lidí, nestojí za nimi žádné organizace ani granty. Jsou to místa pro studium a rozmýšlení, probíhají zde různá setkání a semináře.

V České republice vznikl v roce 2011 první Park studií a reflexe v obci Pravíkov na Vysočině. Svět bez válek a násilí tento prostor využívá pro organizační schůzky a vícedenní semináře pro veřejnost. Více na www.parkpravikov.cz.

Adidas shoesNIKE AIR HUARACHE