Tvář a maska ​​ISIS.

Kdo zná nepřítele a sám sebe, ten vyhraje bez úhony na sto bitev.
Čínské přísloví
 
ISIS je dobře organizovaný komplexní "výtvor", jehož členové jsou vycvičeni a nakládají s obrovskými ekonomickými a vojenskými zdroji. Je založen na fundamentalistické ideologii, která nabízí soudržnost, sílu a cíle. Je zde znát značný vliv wahhábismu (wahhábismus je hnutí, které vzniklo v rámci islámského proudu sunna). Nachází se komplexním způsobem v určitých oblastech, v některých částech Iráku, Libye, Sýrie, na Sinaji. Začal se rozvíjet v Iráku a od roku 2013 používá název Islámský stát Iráku a Levanty.
 
Půdou pro jeho rozvoj byla hlavně obrovská destabilizace způsobená válkou v Iráku.  Tato válka, kromě smrti nejméně dvou milionů civilistů, milionů uprchlíků (až 1.000.000 lidí našlo útočiště v Sýrii), nenávisti obyvatelstva vůči západnímu útočníkovi, vyvolala střet mezi různými hnutími uvnitř islámu. Předtím se žilo, aniž by se přikládal význam rozdílům, podobně jak je tomu nyní v Evropě mezi různými hnutími v rámci křesťanství. Díky válce se konflikty radikalizovaly.
Jde o dobře vycvičené muže, protože do ISIS přešly "kusy" z žoldnéřských armád z jiných válek, např. jako ta v Libyi. Část prostředků, s nimiž se podporuje válka proti Assadově vládě končí v ISIS.
ISIS řídí velmi ziskové obchody, jako jsou ty s elektřinou a obzvláště ty s ropou. Pouze z obchodu s ropou vydělávají 1,5 až 3 miliony eur denně, s ropou, která skrze prostředníky končí také na západním trhu.
Mnoho analytiků říká, že jsou přímo financováni Saúdskou Arábií, teokratickou zemí, kde jsou se Wahhábisté u moci. Saúdská Arábie to popřela. V každém případě podpora (odborná příprava, peníze, zbraně) ze Saúdské Arábie, Spojených států, Francie ve válce proti Assadově vládě končí z velké části v rukou ISIS. Fakticky nakládá se sofistikovanými zbraněmi jako např. americké protitankové střely tow.
 
ISIS nebojuje jen proti Západu, ale také proti zbytku islámského světa, v němž se chce získat dominantní postavení. Nesmíme mít představu o islámu jako o monolitickém světě, naopak, skládá se z velkého množství hnutí, které jsou ve velkém konfliktu mezi sebou. ISIS v Sýrii bojuje proti: regulérní syrské armádě, osvobozenecké syrské armádě osvobození, Al Nusra frontě (z velké části AI Quadea), Kurdům, Muslimskému bratrstvu, ...
Představují jen pár tisíc bojovníků. Tudíž jejich ztotožnění s islámem je směšné. Mluvíme o 0,00 a něco procent v porovnání jedné miliardy a 200 milionů věřících odhadovaného počtu v muslimském světě.
Z výše uvedeného můžeme pochopit, proč někteří říkají - například Graham Fuller, bývalý úředník CIA,-  že ISIS je americkým "výtvorem". Ne nutně musíme věřit tomu, že byl vytvořen záměrně s určitým plánem, ale je jisté, že byly dány základy pro jeho rozvoj, byl financován přímo či nepřímo, spoléhá na personál vyškolený Západem, a v jeho rozvoji mu nebylo mu zabráněno. Během uplynulých dvou let bylo jen malé procento z amerického bombardování ISIS účinné. Z tohoto pohledu Rusko udělalo více za pár týdnů.
 
Tento "výtvor", tento "Frankenstein", byl zřejmě podporován, aby destabilizoval Blízký východ tím, že se postavil proti šíitské ose Írán - Sýrie a opřel se o osu sunnitskou. Za takzvanou "demokratizací" Sýrie se skrývají - a to ještě ani ne dobře – mocenské hry a politická a ekonomická kontrola nad celým regionem. Turecko a Izrael chtějí osu Sýrie a Írán zničit, zatímco Rusko vždy udržovalo spolupráci se Sýrií, kde má vojenskou základnu od roku 1972.
Takzvaný západní boj proti Sýrii, je bojem proti sekulárnímu státu, který má od roku 2014 vládu uznanou ve volbách, a ve kterém spolu žily relativně bez zásadních konfliktů různé náboženské menšiny, včetně křesťanů. Důvod pro tento boj opírá o nejsilnější fundamentalismus v islámu, sunnitský wahhábismus ztělesněný Saúdskou Arábií, snad jediným státem na světě, kde neexistuje parlament, kde jsou ženy ukamenovány za cizoložství a kde se popravují a ukřižovávají dvacetiletí chlapci za účast na demonstraci.
S rozhodnutím Ruska k intervenci, jediné intervenci alespoň formálně v souladu s mezinárodním právem, vyžádané přímo Sýrií, se změnil celkový rámec. Rusko se octilo uprostřed reflektorů a se svou intervencí poukázalo na rozpory americké politiky.
 
Jak bude nyní Západ reagovat po útocích v Paříži? Vyhlásí válku "výtvoru" ISIS, což je to, co Západ říká už dva roky, a měl by tak učinit i proti jeho tvůrcům. Ale to je paradox. Nevzpomínám si, že by v historii nějaká země vyhlásila válku sama sobě!
Jsme na okraji mentality, systému, který nyní plně odhaluje své rozpory a své strukturální limity. Způsob myšlení, který používá druhé a celé národy jako prostředky k vlastnímu obohacení, mentalitě nadvlády, síly, kontroly a pomsty, která se po tisíciletí usadila v srdci a mysli člověka.
Více než kdy jindy je nutné a naléhavé otevřít nové horizonty a nové cesty pro lidstvo. První kroky jsou jednoduché a nikdy je nepřestaneme neúnavně opakovat, i když je teď nikdo neposlouchá:
- Okamžitá intervence mezinárodní koalice řízené OSN k zastavení ISIS
- Stažení vojsk ze všech okupovaných území
- Zákaz prodeje zbraní, počínaje především konfliktními oblastmi
- Přijetí nezbytných opatření ve svých zemích, aby se předešlo dalším útokům ale dodržováním zákona a ne vytvářením nových represivních zákonů, které povedou k policejnímu a autoritářskému státu
- Dodržování rezolucí OSN a Mezinárodní Charty Organizace spojených národů
 
Jakákoliv jiná rozhodnutí, a ta se právě dnes bohužel zaujímají, přinesou jen násilí, chaos a válku všech proti všem.
V tak obtížném a temném okamžiku nás mohou povzbudit následující slova:
"Nacházíme se na konci temného období historie a nic nebude stejné jako dřív. Pomalu se začne rozednívat do nového dne. Jednotlivé kultury si porozumí, národy zažijí vzrůstající touhu po rozvoji pro všechny a pochopí, že pokrok jen pro omezenou skupinu lidí nakonec neznamená pokrok pro nikoho. Ano, bude mír a z nezbytnosti se pochopí, že se začíná utvářet všelidský národ." Silo, 2004
 
Svět bez válek a násilí
20. 11. 2015
Asics shoes男性必見!パイパンにしてみたらメリットしかなかった体験談
Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 1

Komentáře