Skutečný cíl amerického konvoje

Oficiální stanovisko české vlády, které je také šířeno v médiích, tvrdí, že vláda USA chce vystrašit Rusko, chce ukázat, že je připravena na válku a bránit své spojence. To jsou hlavní uvedené důvody, kvůli kterým 420 vojáků prošlo přes české území, aby se dostali do pobaltských zemí.

Nikdo ale přece nemůže opravdu věřit tomu, že 420 vojáků může vyděsit ruskou armádu.

Dobře víme, že skutečné vojenské manévry organizované vládou USA jsou jiné: nové jaderné bomby B61-12 v Itálii a Německu, manévry s vojenskými ponorkami, nové vojenské základny v Rumunsku a Polsku a další manévry, o kterých ani nevíme.

V každém případě, kdyby americký konvoj skutečně představoval vojenské manévry, proběhly by stejně, jako probíhají v jakékoli jiné členské zemi NATO: skrytě, vojenské tanky a vojáci by byli přepravováni vlaky nebo letadly. Lidé by se to ani nedozvěděli.

Je zřejmé, že cíl amerického konvoje je jiný. Vzkaz, o který tu jde, nesouvisí s Ruskem, ale je určen českým občanům. Jde o představení americké armády jako osvobozenecké armády, která vítězně přichází a je oslavovaná a lidmi uznávaná. Ve skutečnosti lidí, kteří jdou pozdravit osvoboditele, je málo a navíc jsou možná organizátory i zaplacení. Jde o marketingový tah.

Intervence republikánského senátora Toma Cottona v Kongresu 1. října 2015 nás přivádí ke konstatování, že konzervativní část amerického Kongresu nikdy nestrávila velký protest, který od roku 2006 do roku 2009 přivedl Obamu vzdát se instalace vojenské základny v Brdech. A tak poté zorganizovali rozsáhlou propagandu, ke které použili všechny dostupné prostředky. Znovu se chopili starého mýtu „Bolševik“, ale především přepsali historii: už není pravda, že Československo bylo osvobozeno od nacismu Sovětským svazem! Mýtus o Bolševikovi byl zkopírován z nacistické propagandy, zatímco umění převracet dějiny bylo zkopírováno ze Stalinova komunistického režimu, který ve své propagandě měl k dispozici největší odborníky na překrucování minulosti.

A tak, jako v hollywoodském filmu, americká armáda vítězoslavně vstupuje do České republiky a zachraňuje ji před všemi nepřáteli, kteří ohrožují svobodu! 

Prohlášení pana Schwarzenberga, který zná velmi dobře zájmy americké vlády, nám umožňuje pochopit, jaké jsou skutečné cíle: "Americký konvoj v Česku je testem naší společnosti”. Uvědomujeme si, že se nám to nelíbí a s obtížemi přijímáme skutečnost, že právě skončila zkouška toho, nakolik se podařilo ochočení bývalých zemí východní Evropy.

Ale věříme a chceme věřit, že lidé nejsou tak naivní, aby uvěřili těmto pohádkám a těmto marketingovým tahům. Lež má krátké nohy a manipulace se obrátí proti těm, kteří ji dělají.

Svět bez válek a násilí - 29. 5. 2016

Komentář ke slovu "Bolševici", které je v těchto dnech tak moderní.
Bolševici (doslova „majících většinu“) byli takto nazýváni, protože představovali většinu dělnické strany Ruska (menšině se říkalo Menševici). V roce 1917 se dostali v Rusku k moci. Od té doby začali historici nazývat komunistickou revoluci také bolševická revoluce. 
Když nacismus začal sílit především ve východní Evropě, zrodil se mýtus o krvelačném bolševikovi, někdy také znázorňovaném jako vzteklý vlk. V této propagandě byli bolševici ztotožňováni s celým ruským národem a na některých plakátech najdeme i Šalamounovu hvězdu spolu se srpem a kladivem. Byli nazýváni zvířaty s dlouhými vousy a rudýma očima... nacisté připravovali válku s Ruskem. S touto ideologií šlo o připravení okupace celých států, kterou představovali jako osvobození národů od bolševického vlka s cílem zajistit jistotu, bezpečí a pořádek.
Z této dávné minulosti vyplývá, že někteří ještě dnes používají slovo bolševik. Nesprávné používání tohoto slova vede k paradoxu: cílem je obvinění z bolševismu – tedy z komunismu – ekonomického systému aktuálně převažujícím v Rusku. To znamená anti-komunistického systému založeném na oligarchním kapitalismu možná ještě “divočejším” než v Evropě.
To by nás nemělo překvapit, protože víme, že to je typické pro všechny propagandy: vzbudit strach a hněv s iracionálními myšlenkami, které nejsou v logickém diskurzu udržitelné.
Z tohoto pohledu přirozeně vyvstává otázka: kdo, s použitím této staré nacistické propagandy, opět rozšířil starý strach z bolševického vlka?

Pro více informací si můžete přečíst další články.

Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 1

Komentáře