Doporučujeme k přečtení

Některé zajímavé články, které vedou k reflexi o situaci, ve které žijeme a o možných řešeních.

Názory autorů publikovaných článků se nemusí shodovat s myšlenkami Světa bez válek a násilí.

Chystá se válka mezi zeměmi stejného regionu a společné kultury, kterou Spojené státy budou řídit na dálku a kde budou umírat naši lidé. 25. 5. 2015

 

Proč požadujeme referendum? Přejeme si, aby lidé začali brát své životy do svých rukou.
Skutečná demokracie. Důležitá rozhodnutí zahraniční politiky naší republiky byla přijata menšinou, aniž by občanům byla dána možnost vyjádřit jejich názor.

Nechci čekat, až bomby začnou padat na naše hlavy
Jan Tamáš. Naše vláda rozhodla o zavlečení naší země do tohoto vojenského dobrodružství, aniž by proběhla jakákoliv celospolečenská diskuze. Tato otázka nebyla diskutována dokonce ani v našem Parlamentu! 1. 5. 2015

 

Euro-americký státní převrat na Ukrajině
Podrobná analýza prof. Umberta Mazzei. 13. 03. 2014

 

Stručná historie NATO 1949 -2015
NATO vzniklo jako obranný pakt v obavě z možné expanze SSSR. Když tato hrozba pominula, začíná podnikat vojenské akce.

Svědectví podplukovníka AČR, který sloužil v misích NATO Pplk. v.z. MUDr. Marek Obrtel v.r. 22. 12. 2014

Válka nebo probuzení lidského vědomí
Úvaha Gerarda Feminy na téma informační manipulace. K převrácení cesty válečného štvaní potřebujeme hlubší mýty. Možná právě „malý“ český národ, který se nachází na křižovatce mezi Východem a Západem, bude mít možnost nabídnout „velký“ příspěvek ke změně smutného chodu událostí. 9. 4. 2015

 

Je konec světa nevyhnutelný?

Tony Robinson.  spoluředitelem mezinárodní tiskové agentury Pressenza.  Návrhy na východiska z tohoto těžkého historického okamžiku. 22. 11. 2014

 

Noam Chomsky o krizi na Ukrajině 
Jen si představte, když by se v 80. letech začala v Latinské Americe rozpínat Varšavská smlouva nebo by dokonce Mexiko oznámilo, že se k ní chce přidat.

 

Stanovisko Světa bez válek a násilí k plánovanému přejezdu armády USA přes území ČR 21. 3. 2015

 

 

Otázky a odpovědi na téma odzbrojení

(převzato z “Pacifismus a nenásilí” – Komunita pro lidský rozvoj) 2005

Nike SneakersAIR MAX PLUS