Dejme šanci míru! Nedovolme válku v Evropě.

Kampaň požadující uspořádání referenda za zákaz vojenského nasazení českých mužů a žen mimo území vlasti.

Nedovolme válku v Evropě. Dejme šanci míru!

Podepište zde

Kampaň požadující uspořádání referenda za zákaz vojenského nasazení českých mužů a žen mimo území vlasti.

Současná celosvětová situace hrozící globálním konfliktem nás přiměla k tomuto prohlášení.

Krize na Ukrajině se přímo týká všech lidí České republiky i celé Evropy a zasluhuje podle nás nejvyšší pozornost. Vše nasvědčuje vyostřování konfliktu a rozhodnutí přijímaná naší vládou v podobě poskytnutí našeho území k vojenským manévrům americké armády a schválení novely branného zákona se zavedením povinných odvodů nás přímo do této války zatahují.

Podle některých je na vině agresivní politika ruské vlády vůči Ukrajině. Podle jiných jde naopak o snahu určitých mocných skupin ovlivňujících administrativu Spojených států amerických překonat hlubokou ekonomickou a politickou krizi, ze které nevidí jiné východisko, než oslabit všechny své konkurenty, a to i za cenu rozpoutání války.

Jsme přesvědčeni, že v každém případě je zcela nezbytné využít všechny diplomatické možnosti, aby se zabránilo válce mezi jadernými mocnostmi.
Proto odmítáme, aby se naše vláda bez otevřené celospolečenské diskuze stavěla na jednu stranu konfliktu, investovala do zbrojení a podporovala přípravy války!

Ve většině evropských zemí roste opozice proti současnému dění a i v aktuální politické elitě západní Evropy se začínají ozývat silné pochybnosti o další podpoře války na Ukrajině.

Navrhujeme:
Česká republika musí odmítnout válku. Jako svobodný a suverénní stát musí aktivně pracovat na uvolnění mezinárodního napětí a musí iniciovat spolupráci s evropskými představiteli na mírových diplomatických snahách.

Žádáme Referendum:

  • za zákaz vojenského nasazení českých mužů a žen mimo území vlasti s výjimkou zásahu vyžádaného Radou bezpečnosti OSN a Generálním tajemníkem OSN za účelem chránit lidské životy

  • za zákaz podporovat jakoukoli vojenskou intervenci, která není v souladu s Chartou Spojených národů a nemá souhlas Rady bezpečnosti OSN

Vytváření míru začíná u každého z nás – začíná v našich rozhodnutích a postojích, které ovlivňují ostatní lidi kolem nás i naši budoucnost. Proto vyzýváme k podpoře této kampaně a k jejímu šíření.

Duben 2015
Svět bez válek a násilí

 

 
 

 

Doporučujeme k přečtení

trace affiliate linkNike Jogginghosen online bestellen , schon ab € 41,99