Války Severoatlantické aliance, uprchlíci a terorismus nemohou být chápány odděleně. Evropa musí dát souvislou odpověď.

Opět jsme svědky teroristických činů v Evropě. Tyto události ve městech západních zemí, při nichž jsou zabíjeni evropští občané, jsou v očích západních médií hrůzné. Měli bychom je zavrhnout a všechny mírumilovné lidské bytosti je zavrhují. My v Pressenze je zavrhujeme zcela.
Ale nyní již nestačí, aby evropští politici i civilní obyvatelstvo odsuzovali teroristické jednání v Evropě, aniž by se ptali po kořenech problému a jeho nápravě.
Úplně stejně, jako nemůže být uprchlická krize vyřešena zavíráním hranic a umístěním válečných lodí do Středomoří, terorismus nelze zvládnout zvýšenými bezpečnostními opatřeními a dohledem nad evropským obyvatelstvem, démonizováním lidí islámské víry a obviňováním imigrantů.
 
Oba tyto problémy povstávají ze spoluodpovědnosti Evropy při válkách na Středním Východě.
Toto je nepohodlná pravda, kterou politici z téměř všech částí spektra nejsou schopni přijmout, a pokud ji přijímají, nedokáží ji říci veřejně, protože anti-humanistická korporátní média je budou pronásledovat, aby se pokusila zničit jejich kariéru a umlčela je. 
Evropa se celá desetiletí angažovala na strategických geografických místech planety, podporovala války a občanské nepokoje. Všichni známe jména těchto míst: Lybie, Sýrie, Afghánistán, Irák a další. A uváděné ospravedlnění těchto válek bylo nedodržování lidských práv a nedostatek demokracie.
 
Nicméně víme, že jsou tucty zemí, které také mají strašlivé záznamy, pokud jde o lidská práva a demokracii: Saúdská Arábie sporně na prvním místě, ale na seznamu jsou i Zimbabwe, Egypt a Čína. 
A zatímco v případě prvních zmíněných zemí NATO rozpoutává peklo na zemi, ty druhé nechává, aby si dělaly, co chtějí. 
Viděno více zblízka, jedny země mají důležité množství ropy, či jsou geograficky důležité kvůli ropovodům, zato druhé jsou buď země bez strategických surovin, nebo jsou natolik důležitými obchodními spojenci, že nelze riskovat.
Evropští občané se musí probudit ze snu. Zahraniční politika Evropské unie je katastrofa. Války neprodukují mír, produkují uprchlíky a teroristy. A naši politici a ti, kteří kontrolují bankovní systém, korporátní média a armádu, toto vědí. 
Vybavují se mi slova argentinského spisovatele a aktivisty za nenásilí, Sila, který v 80. letech napsal: 
 
„Takže nebuďme překvapení, že někdo odpovídá fyzickým násilím, když jsme ho vystavili nelidským psychologickým tlakům nebo tlaku vykořisťování, diskriminace a netolerance. A pokud nás taková reakce překvapí, je to buď proto, že jsme zainteresovanou stranou bezpráví (v tomto případě je naše „překvapení“ zároveň lží) anebo proto, že vidíme pouze účinky, aniž bychom zaznamenali příčiny, které vedou k této explozi.“
 
Evropa hledí do propasti. Mír, který Evropa povětšinou zažívala od roku 1945, je ve velkém ohrožení. Sociální výhody a bezpečí, které si naši občané vybojovali, jsou nyní napadány zkaženou kolaborací mezi korporacemi, médii, bankovním systémem a vojenským průmyslem. 
Teď je čas pro občanskou společnost, aby jednala. Spočívá na každém z nás, abychom se zapojili do humanistických organizací, založených na nenásilí, kde je jádrem hodnota lidských bytostí, jako je Svět bez válek a násilí, Mezinárodní humanistická strana, Convergence of Cultures a další, a tyto organizace aby ze všech sil podporovaly širší kampaně za sociální změnu jako je DiEM25 (Democracy in Europe Mouvement 2025), ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), No To NATO a mnohé další.  Je na občanech Evropy, aby zdola odmítli falešné informace a výmluvy, které přichází od anti-humanistických médií a aby hledali alternativní zdroje, jako je Pressenza. 
 
Je čas na vyjádření solidarity, nejen mezi těmi, kdo mají podobnou víru a vzhled, ale mezi všemi lidskými bytostmi. Toto by byla koherentní odpověď.
 
Tony Robinson
22. 3. 2016 Budapešť
Zdroj: Pressenza
 
Pro Svět bez válek a násilí přeložila Kateřina Bizubová.
 
Nike Sneakers StoreAsics Onitsuka Tiger
Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 1

Komentáře