Povzbuďte svého zvoleného zástupce, aby podporoval Smlouvu o zákazu jaderných zbraní (TPNW)

Slib je otevřen poslancům ze všech zemí. Kterýkoli současný člen národního nebo regionálního parlamentu nebo kongresu se může podepsat, aby se připojil k celosvětové síti poslanců, kteří se zavázali přimět svou vládu, aby se připojila ke Smlouvě o zákazu jaderných zbraní.

Jako občan a volič máte právo požádat svého zvoleného zástupce, aby se připojil ke slibu a jednal v zájmu  jaderného odzbrojení.
 
Zde je návrh znění dopisu, který můžete zaslat vašemu poslanci.

Vážený [jméno],
Jak možná víte, dne 7. července 2017 hlasovalo 122 vlád v OSN pro přijetí Smlouvy o zákazu jaderných zbraní. Dalším krokem je, aby státy tuto smlouvu podepsaly a ratifikovaly, aby se tak mohla stát součástí závazného mezinárodního práva.
Mezinárodní společenství nyní jaderné zbraně kategoricky odmítá. Nová Smlouva staví tyto odporné zbraně na stejnou právní úroveň jako ostatní nerozlišující a nelidské zbraně hromadného ničení, včetně biologických zbraní, chemických zbraní, protipěchotních min a kazetové munice.
Protože pokládám za mimořádně důležité, aby se dosáhlo úplného zákazu jaderných zbraní, rád bych Vás jako svého zástupce požádal o podporu Smlouvy o zákazu jaderných zbraní připojením svého jména do parlamentního slibu ICAN. Tento slib je závazkem poslanců z celého světa pracovat na podpoře podpisu a ratifikace Smlouvy svou zemí.
Těším se na Vaši odpověď.
S přátelským pozdravem,
.....................................

__________________________
Slib poslance/senátora Parlamentu České republiky
 
My, níže podepsaní poslanci a senátoři, tímto vřele vítáme přijetí Smlouvy o zákazu jaderných zbraní ze dne 7.7. 2017. Považujeme ji za významný krok směrem k existenci světového společenství oproštěného od hrozby, kterou tyto zbraně představují.
 
Sdílíme obavu ohledně následků, které by mělo jakékoli užití jaderných zbraní na lidské společenství vyjádřenou ve smluvní preambuli a rozpoznáváme potřebu zasadit se o kompletní eliminaci jaderných arsenálů.
 
Zavazujeme se, coby demokraticky zvolení poslanci, konat ve prospěch ratifikace této klíčové smlouvy, která je v zájmu České republiky a jejích obyvatel. Smlouvu o zákazu jaderných zbraní považujeme za opatření prvořadé důležitosti a zásadní krok ke zvýšení úrovně celosvětové bezpečnosti a prosperity všech národů a jejich obyvatel.

 

Best Authentic SneakersNike Floral Collection WMNS All-Star Release Info , Gov
Smlouva o zákazu jaderných zbraní
Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 1

Komentáře