Hnutí „Ne válce ne NATO“ roste v Itálii

„Ne“ jaderným bombám v Itálii!
Výzva výboru NO GUERRA NO NATO (Ne válce ne NATO)

Americké letectvo uvádí, že jaderné bomby typu B 61-12 jsou nyní vyvíjeny ve Spojených státech. Od roku 2020 tyto bomby nahradí bomby typu B 61, které již Spojené státy umístily v Itálii a ostatních evropských státech.

Federace amerických vědců (FAS) uvádí, že B 61-12 není pouze zmodernizování typu B 61, ale je jadernou zbraní sui generis:
- má jadernou hlavici se čtyřmi volbami, z nichž si lze vybrat, s průměrnou silou rovnající se čtyřem hirošimským bombám;
- naváděcí systém, který lze spustit z velké vzdálenosti od cíle;
- schopnost proniknout do země, aby zničila velitelské bunkry v momentě překvapení.

USA se chystají instalovat v Itálii bomby B 61-12, zbraně, které snižují jadernou prahovou hodnotu, což znamená, že zvyšují pravděpodobnost zahájení jaderného útoku z naší země, což znamená vystavení se jaderné odvetě. FAS věří, že dnes mají Spojené státy v Itálii 70 jaderných bomb B 61 (50 v Avianu a 20 v Ghedi-Torre), 50 v Turecku a 20 v každé z následujících zemích: Německu, Belgii a Nizozemsku. To je dohromady 180 bomb B 61. Zatím nikdo nemá přesnou představu o tom, kolik těchto bomb existuje – dle plánu ale budou nahrazeny bombami typu B 61-12.

FAS uveřejnila satelitní snímky dokazující instalaci bomb B 61-12; tyto změny byly již provedeny na základnách v Avianu a Ghedi-Torre.

Itálie, která je členem skupiny NATO pro jaderné plánování, nezpřístupňuje pouze své území pro instalaci jaderných zbraní, ale – jak FAS upozorňuje – její piloti jsou vycvičeni pro jaderný útok s italskými bombardéry pod velením USA.

Tímto Itálie porušuje Smlouvu o nešíření jaderných zbraní, podepsanou v roce 1969 a ratifikovanou v roce 1975, v níž Čl. 2 stanovuje: “Každý stát, který je vojensky nejaderný, a který je stranou této smlouvy, se zavazuje k tomu nepřijímat jaderné zbraně či jiná jaderná výbušná zařízení, ani neovládat takové zbraně či výbušná zařízení, přímo či nepřímo.”

Současně Itálie odmítá dodržovat Smlouvu o nešíření jaderných zbraní. Přestože většina ze 122 států hlasovala ve prospěch této smlouvy na půdě OSN, NATO to bojkotuje a staví překážky. Itálie společně s dalšími 28 státy patří do NATO.

Požadujeme, aby Itálie přestala porušovat Smlouvu o nešíření jaderných zbraní, a aby dle svých závazků vyplývajících z této smlouvy požádala Spojené státy o okamžité odstranění všech jaderných zbraní z italského území a odmítla umístnění nové bomby typu B 61-12 či jiných jaderných zbraní zde.

Zároveň vyzýváme Itálii, aby se stala stranou Smlouvy o zákazu jaderných zbraní, o které hlasovala velká většina států na půdě OSN. Tato smlouva zakazuje smluvním stranám vyrábět nebo vlastnit jaderné zbraně, používat nebo vyhrožovat jimi, přemisťovat nebo přijímat je přímo či nepřímo. Tento závazek se snaží je zcela zničit.

Osvobození našeho území od jaderných zbraní, které neslouží naší bezpečnosti, ale které nás vystavují rostoucím rizikům, je konkrétním opatřením, jenž nám umožní zabránit jaderné eskalaci a dosáhnout úplné eliminace jaderných zbraní, které ohrožují přežití lidstva.

================================================

Návrh poslanců a zástupců místních orgánů  

VZHLEDEM K TOMU, že – dle údajů poskytnutých Federací amerických vědců (FAS) – USA k dnešnímu dni má v Itálii umístěných 70 jaderných bomb B 61 (50 v Avianu a 20 v Ghedi-Torre), 50 v Turecku, 20 v každé z následujících zemí: Německu, Belgii a Nizozemsku, což čítá dohromady 180 bomb.

VZHLEDEM K TOMU, že – jak samotné americké letectvo hlásí – jaderné bomby B 61-12 jsou vyvíjeny ve Spojených státech, určené k tomu, aby od roku 2020 nahradily současné bomby B 61 instalované v Evropě.

VZHLEDEM K TOMU, že – dle dokumentů FASu – bomby B 61-12 nejsou pouze modernizací verze B 61, ale novou zbraní sui generis s naváděcím systémem, který umožňuje být spuštěn z velké vzdálenosti od cíle, s jadernou hlavicí s několika možnostmi, ze kterých si lze vybrat, se schopností proniknout do země, aby zničily velitelské bunkry v momentě překvapení.

VZHLEDEM K TOMU, že satelitní snímky publikované federací FAS ukazují změny, které již byly učiněny na základnách v Avianu a Ghedi-Torre k instalaci bomb typu B 61-12.

VZHLEDEM K TOMU, že Itálie poskytuje nejen své území pro jaderné zbraně, ale také své piloty – FAS zdůrazňuje – jsou cvičeni k použití jaderných zbraní s italskými letouny.

VZHLEDEM K TOMU, že Itálie takto porušuje Smlouvu o nešíření jaderných zbraní, kterou podepsala v roce 1969 a ratifikovala v roce 1975, a která v Čl. 2 stanovuje: „Každý stát, který je vojensky nejaderný, a který je stranou této smlouvy, se zavazuje k tomu nepřijímat jaderné zbraně či jiná jaderná výbušná zařízení, ani neovládat takové zbraně či výbušná zařízení, přímo či nepřímo.“

VZHLEDEM K TOMU, že Itálie současně odmítá stát se smluvní stranou Smlouvy o zákazu jaderných zbraní, schválenou na půdě OSN většinou ze 122 států. MY, NAVRHOVATELÉ POŽADUJEME PO VLÁDĚ: - aby respektovala Smlouvu o nešíření jaderných zbraní a v souladu s jejími ustanoveními zajistila, aby Spojené státy okamžitě odstranily všechny jaderné zbraně z italského území a zdržela se instalace nové bomby typu B 61-12 a jiných jaderných zbraní zde. - aby se současně stala smluvní stranou Smlouvy o zákazu jaderných zbraní, schválené na půdě OSN velkou většinou států. Tato smlouva zakazuje těmto stranám výrobu, vlastnění, použití, vyhrožování k použití jaderných zbraní, jejich přemisťování a přijímání přímo či nepřímo, a to s cílem je zcela odstranit.

Petice

latest jordan SneakersSneakers
Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 1

Komentáře