Pobyt či nepobyt amerických armád na území ČR?

Příspěvek do diskuze nad tématem pobytu amerických armád na území ČR.

Autor: Petr Pick

Vzhledem k vývoji událostí začínám hledat, jak efektivně vyjádřit svůj názor ohledně souhlasu s politikou našich volených zástupců a potažmo EU. Můj pocit z globální politické scény a z mediálních prostředků je následující:

 

1. pracuje se na dohodě TTIP, která vlastně umožní vstup amerických méně kvalitních výrobků na evropské trhy a podle některých ekonomů budou mít evropské firmy velké problémy obstát v této konkurenci, hlavně  z toho důvodu, že vyšší kvalita jim neumožní dostatečně být konkurenceschopnými. Tedy jasná vize USA jak si hospodářsky podmanit Evropu a široce jí ovládat.

2. Dále je tu přítomnost zhruba 30000 vojáků USA v Evropě, která rozhodně nepodporuje samostatnost rozhodování vlastní politiky států, ve kterých jsou tyto jednotky umístěny.

3. Pak zde rovněž byla snaha Ruska nabídnout partnerství EU v rámci obchodu v roce 2008, která byla pod taktovkou paní Merkelové odmítnuta a tím se začalo Rusko spíše zabývat východním směrem, tedy Čínou a ta vyšla Rusku vstříc. Podotýkám, že obě země mají zájem udělat z Rublu zlatem podloženou měnu, což dokládají intenzivní nákupy zlata Ruskem za poslední dobu. Díky tomuto aktu bude v následujících pěti letech stoupat tlak na dolar, který je v současné době tisknut a vázán na ropu, která jej drží na nějaké hodnotě (proto aktivity USA ve Venezuele, Iráku, Afghánostánu (ropovod), Iránu, Sýrii, Kuvaitu, Gruzii a Ukrajině).  

4. byla zde silná podpora majdanu na Ukrajině ze strany EU a USA ji finančně podpořily, podle některých zpráv byly dokonce režiséři akce. Majdan byl záměrně směřován k destabilizaci režimu na Ukrajině, vyústilo to v nelegální svržení prezidenta v rozporu s ústavou a podpoře neofašismu v Ukrajině. Mimo jiné se v USA vypsaly tendry na výběr stavebních firem, které budou provádět rekonstrukci budov na vojenských základnách krymském poloostrově. Avšak Rusko se zachovalo poněkud jinak než všichni čekali, a to podobně jako USA při obraně svých zájmů. Začalo hájit své zájmy v souladu s tím, co minimálně posledních 7 let jasně dává najevo. Tyto zájmy zmínilo Rusko například v roce 2008, kdy zmínilo, že rozšiřování NATO směrem na východ a do blízkosti jeho hranic jej ohrožuje, stejně tak umisťování vojenských základen. Jinými slovy, šlo očekávat, že Rusko si nenechá velkou vojenskou základnu v černém moři (a myslím, že i jedinou s touto  kapacitou, možná i jedinou vůbec) vzít. Mám z toho dojem, že USA intenzivně hledaly něco, kde už Rusko nebude moci ustoupit, a bude se muset s USA a jeho vazalskými státy a neokoloniemi konfrontovat. Ve světle tohoto dojmu jsem velmi rád, že jsme udělali konec radaru v ČR neboť jinak by se to mohlo řešit na našem území a ne na Ukrajině.

5. Umístění jakýchkoliv cizích armád na území ČR je pro mne rozhodně nepřijatelné. Z politického pohledu by umožnila efektivně potlačit jakékoliv jiné rozvíjející se názory než ty, které jsou prosazovány orgány spřátelenými. Dále nemám důvod si myslet, že to skončí pouze armádou US, obávám se intenzivního pronikání a exekutivní činnosti dalších složek, včetně intenzivního rozvoje operací CIA, NSA a dalších, které operují zcela za hranicí zákona nejen své země, ale i zemí na jejichž území provádí operace, o Ženevské konvenci nemluvě, a po atentátech v Paříži mám důvodné podezření, že by v případě neposlušnosti obyvatelstva (třeba když si zvolilo jiného prezidenta, než bylo očekáváno) by jim bylo vytmaveno toto rozhodnutí (prezidenti by se začali střílet i u nás, nebo je to americký zvyk, ale obávám se, že by to neskončilo jen u prezidentů, že by byli likvidováni i političtí odpůrci). Z vojenského pohledu si myslím, že umisťovat vojska USA do ČR za účelem odrazení Ruska od útoku na ČR je poněkud zvláštní důvod. Kdyby jsme sousedili s Ruskem, pak by to byl vojenský důvod, ale nespravila by to malá jednotka. My s Ruskem nesousedíme, tak mi to spíš připomíná precedens k vojenskému obsazení Evropy, která moc nejásá nad dohodou TTIP a nechce se stát zcela závislou kolonií USA. Ekonomické hledisko bylo již diskutováno v rámci radaru, právní tématika přítomnosti vojenské jednotky USA také, odpovědnost za trestné činy amerických vojáků už byly také probírané.

6. Nemyslím si, že by Rusko byla země rovná ČR. Myslím si, že je stejně imperiální jako USA. Avšak na rozdíl od USA za posledních 24 let maximálně bojovala nejvíc proti terorismu (i když by možná pozorný čtenář médií zjistil, že to jsou teroristé financovaní z USA), nezaznamenal jsem také vzdálenější výbojnou politiku (jinak řečeno, dělají to, co zmiňovali ve svých politických prohlášeních - hlídají si sféru svého vlivu, tedy okolní státy a chtějí si být jisti bezpečím, které spočívá v tom, že nárazníkové země a země pro ně důležité by neměly být v NATO ani by na nich neměly být vojenské základny. Stejně jako USA (i když v menším měřítku) hájí své menšiny v jiných zemích, pokud jsem si vědom, jedná se za posledních 24 let o konflikty v Gruzii (kde byl záměr vyvraždit nebo odsunout proruskou část populace Jižní Osetie), a druhým případem je Krym a podpora Doněcké republiky (tak je toto území v médiích označováno). Rusko tyto aktivity legitimuje zvykovým právem odvozeným od aktivit USA v Srbsku (akce Kosovo). Když to dělá jeden v oblasti mezinárodního práva, proč by to nemohl dělat druhý? Stejně tak s ochranou svých občanů na cizím území? USA mohou a Rusko nemůže? V čem je rozdíl? Právo silnějšího? Na jak dlouho?

7. s ohledem na odstavec 6. bych rád podotknul ještě toto: Rusko je imperialistické. Ovšem v současné době s ohledem na nastavení sil ve světě mi připadá méně nebezpečné svojí prováděnou politikou než USA. V okamžiku, kdy bude Rusko provádět politiku nebezpečnou pro ČR a USA nebude ohrožovat ČR podporou skupin směřujících k destabilizaci státního systému, či útoku proti voleným zástupcům, pak budu podporovat USA.

8. Při této příležitosti bych vzpomněl, kterak USA "podpořili" český průmysl za posledních 24 let a i z tohoto důvodu neočekávám od přítomnosti vojenských složek této země nic dobrého.

9. Je třeba si také uvědomit ekonomické vazby. Z Ruska k nám je dodávána řada surovin za konkrétní ceny. Pokud chceme skutečně změnit svůj postoj na nepřátelský vůči Rusku, ať už s jednotkami USA na našem území nebo bez, pak je třeba si položit otázku, jak tyto suroviny nahradíme, kolik to bude stát a co to udělá s českým hospodářstvím. Stejně tak je třeba se dívat na odbytiště našich produktů. Tyto úvahy musí být hotovy dříve, než se kormidla dotkneme, neboť ideologie předcházející reálné hospodářské analýze vede ke skvělým výsledkům v podobě sankcí vůči Rusku, které způsobily větší nezávislost Ruska na EU, větší vazby k Číně (polští zemědělci by o tom mohli vyprávět, naši průmyslníci již také sčítají stamilionové ztráty, které jim ideologická reakce způsobila, aniž by Rusko bylo vážněji zasaženo) a v podstatě potrestala hospodářství EU za to, že si firmy a občané nehlídají své politiky a jejich činy. Což zase napomáhá oslabení pozice hospodářství EU při dohodě TTIP.

10. souhrnně řečeno: výše zmíněné úvahy mne vedou k rozhodnutí, že v současné době s výhledem na půl roku nám přítomnost i malé jednotky armády USA bude škodit, a to z řady úhlů pohledu.

 
Nastává tedy nová situace, kdy je třeba věřit méně mainstreamovým sdělovacím prostředkům (které lžou a informují jednostranně takovou měrou, že si toho začali všímat i někteří lidé v kontrolních orgánech (sic!)), a začít uvažovat vlastní hlavou, komu co prospěje a kdy.
Krátce bych ještě dodal, že demokracie, tak jak mi byla prezentována v průběhu mého vzdělávacího procesu, vlastně znamená (to jsem si musel domyslet), že lidé jsou velmi vzdělaní, vnímají, co se děje ve světě i ve své zemi, mají schopnost si domyslet, komu co prospěje, vědí, jaké jsou jejich zájmy a díky tomuto jsou schopni využívat určité politiky k dosažení těchto zájmů. Což znamená ustavičně vnímat situaci, přemýšlet o ní a uvědomit si, kdy člověk podléhá starým schématům, dogmatům a stereotypům, vnucovaným mediálními prostředky spřátelených mocností, i když by ho mohlo mást, že tyto prostředky financuje.
 
Jak je vidět, čeká nás další kolo boje. Ovšem sázky jsou vyšší. Může se stát, že do roka budeme mobilizováni a budeme mašírovat coby maso do mlýnku. Nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je rozdělit se z libovolného důvodu. 
 
V úctě
Petr Pick

Authentic Nike SneakersGirls Air Jordan
Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 1

Komentáře