Vydáno: Pondělí 18. 5. 2015

Kategorie: Zprávy

Tags: Referendum mír válka nato Ukrajina rusko armáda USA

Proč požadujeme referendum? Přejeme si, aby lidé začali brát své životy do svých rukou.

Naše prohlášení chce především upoutat pozornost lidí a otevřít veřejnou debatu o vážnosti situace na Ukrajině a o skutečnosti, že rozhodnutí přijatá vládou nás do tohoto konfliktu přímo zapojila.
V prohlášení se říká, že dáme-li stranou svá osobní přesvědčení, je třeba vzít v úvahu:

1. Válka nikdy není nejlepší volbou pro řešení konfliktů a je nutné se jí vždy vyhnout.

2. Skutečná demokracie. Důležitá rozhodnutí zahraniční politiky naší republiky byla přijata menšinou, aniž by občanům byla dána možnost vyjádřit jejich názor.
Od roku 1999 jsme součástí NATO pouze z rozhodnutí politické elity. O zatažení do současného konfliktu rozhodlo i teď pouze několik ministrů, kteří nevyslyšeli vůli lidí a dokonce ani předem neinformovali a nenechali rozhodnout parlament.
Právě teď chce vláda schválit novelu branného zákona a nakoupit zbraně za neuvěřitelné sumy. Ani tato témata nebyla předmětem diskuse v posledních volbách, a vláda ani parlament proto nemají mandát o nich rozhodovat. Znovu jsme součástí netransparentního plánu, který nám je odhalován jen krok za krokem. Opět o nás bez nás! Myslíme si, že většina lidí, kdyby měla na výběr, by se rozhodla investovat do zdravotnictví, školství, ekologie nebo do vytváření nových pracovních míst, ne do pořizování zbraní.

3. NATO. Jak jsme již řekli, jsme v NATO od roku 1999 z důvodů rozhodnutí politické elity, která rok před tím, před volbami, slibovala referendum. Referendum, které potom neumožnila, a nedala tak možnost lidem naší země vyjádřit jejich vůli.  Pouze o 12 dní později začalo bombardování bývalé Jugoslávie. V témže roce 1999 na svém zasedání ve Washingtonu NATO rozšířilo svou doktrínu výhradně obranného paktu o preventivní zásahy mimo území svých členů.

Z těchto tří hlavních důvodů požadujeme referendum, velký nástroj demokracie, aby byla všem občanům dána příležitost získat informace a rozhodnout se. Pouze tímto způsobem představují přijatá rozhodnutí vůli většiny tak, jak by tomu mělo v demokratické společnosti být.

Téma referenda. NATO není naprosto žádnou zárukou toho, že válka bude zahájena pouze k obranným účelům. K řešení mezinárodních konfliktů existuje jiná instituce. Organizace spojených národů byla vytvořena právě pro plnění této funkce. Kritiky pomalého fungování orgánů OSN a nejasnosti přijímaných rezolucí musí být impulsem k vylepšení celého fungování. Oslabení této mezinárodní organizace by znamenalo nechat prostor bezpráví a zvůli silnějšího. Je naopak nezbytné posilovat její roli prostředníka a schopnost zasahovat v konfliktních zónách. Mír mohou zaručit pouze dohody mezinárodní, ne ty unilaterální. Pokud zcela zbavíme OSN její hodnoty, riskujeme, že se vrátíme k situaci podobné divokému západu jako před druhou světovou válkou!
Navíc, pomocí referenda, chceme zabránit válce, jejíž povaha není obranná a ve které by šli mladí lidé umírat za zájmy několika málo osob, které obchodují se zbraněmi a válka je pro ně byznys.

Přejeme si, aby lidé začali brát své životy do svých rukou.
_________________________________
Podpoř referendum za zákaz podporovat jakoukoli vojenskou intervenci, která není v souladu s Chartou Spojených národů a nemá souhlas Rady bezpečnosti OSN

Jak aktivně podpořit kampaň?

affiliate link traceNike Shoes
Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 0

Komentáře