Středa 9. 11. 2011

Praha
Centrum neziskových aktivit Tyršova

Workshop Jaderné odzbrojení

V rámci Světového týdne za mír a nenásilí proběhne v Praze série workshopů, jejichž cílem je spojit organizace a jednotlivce nad pěti aktuálními tématy a vytvořit pracovní skupinky, které se budou dané problematice dlouhodobě věnovat. Více o koncepci workshopů »

Jaderné zbraně patří mezi nejničivější zbraně na Zemi. Ve světě jich je přes 20 000 a dovedly by zničit zemi hned několikrát. Rostou obavy z šíření jaderných zbraní do dalších zemí nebo do rukou teroristických skupin.

V roce 1970 vešla v platnost Smlouva o nešíření jaderných zbraní (NPT). Rozdělila signatářské země na dvě skupiny – na ty, které v době podpisu vlastnily jaderné zbraně, a na ty ostatní. Nejaderné státy se zavázaly, že nebudou vyvíjet jaderné zbraně, a jaderné státy naopak k tomu, že budou směřovat k úplnému jadernému odzbrojení. Po 40 letech je evidentní, že smlouva selhává. Pět jaderných států si udržuje svůj privilegovaný status a nečiní žádné skutečné kroky k tomu, aby započaly jednání o úplném odzbrojení. Ostatní čtyři státy vlastnící jaderné zbraně stojí zcela mimo smlouvu.

Další typy zbraní hromadného ničení, jako zbraně biologické nebo chemické, již byly postaveny mimo zákon mezinárodními konvencemi. O konvenci, která by zakázala jaderné zbraně, však ještě nebylo zahájeno ani jednání, a to přes podporu většiny členských států OSN včetně několika jaderných států. Česká republika se k odzbrojení staví negativně.

Cíle skupiny vytvořené na workshopu:

  • Šířit povědomí o problematice jaderných zbraní na veřejnosti a ve školách.
  • Pracovat na změně oficiálního postoje České republiky tak, aby na mezinárodní úrovni podporovala snahy o jaderné odzbrojení.
  • Připojit se k Mezinárodní kampani za odstranění jaderných zbraní (ICAN -  International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, www.icanw.org), spolupracovat s mezinárodními organizacemi, které sdružují starosty (Mayors for Peace) a poslance (PNND - Parliamentarians for Nuclear Non-Proliferation and Disarmament) podporující jaderné odzbrojení a přispět k jejich růstu v ČR.

Workshop povede:

Jana Jedličková (Svět bez válek a násilí, www.svetbezvalek.cz)

best Running shoes brandNike News

Komentáře

Související