Snaží se NATO vyprovokovat válku s Ruskem?

Sestřelení ruského letadla je vážnou provokací Ruska ze strany členského státu NATO. Turecko brání ISIS před útoky Ruska a NATO odhaluje svoji pravou tvář.

Terorismus i uprchlická krize jsou velice vážnými problémy, kterým je potřeba čelit. Dnes jsou ale bohužel zneužívány pro "odvedení pozornosti" lidí od toho, co je důležitější. A to, že skutečným cílem USA je Rusko.
Destabilizují Evropu a podařilo se jim obnovit staré rozdělení mezi západní částí Evropy a východní částí Evropy, aby mohli z té východní části vytvořit svoji kolonii a použít ji k útoku proti Rusku.

Zároveň se využívá strach z teroristických útoků k manipulaci lidí, aby se ospravedlnily zvyšující se společenská kontrola a omezování lidských práv a svobod.

Česká republika musí tento čin Turecka jasně odsoudit, musí se zachovat jako svobodný, suverénní a neutrální stát. Česká republika musí znovu zvážit své rozhodnutí být součástí paktu NATO, které se po našem vstupu proměnilo z paktu obranného na pakt útočný. Navíc toto rozhodnutí bylo přijato pouze politickými elitami a nikoliv českým národem. Je nezbytné uskutečnit referendum, které bylo ke vstupu do NATO přislíbeno a pak bylo lidem "ukradeno" v roce 1999.

Je více než kdy jindy nezbytné vytvořit silnou nenásilnou opozici.
Je více než kdy jindy naléhavé probudit lásku ke svobodě, spravedlnosti a demokracii.

Svět bez válek a násilí
25. listopadu 2015

____________doporučujeme__________________
Tvář a maska ​​ISIS.

Stručná historie NATO 1949 - 2015

Svědectví podplukovníka AČR, který sloužil v misích NATO

Silo: "A jak proběhne pád té druhé půlky světa?"

Co je to aktivní nenásilí

Buy KicksAir Jordan
Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 1

Komentáře