Vydáno: Středa 5. 5. 2010

Kategorie: Oficiální stanoviska

Tags: jaderné zbraně jaderné odzbrojení NPT

Stanovisko k hodnotící konferenci NPT

V květnu 2010 se opět po 5 letech koná hodnotící konference ke Smlouvě o nešíření jaderných zbraní. Smlouva vešla v platnost již před 40 lety. Přestože 189 zemí je jejími signatáři, Indie, Pákistán a Izrael ke smlouvě nepřistoupili. Severní Korea smlouvu nejprve ratifikovala, poté porušila a nakonec z ní v roce 2003 odstoupila.

V souvislosti se smlouvou se často mluví o takzvaných třech pilířích o stejné důležitosti (odzbrojení, nešíření a mírové užití jaderných technologií), přestože smlouva byla navržena za účelem nešíření. Smlouva také uznává 5 jaderných států a přiznává jim právo vlastnit jaderné zbraně.


V roce 1996 vydal Mezinárodní soudní dvůr znalecký posudek, v němž konstatoval, že použití či hrozba použitím jaderných zbraní je porušením nejrůznějších ustanovení mezinárodního práva, a to včetně Ženevské konvence, Haagských konvencí, Charty OSN a Mezinárodní deklarace lidských práv.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem:

  1. Odsuzujeme pokrytecký přístup pěti stálých členů Rady bezpečnosti OSN, kteří věří, že mají nezadatelné právo vlastnit jaderné zbraně a kteří od konce Studené války neudělali skoro žádné nebo pouze malé kroky směrem ke splnění svých odzbrojovacích závazků, vyplývajících z 6. článku smlouvy NPT.
  2. Odsuzujeme Spojené státy a jejich spojence, kteří válkou a použitím jaderných zbraní vyhrožují zemím, které nazývají „darebáckými státy“.
  3. Odsuzujeme Pákistán, Indii a Severní Koreu za to, že utratily miliony dolarů ze svých skromných rozpočtů na vývoj jaderných zbraní, a to na úkor rostoucí chudoby svých obyvatel.
  4. Odsuzujeme Izrael za to, že vlastnictvím jaderných zbraní destabilizuje blízkovýchodní region a odsuzujeme také Spojené státy za to, že Izraeli dodaly potřebné technologie a porušily tak 1. článek smlouvy.
  5. Odsuzujeme členské státy NATO za umístění jaderných zbraní USA na cizím území, což je porušením článků 1 a 2 smlouvy.

Proto:

  1. Považujeme NPT za selhávající smlouvu, protože se jí nepodařilo docílit toho, co požadují lidé na celém světě – odzbrojení a nešíření.
  2. Vyzýváme všechny státy, aby zahájily jednání o Konvenci o jaderných zbraních, která by doplnila selhávající NPT.
  3. Vyzýváme všechny státy, které hostí na svém území jaderné zbraně USA, aby požádaly o jejich stažení.
  4. Zavazujeme se, že budeme společně s dalšími organizacemi, které sdílí metodologii nenásilí a nediskriminace, usilovat o jaderné odzbrojení.
  5. Vyzýváme lidi po celém světě, aby se připojili týdnu akcí od 1. do 9. května. Aby tak zvýšili povědomí o NPT ve světových médiích. Aby oslovili svoje politiky a diplomaty na newyorské konferenci s požadavkem, aby k jednání přistupovali s opravdovou snahou vyjednávat v dobré víře směrem k tomu, co požaduje veřejné mínění – k okamžitému odzbrojení. Toto poselství bylo manifestováno v období od 2. října 2009 do 2. ledna 2010 v téměř sto zemích, kudy prošel Světový pochod za mír a nenásilí.

Mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek a násilí působí od roku 1995 a od té doby se rozšířila do více než třiceti zemí po celém světě. V roce 2009 iniciovala první Světový pochod za mír a nenásilí – mezinárodní projekt, k němuž se připojily tisíce organizací, institucí, osobností a politiků z téměř stovky zemí. V České republice navazuje na činnost hnutí Nenásilí, které vešlo do povědomí především kampaní proti radaru.

Best SneakersNew Balance Fuelcell Rebel Review , Mme
Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 0

Komentáře