Video

Vydáno: Sobota 14. 11. 2015

Kategorie: Názory a komentáře

Tags: Terorismus nenásilí násilí Paříž nato Válek

Silo: "Jak je možné skoncovat s násilím?"

Video:  Jak je možné skoncovat s násilím?

Jak je možné v tomto nešťastném světě, kde si venkov i města podmaňuje síla a nespravedlnost, skoncovat s násilím?

Možná si myslí, že jsou inspirujícím vzorem pro nové generace, když po vzoru počítačových her útočí na svět, vyhrožují, chovají se s nejhrubší arogancí a nakonec posílají své syny do vzdálených zemí obsazovat, zabíjet a umírat. Tohle není dobrá cesta a ani dobrý vzor.
Možná si myslí, že návrat k primitivním praktikám trestu smrti bude velkým společenským příkladem.
Možná si myslí, že čím dál tvrdšími postihy za trestné činy způsobené dětmi tyto činy zmizí… nebo zmizí děti.
Možná si myslí, že když budou uplatňovat „vládu tvrdé ruky“ i v ulicích, že se ulice stanou bezpečnějšími.

Tyto problémy dnes jistě existují a znásobují se, ale násilný přístup k násilí mír nepřinese.

Říkám, že na mezinárodní úrovni se všichni, kteří obsazují cizí území, musí okamžitě stáhnout a přijmout rezoluce a doporučení OSN.
Říkám, že na úrovni jednotlivých zemí bude zapotřebí vynaložit úsilí, aby fungovaly zákony a spravedlnost (a to i přes jejich nedokonalost) namísto přijímání ještě tvrdších zákonů a represivních opatření, které slouží jen těm, kteří zákon a spravedlnost maří.
Říkám, že na úrovni rodiny budou muset lidé dělat to, co sami kážou, a upustit od pokryteckých řečí, které ničí nové generace.
Říkám, že na osobní úrovni by se každý měl snažit, aby bylo v souladu to, co si myslí, s tím, co cítí a co dělá, upravit svůj život koherentním způsobem a uniknout rozporu, který vytváří násilí.

Ale nic z toho, co zde bylo řečeno, nebude vyslyšeno. V každém případě události samy zapříčiní, že ti, kdo okupují, se stáhnou; že krutí budou odmítnuti národy požadujícími prosté uplatnění práva; že děti vytknou svým rodičům jejich pokrytectví; že si každý bude vyčítat rozpor, který vytváří v sobě a v ostatních, kteří jej obklopují.

Nacházíme se na konci temného období historie a nic nebude stejné jako dřív. Pomalu se začne rozednívat do nového dne. Jednotlivé kultury si porozumí, národy zažijí vzrůstající touhu po rozvoji pro všechny a pochopí, že pokrok jen pro omezenou skupinu lidí nakonec neznamená pokrok pro nikoho. Ano, bude mír a z nezbytnosti se pochopí, že se začíná utvářet všelidský národ.

Silo. Punta de Vacas, 4. května 2004 - Část proslovu

_________________________

Silo: Pád východního bloku nedoprovázely žádné tragédie, žádná pronásledování a žádná genocida. A jak proběhne pád té druhé půlky světa?
Celý článek: Co je to aktivní nenásilí.

Asics shoesWoman Shoes
Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 0

Komentáře