Galerie: 1 fotografií

Vydáno: Čtvrtek 17. 12. 2015

Kategorie: Názory a komentáře

Tags: usa rusko mír válka Ukrajina

Kdo je Satan - Rusko nebo USA? Reakce Světa bez válek a násilí na dopis jednoho čtenáře.

Svět bez válek a násilí ani neoslavuje politiku Ruska ani nevnímá USA jako ďábla. Stačí si přečíst některý z našich dokumentů, z nichž je to zřejmé. Podle nás se svět nedělí na ty hodné a ty zlé a ani neexistuje absolutní dobro a zlo. Lidé a národy mohou dělat v jeden okamžik věci dobré a v jiný okamžik zase věci zlé, záleží vždy na rozhodnutích učiněných v daných situacích a nikoliv na nějaké předem dané a neměnné lidské přirozenosti – neexistují pouze dobří a špatní, ale jen lidé, jejichž rozhodnutí z nich dobré nebo špatné dělají.

Každopádně to, v čem spatřujeme „zlo“ současné doby, je násilí moci. Dnes je veškeré bohatství soustředěno v rukou velmi malé menšiny – méně než 1 % lidí vlastní více než 80 % světového bohatství. Tato ekonomická a finanční skupina vlivných „řídí“ politické dění i média, aby si zajistila moc, rozrůstala se a expandovala. Běžný občan se již nemůže účastnit procesu rozhodování – vše totiž přichází shora. Smí pouze na hlasovacím lístku zaškrtnout jednu z možností a vybrat si mezi stranami, které jsou finančně podporovány oligarchy. Můžeme tedy před televizí nebo monitorem počítače sledovat politické dění a historické události, kterých jsme pouhými pasivními pozorovateli.

A právě toto je podle nás násilí ve své podstatě: obrovská většina, která žije podle pravidel vnucených malou menšinou. A tato menšina v okamžiku, kdy se jí nedaří dosahovat svých cílů pomocí násilí ekonomického, psychologického, či násilím ve vzdělávacím systému, atd., přistoupí i k násilí fyzickému, aby si vynutila vlastní vůli.

Následně dochází k válkám. Je tomu tak tehdy, když se hodnotou stávají peníze, moc, nadvláda člověka nad člověkem a ovládání zdrojů za každou cenu. Vždyť to zažíváme i v našem osobním životě, v rodině, mezi přáteli, v práci... A když se peníze stanou hlavní hodnotou, začíná „válka“.

Souhlasíme s vámi, že dnešním největším a velmi nebezpečným problémem je možný střet mezi USA a Ruskem. Jsme obecně proti každému monopolu a koncentraci moci. Z tohoto úhlu pohledu se určitě politika Ruska ani zdaleka neblíží našim ideálům. Domníváme se ale, že odpovědnost za současnou situaci nesou především američtí oligarchové, kteří se nechtějí smířit s tím, že nejsou jedinou mocí na světě. Svět se stal mnohostranným, ale oni to nechtějí přijmout. Všemi způsoby se snaží rozdělit Evropu a Rusko a docílit tak ochuzení obou. A protože Francie, Německo a další západoevropské země kladou překážky, tak se snaží obnovit staré zdi mezi západní Evropou a východní Evropou, což se jim daří. Stačí sledovat události i informace v médiích v zahraničí, aby bylo jasné, že tady u nás a v dalších zemích bývalé Varšavské smlouvy probíhá velmi silná propaganda ve prospěch USA, proti Rusku. Všichni jsme si všimli, jak Holland spěchal za Putinem, aby upevnil alianci s Ruskem, jak se Německo snaží udržovat dobré vztahy s Ruskem nebo jak italský premiér Renzi navrhuje revizi ekonomických sankcí proti Rusku.

Ve sdělovacích prostředcích západní Evropy nalezneme zprávy o potlačování manifestací v USA a násilí místní policie, můžeme sledovat dokumentární filmy o historii politiky Putina. U nás takové zprávy nenalezneme, jsou kompletně cenzurované. (Velice nás v tomto smyslu překvapil rozhovor s prezidentem Assadem odvysílaný ČT). Zkrátka věci nejsou tak, jak nám je vykreslují naše média!

Je nezbytné shánět si informace i z jiných zdrojů, studovat a mluvit s ostatními, aby se člověk nestal obětí hypnózy a všech těch „pohádek“, které nám každodenně vyprávějí.

Dnes všichni odsuzují Assada, aniž by někdo věděl, o čem se vlastně mluví, aniž by znal fakta. Jde pouze o efekt propagandy. Ale nikdo neodsoudí USA za 2 milióny mrtvých v Iráku: za nevídaný masakr, genocidu spáchanou před zraky celého světa, za tu kompletně zničenou společnost – něco ukrutného! Neumíme si ani představit rozměry této katastrofy – 2 milióny mrtvých, množství dotčených rodin, chudobu, hlad...

Západ pro své zájmy napadl Libyi – zničil zemi a zabil prezidenta Kaddáfího stejným způsobem, jako mafiánští kriminálníci vraždí své nepřátele. A ještě chceme věřit v dobré a zlé, v černobílé vidění světa?

Co se týká ukrajinské krize, tak bych odkázal na řadu článků, které jsme k tématu publikovali a které události analyzují seriózním způsobem. Zvláště bych chtěl upozornit na analýzu profesora Umberta Mazzei: Euro-americký státní převrat na Ukrajině.

Jak jsme řekli na našem posledním happeningu: nový svět je možný a začíná z jednoduché pravdy, že dobré životní podmínky jednotlivce a jednoho národa jsou možné pouze v případě, že přináší dobré životní podmínky a štěstí všem lidem kolem a všem dalším národům.
Prvním krokem v tomto směru musí být obnovení mezinárodního práva a stažení vojsk, která okupují cizí území: v Sýrii, Iráku, Afghánistánu, Palestině...
Každý z nás může tlačit na vlastní vládu, aby respektovala vůli svého národa a nebyla poslušná velkým mocnostem, ale naopak prosazovala politiku národní suverenity, neutrality a spolupráce se všemi stranami na partnerské úrovni.

Svět bez válek a násilí
17. prosince 2015

___________doporučujeme__________________

Válka nebo probuzení lidského vědomí

Stručná historie NATO 1949 - 2015

Proč požadujeme referendum? Přejeme si, aby lidé začali brát své životy do svých rukou.

Válka o plynovody. Pravda o ruské stíhačce sestřelené Tureckem: zasáhnout plynovod „Turkish Stream“ a izolovat Evropu od Ruska

Asics shoesNIKE AIR HUARACHE
Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 1

Komentáře