Žádejme referendum! Vytvořme podmínky, ve kterých chceme žít!

Autor: Gerardo Femina

Vláda Spojených států amerických hraje v konfliktu na Ukrajině hlavní roli. Existuje početná skupina odborníků a politiků, kteří zastávají jiný úhel pohledu než ten, který převažuje ve velkých hromadných sdělovacích prostředcích. Vyjmenuji jen některé z nich, kteří jsou zároveň zástupci různých politických směrů: filosof N. Chomsky, bývalý prezident Francie N. Sarkozy, bývalý prezident České republiky V. Klaus, režisér O. Stone, historik a bývalý poradce prezidenta Bushe S. Choen.1  Existuje oficiální dokument Kongresu Spojených států amerických, S. 2277 z 1. května 2014, který obsahuje plán války proti Rusku. Samozřejmě že nic není černobílé. Neříkáme, že neexistují jiné zodpovědné síly a další faktory, které vedly k občanské válce na Ukrajině, ale říkáme, že záměr vytvořit tuto krizi je záměrem západního světa.3

Velice rozšířená představa o tom, že Rusko obsadilo Ukrajinu a má v úmyslu obsadit celou východní Evropu, je pouhým zdařilým mediálním výtvorem. Koneckonců to není žádnou novinkou v americké zahraniční politice. Jeden příklad za všechny: pro ospravedlnění války v Iráku se mluvilo o zbraních hromadného ničení. Ty neexistovaly – nikdy nebyly nalezeny. Výsledek této operace: Více než milión mrtvých civilních obyvatel přímo před lhostejnými zraky světové populace, zničená země utápějící se v chaosu, a v tomto okamžiku tedy úrodná půda pro rozvoj terorismu.4

Ale i Spojené státy americké musejí myslet na své vnitřní problémy, kterých vůbec není málo. Mezi jinými je zde fakt, že tisíce amerických vojáků umírají ve válkách, mnoho dalších po svém návratu trpí vážnými psychickými problémy, a co je ještě vážnější, mnozí ukončují po návratu svůj život sebevraždou. Podle studie novináře New York Times N. Kristofa z roku 2012 každý rok spáchá sebevraždu asi 6500 veteránů.5 
I z tohoto důvodu před několika lety Spojené státy americké začaly pro své války „používat“ občany jiných národností – jako například lidi z Keni a Ugandy ve válce v Afghánistánu a Iráku.6

V souladu s výše uvedeným plánují Spojené státy poslat do této války bojovat proti ukrajinským „separatistům“ vojáky ze zemí bývalého Sovětského svazu a z bývalých „satelitních“ zemí sovětského impéria. Chystá se válka mezi zeměmi stejného regionu a společné kultury, kterou Spojené státy budou řídit na dálku a kde budou umírat naši lidé. Je zajímavé se podívat na video, kde američtí senátoři Hoeven, Barrasso a MacCain zdraví lotyšské a estonské vojáky, jako by to byli jejich vojáci!7  Teď je tedy možné pochopit, co je v pozadí návrhu zákona o povinných vojenských odvodech u nás a současně i v dalších východoevropských zemích.

Ale to není všechno. Kdo zaplatí náklady na tuto válku? Samozřejmě že ne Američané. Naopak, ti na prodeji zbraní ještě vydělají.  Tím se vysvětluje, proč se najednou celý východ Evropy (včetně České republiky) vyzbrojuje a významně navyšuje rozpočty svých armád.

Jedná se o plán, který je obtížné si vůbec připustit. Až při pohledu na celou tuto mozaiku je jasnější, že americký konvoj na konci března byl jen jedním malým krokem celého plánu. Bylo to tak, jak prohlásil pan Schwarzenberg: „Americký konvoj v Česku je testem naší společnosti.“ Ve skutečnosti právě skončila zkouška toho, nakolik se podařilo ochočení bývalých zemí východní Evropy.8

Návrh referenda má různé cíle:

  •  informovat - přispět k tomu, aby si lidé uvědomili vážnost celé současné situace, a ukázat, kam směřují rozhodnutí naší vlády
  •  zabránit tomu, aby naši mladí šli zabíjet a umírat jako otroci ve službách ekonomických zájmů cizí mocnosti
  •  zabránit tomu, aby miliardy českých korun byly utráceny za zbrojení místo toho, aby se dávaly na zajištění zdraví, vzdělání a ekologické udržitelnosti životního prostředí
  •  dát zaznít hlasu lidí. Vláda by měla zastupovat zájmy a vůli většiny lidí své země, a ne používat svou moc na prosazování a vnucování vůle malé menšiny všem. Dnes velmi málo lidí rozhoduje o osudech celého národa!
  •  obnovit roli OSN jako mediátora. Kritizovat OSN, jak je dnes v módě, je v zájmu právě těch mocností, které nechtějí žádnou překážku pro svévoli svých vojenských akcí. Kritiky pomalého fungování orgánů OSN a nejasnosti přijímaných rezolucí musejí být impulsem k vylepšení celkového fungování této organizace. Všeobecná deklarace lidských práv také nebyla naplněna, ale to neznamená, že by měla být zrušena. Ani přímá demokracie nebyla zatím uskutečněna, ale neznamená to, že by bylo správné se vrátit k diktaturám a totalitním systémům.

Ti, kteří mají velké ekonomické zájmy na obchodu se zbraněmi, udělají všechno, aby se tyto myšlenky nešířily a nedostávaly se do prostoru hromadných sdělovacích prostředků. Proto jakákoliv podpora v šíření této iniciativy může být důležitá.

„Možná právě ‚malý‘ český národ, který se nachází na křižovatce mezi Východem a Západem, bude mít možnost nabídnout ‚velký‘ příspěvek ke změně smutného chodu událostí. “ 
______________________

spy offersMen’s shoes
Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 0

Komentáře