V České republice začíná militarizace společnosti? Nenásilný protest rodičů.

Zdroj: Mezinárodní tisková agentura Pressenza
Autor:  Gerardo Femina     Překlad: Svět bez válek a násilí


V České republice začali vojáci armády obcházet školy, setkávat se s žáky druhého stupně základních škol s prezentací vojenského života, ukázkou zbraní i s možností si „pohrát“ se samopalem. Jsou to obrázky, které děsí a připomínají totalitní režimy, kde základní výchova začíná už od malých dětí právě přípravou na válku a výchovou k vojenské vizi společnosti a života obecně.

A toto vše právě v okamžiku, kdy ve Spojených státech amerických propuká další skandál kolem zbraní a sám Prezident je bezmocný proti zájmům velkých koncernů vyrábějících zbraně! Podle zprávy „Gun Violence Archiv“, se v USA v roce 2015 stalo 33 293 nehod zaviněných střelnými zbraněmi, 8 514 lidí přišlo o život, 17 361 lidí bylo zraněno, zemřelo nebo bylo zraněno 486 dětí ve věku od 0 do 11 let a 1 687 ve věku od 12 do 17 let. Je toto model, který chceme následovat?

Samozřejmě, že Ministerstvo obrany ČR toto prezentuje jako vzdělávací iniciativu (POKOS - příprava občanů k obraně státu) – klade důraz na důležitost role armády v ochraně státu, na vlastenecké hodnoty atd. Zkrátka stále stejná pokrytecká rétorika, na kterou je možné dokonale aplikovat hlubokou analýzu Tolstoje. Podle něj se na jedné straně mluví o lidskosti, soucitu, spravedlnosti a na straně druhé se tiše nebo otevřeně podporuje společnost založená na násilí.

Tato iniciativa startovala v tichosti, téměř skrytě, nenápadně. Vlastně ani rodiče dětí nebyli nijak předem upozorňováni. Měl jsem možnost vyslechnout některé matky dětí, které nemohly věřit vlastním očím, když si prohlížely fotografie publikované na internetu a bylo jim zatěžko uvěřit komentářům vlastních dětí: „mluvilo se o používání zbraní, střílení na uprchlíky…“. Zkrátka skutečné nabádání k násilí. Samozřejmě, že učitelé prohlašují, že vojáci nijak nevyzývali k násilí ani k nenávisti a určitě tomu tak i bylo. Ale současná společenská atmosféra, rasistické komentáře slyšené doma od rodičů a manipulované informace v masmédiích o domnělých možných nepřátelích, dávají žákům dostatečný podklad k tomu, aby tuto „kulturně-vzdělávací“ iniciativu vnímali jako stimul k násilí. Ve skutečnosti je možná právě toto skutečným cílem kampaně: velká propaganda používání síly a militarizace společnosti.

Toto vše by mohlo být součástí mnohem širšího plánu, který se začal ukazovat už v březnu tohoto roku s takzvanou „Dragounskou jízdou“: konvojem vojenských obrněných transportérů armády USA přes různé země východní Evropy – s vlajkami a vojáky, kteří se zastavují, zdraví lidi a ukazují a půjčují dětem své zbraně. Nic podobného si dnes není možné ani představit v žádné zemi západní Evropy, protože podobné průvody se odehrávají pouze pokud se okupuje nebo se osvobozuje jiná země. Bylo by to urážkou a ponížením těch národů! Následně pak byla snaha o prosazení zákona (v tomto okamžiku byl návrh pouze odložen) o povinných odvodech, který se bude vztahovat dokonce i na ženy. Ve stejném okamžiku jsou zvyšovány náklady na zbrojení a utráceny velké peníze za nákup zbraní, především z Ameriky. A právě toto ukazuje na to, že se jedná o mnohem širší, dlouhodobý plán. 1

Je třeba si uvědomit, že americká armáda už před nějakou dobu začala „používat“ na svoje války mladé muže z jiných států – například Keňany ve válce v Somálsku i ve válce v Afghánistánu. A tak pro válku proti Rusku na Ukrajině i pro další konflikty, které by se mohly rozhořet, bude potřeba počítat i s mladými z České republiky. Ve skutečnosti to už začalo v Pobaltí, kde senátoři Kongresu USA jsou přítomní při udílení rozkazů armádám. 2

Aniž bychom se uchylovali k tak extrémním myšlenkám, které mohou být pro citlivé ucho přehnané a manipulativní, jsme v každém případě svědky silné propagandy. Propagandy, jejíž úspěch je vedle všech rétorických cvičení založen na dobře vštípeném strachu z možných válek a invazí, před kterými je potřeba se pořádně připravit. Po selhání české vlády (nebo bychom spíše měli říct loutkové vlády Washingtonu?) v instalaci americké vojenské základny s radarem (známé hvězdné války) se moc stala chytřejší. Už věci neprezentuje okázale a jasně, ale dělá to raději potají a potichu a doufá, že to lidé budou brát jako „normální“. Někteří lidé mi to komentovali tak, že když oni byli ve škole, také se konaly podobné akce s armádou, takže to vnímají jako celkem „normální“. Ale zapomíná se při tom na jeden důležitý detail: tenkrát se jednalo o autoritativní a totalitní režim! Není to vůbec nic „normálního“!

A zatím propaganda bohužel funguje, protože velké protesty se zatím nekonají. Po sametové revoluci se věřilo, že začne epocha svobody a všichni se budou mít dobře. A dnes, i když vše jde opačným směrem, lidé chtějí pokračovat ve svém snění o svobodě – dává se přednost víkendu na chatě, dovolené na horách a nechce se vidět nárůst autoritářství a mizení prostorů pro svobodu a účast na věcech veřejných. Bohužel víme, že neexistuje více slepý člověk než ten, který vidět nechce!

Uvidíme, jestli začne probouzení alespoň teď, kdy stát začíná ovlivňovat výchovu našich dětí ve snaze přeměnit je na nástroje smrti v rukou NATO. Zítra by to totiž mohly být naše děti, kdo vystřeluje bomby na nemocnice a zabíjí civilisty a děti ve jménu lidských práv?!

Osobně se mi při zhlédnutí fotografií chtělo zvracet. Vidět jak vychováváme děti k násilí pod záminkou obrany jako by se jednalo o něco běžného, vidět jak se s nimi manipuluje a zneužívá se jejich přirozená nevinnost, a to vše se souhlasem některých rodičů a učitelů, mě zanechalo úplně beze slov.

Ale naštěstí ne všichni jsou uspáni! Početné skupiny jsou společensky aktivní a Svět bez válek a násilí informuje rodiče a vyzývá je k nenásilnému protestu:

  • Protestní dopisy řediteli školy, starostovi zřizovací obce a Ministrům

  • Žádat školu o zastavení tohoto programu a uspořádání organizačních schůzek mezi rodiči a učiteli pro diskuzi na toto téma, jak by to mělo být v demokratické společnosti.

  • Trvat na včasné informaci rodičům o plánu další návštěvy vojáků

  • Praktikovat „prázdno“, jak nás naučil Gándhí, neposíláním vlastních dětí do školy v den takové akce

Nechce se nám věřit Milanu Kunderovi, když psal: „…Uvědomovala si, že patří k slabým, do tábora slabých, do země slabých…Naopak chceme věřit slovanským legendám, které říkají, že v těžkých časech velké potřeby v sobě národy probudí to nejlepší, aby vytvořili demokratickou a skutečně lidskou společnost.


____________________
1 Válka nebo probuzení lidského vědomí
2 Chystá se válka mezi zeměmi stejného regionu a společné kultury, kterou Spojené státy budou řídit na dálku a kde budou umírat naši lidé? 

 

Sports brandsNike
Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 1

Komentáře