Kdo se bojí vlka? Komentář ke slovu «Bolševik», které je v těchto dnech tak moderní.

Bolševici (doslova „majících většinu“) byli takto nazýváni, protože představovali většinu dělnické strany Ruska (menšině se říkalo Menševici). V roce 1917 se dostali v Rusku k moci. Od té doby začali historici nazývat komunistickou revoluci také bolševická revoluce.

Když nacismus začal sílit především ve východní Evropě, zrodil se mýtus o krvelačném bolševikovi, někdy také znázorňovaném jako vzteklý vlk. V této propagandě byli bolševici ztotožňováni s celým ruským národem a na některých plakátech najdeme i Šalamounovu hvězdu spolu se srpem a kladivem. Byli nazýváni zvířaty s dlouhými vousy a rudýma očima... nacisté připravovali válku s Ruskem. S touto ideologií šlo o připravení okupace celých států, kterou představovali jako osvobození národů od bolševického vlka s cílem zajistit jistotu, bezpečí a pořádek. 

Z této dávné minulosti vyplývá, že někteří ještě dnes používají slovo bolševik. Nesprávné používání tohoto slova vede k paradoxu: cílem je obvinění z bolševismu – tedy z komunismu – ekonomického systému aktuálně převažujícím v Rusku. To znamená anti-komunistického systému založeném na kapitalismu možná ještě “divočejším” než v Evropě.
To by nás nemělo překvapit, protože víme, že to je typické pro všechny propagandy: vzbudit strach a hněv s iracionálními myšlenkami, které nejsou v logickém diskurzu udržitelné.
Z tohoto pohledu přirozeně vyvstává otázka: kdo, s použitím této staré nacistické propagandy, opět rozšířil starý strach z bolševického vlka?

Svět bez válek a násilí
5. 6. 2016

affiliate tracking urlNike News
Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 1

Komentáře