Českem projede devět kolon kavalerie USA. Řekli jsme: “ Už nikdy více cizí armádu na našem území ”!

Ve dnech 27. až 30. května 2016 se uskuteční na území České republiky „přesun“ amerických vojáků v rámci cvičení Saber Strike v Pobaltí.
Průjezd příslušníků 2. jízdního pluku je očekáván dne 27. května 2016 ze základny v německém Vilsecku po D5 a pražském okruhu D0 do kasáren 17. listopadu v Praze-Ruzyni, kde je plánováno přenocování. Dne 28. května 2016 vojáci odjedou po D1 do Vyškova a Přáslavic, kde budou ubytováni po další dvě noci. Ve zdejších prostorech se také bude konat společný výcvik s českými vojáky zaměřený na střeleckou přípravu, vojenské lezení a řízení vozidel. V pondělí 30. května bude kolona pokračovat po D1 a na hraničním přechodu Bohumín opustí Českou republiku. Přesun se týká cca 500 vojáků a 225 ks vojenské techniky. Vzhledem k počtu osob a vozidel a pro zachování bezpečnosti i plynulosti provozu na pozemních komunikacích, bude kolona rozdělena do 9 částí.
V neděli 29. května 2016 se pro veřejnost uskuteční v kasárnách ve Vyškově marketingová show vojenské síly USA - Den otevřených dveří se statickou ukázkou techniky.

Média bagatelizují tuto událost tak, aby nebyla probuzena citlivost českých lidí, která vedla v roce 2009 až k zabránění instalace vojenské základny USA na českém území.
V informacích o této události jsou neustále opakována dvě slova: NATO a přesun. 
Tato vojenská cvičení v Pobaltí a přejezd České republiky takovýmto okázalým veřejným způsobem nejsou organizovány NATO, ale přímo americkou armádou – přesně United States Army Europe (USAREUR) , tedy Velením armády Spojených států v Evropě a nikoliv NATO, jak deklaruje ministr Stropnický. Je evidentní, že se záměrně neříká pravda, aby se neplašila populace. Když se totiž sděluje, že jde o cvičení, které organizuje NATO, je cílem, aby si lidé mysleli, že jde o plnění našich povinností směrem ke spojencům vycházejících z naší smlouvy o členství v NATO. Ale to, co stojí na oficiálních stránkách US Army Europe, mluví samo za sebe: “Armáda Spojených států v Evropě hraje klíčovou roli při prosazování zájmů USA." ("U.S. Army Europe serves a critical role in advancing U.S. interests.”)

Naše zákony mluví velice jasně o tom, že přítomnost cizí armády na našem území podléhá schválení Parlamentu ČR. Tedy slova „přesun“ je používáno zcela záměrně za účelem „obcházení zákona“ a zabránění našemu Parlamentu rozhodovat o mimořádně závažných záležitostech. Je použito slovo „přesun“, ale uvádí se, že vojáci americké armády budou přespávat v různých městech minimálně 3 noci, pořádat akci pro veřejnost a navíc “… se bude konat společný výcvik s českými vojáky zaměřený na střeleckou přípravu…”.

Už minulý rok jsme varovali, že akce “americky konvoj” nebyla pouhým běžným přejezdem nebo přepravou vojenské techniky. Pohyb několika set amerických vojáků po území České republiky s vlajkami, kteří se zastavují, zdraví lidi a ukazují a půjčují dětem své zbraně, není možné nazvat „přesunem“. Šlo o mnohem víc. Nic podobného si dnes není možné ani představit v žádné zemi západní Evropy, protože podobné průvody se mohou odehrávat jen v diktaturách nebo ve válečných podmínkách - pouze pokud se okupuje nebo se osvobozuje jiná země. Ve svobodě a demokracii by to bylo chápáno jako urážka a ponížení oněch národů!

Toto vše by mohlo být součástí mnohem širšího plánu, který mimo jiné směřuje k militarizaci společnosti: zdvojnásobení vojenských výdajů, přítomnost armády v ulicích, výchova k vojenské mentalitě už od základních škol, nové zákony o odvodech a vojenské službě, atd.

Z tohoto úhlu pohledu je jasné, že všechen strach rozdmýchávaný okolo tématu uprchlíků, je velká mediální kampaň s účelem odvést pozornost veřejnosti od toho důležitého, co se děje uvnitř naší společnosti.

Informovat se a informovat inteligentním způsobem, vyjadřovat nesouhlas, otevírat veřejnou diskusi na tato témata… to jsou první nezbytné kroky pro udržení živé demokracie a zabránění její degradaci na něco pouze formálního.

Svět bez válek a násilí
Praha, 23. května 2016

Skutečný cíl amerického konvoje

Otevřený dopis americkým vojákům
Proč požadujeme referendum? Přejeme si, aby lidé začali brát své životy do svých rukou.

Kdo je Satan - Rusko nebo USA? Reakce Světa bez válek a násilí na dopis jednoho čtenáře.
V České republice začíná militarizace společnosti? Nenásilný protest rodičů.
Svržení bomb na Hirošimu a Nagasaki bylo teroristickým činem.

MysneakersAir Jordan
Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 1

Komentáře