Video

Vydáno: Pátek 8. 5. 2015

Kategorie: Zprávy

Tags: Chomsky usa válka svět bez válek Ukrajina

Noam Chomsky: přejmenování Ministerstva války nezměnilo cíle USA

Spojené státy měly již od svého vzniku Ministerstvo války, nicméně tomuto „projevu upřímnosti“ nastal konec v roce 1947, kdy byl název Ministerstvo války změněn na Ministerstvo obrany. Nemusíte být čtenáři George Orwella, abyste rozpoznali, že to není „obrana“, ani bezpečnost, co stojí v čele zájmu Ministerstva obrany, a historie toho byla důkazem velmi krátce nato. Cílem politiky té doby, která nebyla držena nijak v tajnosti - dokumenty byly volně přístupné, bylo učinit Spojené státy dominantní globální silou, která nebude tolerovat žádné ohrožení své suverenity a žádný nezávislý zdroj suverenity kdekoli, pokud by pro Spojené státy představoval překážku v jejich cíli - jímž je ovládnutí světa. A brzy nato bylo jasné, že k tomuto účelu bude potřeba vojenské síly. Toto vše bylo zcela otevřené a nezakrývané, bez jakýchkoli tajností. A právě to bylo úlohou onoho takzvaného “Ministerstva obrany”, které v současné době investuje do zbrojení více peněz, než celý zbytek světa dohromady (rozdíl je opravdu značný), je technologicky daleko vyspělejší a ubírá se směrem unilaterálním, tedy navzdory mínění celého světa, a směrem extrémně nebezpečným v propojení s raketovou obranou. 

Zajímavý na tom je i fakt, že mezi americkými stratégy nejsou známé žádné záznamy úvah o těchto možnostech. O tom se zmiňuje zásadní vědecká studie od McGeorge Bundyho, který jako poradce pro národní bezpečnost prozkoumal všechny záznamy a poté uvedl, že nenašel ani náznak toho, že by se o této možnosti vůbec uvažovalo. To je jasná známka toho, že stratégové nepřikládají bezpečnosti velkou důležitost - není třeba jí věnovat nějakou zvláštní pozornost. Co stojí v popředí jejich zájmu je nadvláda, moc, kontrola; a to zejména v zájmu dominantních sil ve společnosti. To už bylo prokázáno více než dostatečně. 
___________________________
Podpoř referendum za zákaz podporovat jakoukoli vojenskou intervenci, která není v souladu s Chartou Spojených národů a nemá souhlas Rady bezpečnosti OSN

Best SneakersAir Jordan Release Dates Calendar
Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 0

Komentáře