Galerie: 1 fotografií

Vydáno: Středa 13. 5. 2015

Kategorie: Zprávy

Tags: jaderné odzbrojení NPT OSN P5

New York, hodnotící konference k NPT: Nevzrušujte se, jaderné odzbrojení není v dohledu

Autor: Tony Robinson

Zdroj: Pressenza

Hodnocení Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT - Non-Proliferation Treaty), které probíhá každých pět let, započalo minulý týden na půdě OSN v New Yorku poté, ale ještě předtím organizace občanské společnosti uspořádaly stovky akcí po celém světě i ve Velkém jablku pod značkou „Peace and Planet Mobilisation“, aby zvýšily povědomí o tom, co se chystá, a vyvinuly nátlak na politiky a diplomaty, aby došlo k pokroku v procesu, který je – bez obalu řečeno – v komatózním stavu.

Problém je následující: 5 států vlastní jaderné zbraně a jsou v NPT, 4 země mají jaderné zbraně a jsou mimo NPT, 185 zemí nemá své vlastní jaderné zbraně a jsou v NPT (ačkoli některé země NATO drží zbraně Spojených států, čímž porušují článek 1 a 2 smlouvy).

Hodnotící konference obdržela sérii výpovědí připravených diplomaty ze zemí NPT (ty čtyři, které nepatří k dohodě, se zúčastnit nemohou) a různé výbory diskutují jednotlivé oblasti zájmu; hlavní výbor 1 řeší odzbrojování a záruky bezpečnosti, hlavní výbor 2 se zabývá ochrannou stráží, regionálními otázkami a zónami bez jaderných zbraní, hlavní výbor 3 má na starost jadernou energii, jistoty a bezpečnost a institucionální problematiku.

Občanská společnost v pátek dostala tři hodiny na to, aby s delegáty řešila své záležitosti. Obsah této lhůty byl domluven víceméně konsensuálně neziskovými organizacemi, které po desetiletí vedly kampaně za odzbrojení světa. Argumenty inteligentní, přesvědčivé a založené na zdravém rozumu byly představeny majory, poslanci, zástupci mládeže, právníky, lékaři a odborníky na odzbrojení; vystoupily zde oběti japonské atomové bomby, které podaly svá trýznivá svědectví, tak jako to udělaly oběti výbuchů při nukleárních zkouškách.

Každých 5 let je to stejná show a posledních 45 let bylo vidět stejné výsledky; žádný pokrok ke konečnému cíli NPT, jak je vymezen v článku VI„vést v duchu dobré vůle jednání o účinných opatřeních k zastavení  závodů  v jaderném zbrojení v blízké budoucnosti a k jadernému odzbrojení a rovněž o smlouvě o všeobecném a úplném odzbrojení pod přísnou a účinnou mezinárodní kontrolou.”

Tato slepá ulička nastala kvůli neochotě P5 uskutečnit realistické kroky k odzbrojení. Doslova odhazují všechny hovory o odzbrojení tak daleko do vysoké trávy, že je těžké představit si, jak NPT přežije dále.

P5 ve svém společném vyjádření znovu podali důvody, proč neučiní žádný posun k odzbrojení. Zde jsou relevantní citace a některé užitečné překlady.

„Zdůrazňujeme, že pro naplnění širších možností pro jaderné odzbrojení by bylo třeba vzít v potaz všechny faktory, které mohou ovlivnit globální strategickou rovnováhu.“ Překlad: Dokud je ve světě konflikt a terorismus, můžete zapomenout, že bychom se vzdali svých atomových bomb. Írán teď možná svět netrápí, ale velmi brzy si najdeme dalšího nepřítele, dokonce možná začneme válku na Ukrajině, jen abychom se ujistili, že nikdo z nás se nemusí odzbrojovat.

„Jelikož stále pracujeme na dosažení našeho společného cíle – jaderného odzbrojení – potvrzujeme, že naše nukleární síly by se měly udržovat na nejnižší potřebné úrovni, abychom uspokojili národní bezpečnostní nároky.“  Překlad: I přes fakt, že jsme si dobře vědomi, že výbuch byť jen malinké části ze 17 000 bojových hlavic na povrchu planety by vedl k vyhynutí veškerého života kromě možná některých životních forem živících se sírou na dně oceánů, potřebujeme se definitivně ujistit, že nikdo tuto planetu neopustí živ.

„Jsme si neustále vědomi kritických následků, které by provázely použití jaderných zbraní.“  Překlad: Zatímco drtivá většina zemí hovoří o „humanitárních důsledcích“ nukleárních zbraní, nesmíme být přistiženi při používání jejich jazyka, aby si nemysleli, že jim nasloucháme, takže místo toho budeme říkat „kritické následky“.

„Náš závazek k jadernému odzbrojení se rozšířil o snahu co nejdříve uvést v platnost Smlouvu o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBT)."  Překlad: I přes skutečnost, že dva z nás (Čína a Spojené státy) Smlouvy neratifikovaly, myslíme, že všechny ostatní země, které tak neučinily (Egypt, Indie, Írán, Izrael, Severní Korea and Pákistán), by měly.

„Zdůrazňujeme, že bylo učiněno důkladné úsilí o zastavení závodů v jaderném zbrojení, jak vyžaduje Článek VI NPT a potvrzujeme náš záměr nikdy znovu nezahájit takový závod ve zbrojení.“ Překlad: Je nám líto, v tomto lžeme, protože utrácíme nebo se chystáme utratit za modernizaci našich existujících arzenálů neslušné peněžní částky, které se možná vyšplhají až na biliony dolarů v příštích deseti letech. Upřímně nedokážeme vymyslet nic lepšího, za co bychom ty peníze utratili.

„Dodržujíce akční plán [z minula], znovu potvrzujeme naši podporu a připravenost okamžitě vyjednávat nediskriminační, multilaterální a mezinárodně efektivně ověřitelnou smlouvu, která zakazuje produkci štěpných materiálů k použití v nukleárních zbraních nebo v dalších jaderných výbušných součástkách (Smlouva o zákazu výroby štěpných materiálů (FMCT)) na Konferenci o odzbrojení (CD) [...] v kontextu domluveného, komplexního a vyváženého Pracovního programu.“  Překlad: Je nám líto, toto nemůžeme ani říct s vážnou tváří, víme, že Konference o odzbrojení se nedokázala dohodnout na Pracovním programu už více než 15 let, ale trváme na tom, že součástí naší postupné koncepce je i spoléhání na skomírající fórum za odzbrojení.

„Opakovaně zdůrazňujeme důležitost Rezoluce o Středním východě z roku 1995 a pokrok učiněný v této oblasti na Hodnotící konferenci v roce 2010. Těšíme se na svolání této konference, jakmile státy tohoto regionu dospějí ke konsensu o agendě a dalších krocích.“  Překlad: Opět se snažíme nerozesmát, protože abychom mohli mít takovou konferenci, museli bychom nejdříve přesvědčit Izrael k přiznání, že vlastní jaderné zbraně; ovšem jediné, co říkají, je to, že nehodlají být prvním státem, který zbraně „dá do oběhu“ v regionu a stále se snažíme zjistit, co to znamená v situaci, kdy víme, že mají všechny součásti a nukleární materiál.

„Použití jaderné energie pro mírové účely významně přispívá k udržitelnému rozvoji humanity. Jaderná energie povzbuzuje ekonomický rozvoj států a představuje důležitý prvek světové energetické sítě, jenž poskytuje energetickou bezpečnost, řeší výzvy klimatických změn a zajišťuje zásadní ne-silová použití jako například v nukleární medicíně, zemědělství, managementu vodních zdrojů a průmyslu.“  Překlad: Vyděláváme HODNĚ peněz stavěním nukleárních energetických stanic a v každém případě je potřebujeme k výrobě urania a plutonia na bomby, které můžeme mít, ale vy ostatní ne. Byli bychom vděční, kdybyste mohli zkrátka ignorovat fakt, že jedenkrát v generaci některá elektrárna ponechá region neobydlitelný a že plátci daní budou platit náklady na vyčištění. Dále, netrapte se radiací, která trvá čtvrt milionu let, protože toho času už pravděpodobně nebudete naživu, takže není důvod se znepokojovat.

„Přikládáme velkou důležitost dosažení všeobecné platnosti NPT. Apelujeme na ty státy, které nejsou stranami Smlouvy, aby se připojily jako státy bez jaderných zbraní a ty, které čekají na připojení k NPT, aby se řídily jejich články. Stojíme připraveni pracovat se stranami, aby zapojily nestranné s výhledem na dosažení tohoto cíle.“ Překlad: Indie, Pákistán, Severní Korea a Izrael se musí nejprve vzdát svých zbraní a připojit se k NPT, než se my vzdáme našich, ale neuděláme žádné konkrétní kroky, abychom podnítili konec historie konfliktu na sub-indickém kontinentu, na Blízkém východě a na Korejském poloostrově.

Pro Svět bez válek a násilí přeložila Kateřina Bizubová.

 

Tony Robinson je spoluředitelem mezinárodní tiskové agentury Pressenza. Přes 20 let aktivně působí v Humanistickém hnutí založeném argentinským spisovatelem a myslitelem Silo, s cílem osobní a společenské změny prostřednictví aktivního nenásilí. V současnosti je mezinárodním mluvčím organizace Svět bez válek a násilí a členem světové rady Abolition 2000, sítě více než 2000 protijaderných organizací. Je také ředitelem organizace Footsteps for Afrika rozvíjející projekty v oblasti vzdělání a zdravotnictví v Keni.

best Running shoes brandAir Jordan Release Dates 2021 , Apgs-nsw
Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 1

Komentáře