Galerie: 1 fotografií

Vydáno: Čtvrtek 8. 5. 2014

Kategorie: Zprávy

Tags: Ukrajina

Ukrajino, dobří lidé mé země: Žádnou válku, všichni jsme Ukrajinci

Zdroj: www.pressenza.com

PRO UKRAJINU - NALÉHAVÉ

Naléhavý dopis pro mou vlast – ze dne na den se má země, Ukrajina, stala pro mě neznámou na této planetě. Nejdříve jsem měl pocit, že jediná věc, které rozumím, je jazyk, ale při bližší pozornosti mi došlo, že ani tomu nerozumím, protože stejná slova neznamenají stejné věci, o nichž jsem si naivně myslel, že platí navždy.

Mimo vládu a další mocenské síly se Ukrajina změnila, protože se změnili lidé. Miluji své přátele a rodinu stále stejně, ale nevím, jak to dávat najevo. Dříve jsme se mohli svým politickým rozdílům společně smát. Teď vím, že nemohu shromáždit své nejbližší přátele kolem jednoho stolu. Nikdy by mě nenapadlo, že od nich uslyším říkat to, co dnes. Co se nám stalo?

Když se podívám ven ze své země, vidím velké imperialisty, rozervané dravým bojem o geopolitickou nadvládu. Moje zraněná Ukrajina se stala válečným jevištěm mezi upadajícími a arogantními velmocemi USA a EU a cynickou vypočítavou arogancí rovněž navýsost kapitalistického Ruska.

Vězte prosím také, že skutečná moc na Ukrajině, která volá po legitimitě i nezávislosti, je vždy ovlivňována spojenci zahraničních mocností a oligarchických skupin. Vojenský a ekonomický tlak na Ukrajinu ze strany Ruska nemá žádné ospravedlnění, stejně tak půjčka od MMF, která bude jako rána z milosti umírající národní nezávislosti. Jediné, co zůstane z nezávislosti, bude národní hymna a vlajka s příslušnými barvami.

Ukrajinský konflikt odhaluje neviditelnou ruku, která přiměla některé lidi postavit se proti sobě navzájem, odvrátila jejich pozornost od činnosti, která byla vždy tou skutečnou příčinou tragédie, kterou nyní prožíváme. Dalším krokem je občanská válka, v níž lidé odjakživa pohřbívají své mrtvé, zatímco ti, kdo jsou za to odpovědní, jsou odměňováni novými politickými úřady a kořistmi.

Možná, ačkoli zítra můžeme být mrtví, si jen povzdechneme a ironicky se pousmějeme nad touto „naivní a nevědoucí ukrajinskou realitou”… možná je odepsaná, ale stále nám zbývá trocha času něco udělat.

I přes špatná znamení a pokusy o zkreslení ze strany oficiálního tisku můžeme začít něco společně udělat. Více než to, že jsme Ukrajinci, Rusové, levičáci, pravičáci, křesťané, muslimové, ateisté, ženy, muži atd., jsme především lidské bytosti. Nikdy a za žádných podmínek nebudeme považovat za ospravedlnitelné zabíjení nebo hanebné oslavy smrti. K čemu jsou dobrá tři nebo čtyři tisíciletí lidské civilizace, pokud dnes ve stínu prehistorie fyzicky ničíme druhé jen proto, že myslíme nebo cítíme, že jsou odlišní? Ten, kdo by měl rozhodnout o osudu Ukrajiny, je její lid, ne vláda nebo zahraniční mocnosti.

Moc a tradiční politické strany před, během a po Janukovyčově vládě se nadále ukazují jako naprosto bezradné a krátkozraké. Spolu se zásahem zapojených zahraničních mocností neudělala současná ukrajinská vláda dost, aby redistribuovala moc mezi staré a nové ekonomické skupiny, nezměnila nic v esenci systému. Když mluvíme o domově nebo nezávislosti, první a nejpřednější podmínka, jak toho dosáhnout, je skutečná lidová svrchovanost, demokraticky volená vláda a většina bohatství země ve vlastnictví národa. Vlajky, hymny a slova jsou druhotné. Dovoláváme se této moudrosti, protože v ni pevně věříme. Pouze odtud, ne shora, přijdou odpovědi.

Lidová vzpoura proti vládě Viktora Janukovyče byla vedena proti lžím, rozšířené korupci a cynismu mocných oligarchických skupin. Všechen můj obdiv je věnován občanům, kteří vyšli do ulic mírumilovně. Cítím, že lidé, kteří nyní povstali v jihovýchodních regionech, tak činili ze stejných důvodů, když si uvědomili, že nová moc v Kyjevě není reprezentativní.

Obě strany společnosti prokazují hlubokou nejednotnost; ozbrojené skupiny se oddávají násilnému vnucování vlastní vize zbytku země. Některá ozbrojená uskupení na obou stranách spáchala zločiny. Obě strany jsou politicky a vojensky manipulovány západním a ruským imperialismem, zdaleka nejde o prosazování zájmů ukrajinského národa. Ale na obou stranách rozděleného lidu je naprostá většina lidí dobrých a poctivých, kteří milují svou zem a skutečně chtějí bránit to, co považují za spravedlivé. A tito lidé, skuteční lidé Ukrajiny, se mohou probudit, sjednotit a zastavit bratrovražednou noční můru, která se na ně valí.

Krátké a jednoduché „Ne válce“ možná ničemu nepomůže, ale není nic koherentnějšího, naléhavějšího a důležitějšího, co bychom dnes mohli říct.

Vytvořil

Oleg Yasinsky

Ukrajina

Pro Svět bez válek a násilí přeložila Kateřina Bizubová

SIGN THIS PETITION
No War, we are all Ukrainians http://www.avaaz.org/es/petition/Ucrania_la_buena_gente_de_mi_pais_No_a_la_Guerra_Todos_somos_Ucrania/?nJTYQeb

affiliate link traceJordan Ανδρικά • Summer SALE έως -50%
Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 1

Komentáře