P5 na jaderné konferenci: Slunce se otáčí kolem Země!

Zdroj: Pressenza.com   english, espagnol, italiano

Autor: Tony Robinson

Podle všech očekávání došlo na nedávné konferenci ke Smlouvě o nešíření jaderných zbraní k fiasku. Žádná dohoda se nekonala. Důvody tohoto neúspěchu byly neochota Izraele připustit, že vlastní jaderné zbraně a jeho odmítnutí zúčastnit se konference, která má za cíl vytvořit na Blízkém východě zónu bez jaderných zbraní. Nicméně i kdyby Izrael tuto dohodu neblokoval, hrubá předloha tohoto konceptu o odzbrojení byla tak slabá, že je ve skutečnosti lepší, že nebyla dokončena.

Pokud lidstvo přežije do příštího století, budou se historici zcela jistě bavit nad tím, jak dnes národy uvažovaly o jaderných zbraních. Pro zajímavost si udělejme porovnání s tím, jak společnost fungovala před pěti sty lety.

„Země se otáčí kolem Slunce,“ prohlašoval Galileo Galilei před tím, než byl prohlášen za kacíře, uvržen do domácího vězení a byl donucen k odvolání svých vědeckých poznatků. Osud Giordana Bruna tak šťastný nebyl, protože byl upálen na hranici kvůli svým přesvědčením jako např. teorii, že hvězdy jakožto vzdálenější slunce mohou živit své vlastní planety a formy života.

Křesťanská církev tehdy legálně používala prostředky fyzického násilí, posílala lidi na smrt a mučila je v souladu se zákony, které sama navrhovala a vnucovala. Církev kontrolovala také banky, média, vládu a tedy vzdělání a tak veškeré obyvatelstvo.

Náročné učení církve o vesmíru zosobňovalo její veškerou autoritu a moc. Zpochybnit jakoukoli část této doktríny, která byla považována za neomylnou, bylo nemyslitelné, protože pokud by byla zpochybněna jedna část, co potom ty ostatní? Co nedotčená Panna Maria, vzkříšení a tisíce dalších mýtů a principů morálky uvedených na stránkách Bible?

Existuje zde jistá analogie k tehdejší církvi, když hlásala, že „Slunce se otáčí kolem Země“ a tou je, když Pět stálých členů Rady bezpečnosti Spojených národů tvrdí, že „jaderné zbraně zajišťují bezpečnost“.

Během posledních dvou a půl let jsme na konferencích v Oslu, Nayaritu, Vídni a naposledy v New Yorku slyšeli, jak jaderné zbraně staví nad lidstvem hrozbu jeho zániku, jak riziko náhodných detonací nemůže být eliminováno a ve skutečnosti roste, jak nezdar v odzbrojení nevyhnutelně vede k šíření zbraní a jak neexistuje žádná humanitární odezva, která by zazněla v případě, že bomba exploduje. Jasně jsme slyšeli, že jaderné zbraně přinášejí nebezpečí a nejistotu.

Ti, kteří kontrolují vlády silné pětky, mohou mít odlišné politické ideologie a mohou kontrolovat masy různými způsoby, ale v podstatě jsou to ti samí: zvrácené aliance zbrojního průmyslu, bankéřů, mediálních magnátů a jejich nastrčení politici, loutky, které konají a mluví podle nich. Čína, USA, Velká Británie, Francie nebo Rusko, na tom nezáleží, systém je stejný a elity na vrcholku pyramidy potřebují jaderné zbraně, protože kontrola nad legálními prostředky násilí se rovná kontrole systému, výchovy (vzdělání) a tudíž obyvatelstva.

Navzdory nepřátelství mezi těmito pěti státy, všechny na konferenci NPT* souhlasily, že není vhodná doba pro odzbrojení a že zbytek světa by jim měl důvěřovat, že zbraně drží oprávněně. Jednoduše by si ale měly sednout, vyjednávat o progresivním a proporčním snižovaní jejich arzenálů a ustavit rámec oboustranné důvěry vedoucí k odstranění zbraní. Měly by zajistit mír na Korejském poloostrově, v Indii a na Blízkém východě a postarat se o to, aby se tyto regiony připojily k zóně bez jaderných zbraní. Měly by být hlavními aktéry v zavedení míru a sociální spravedlnosti po celém světě… ale oni to neudělají i přesto, že by to bylo ekonomicky výhodné pro všechny včetně jich samotných.

Nicméně, právě se nacházíme v okamžiku změny. Stejně tak jako církev v době Galilea musela změnit názor a zříci se většiny své moci, dnešní vládnoucí skupiny budou muset díky zlepšujícímu se povědomí obyvatelstva udělat to samé. Lidé a vlády ostatních zemí se začínají probouzet. Humanitární závazky předložené Rakouskem a přijaté dalšími 107 státy jsou výchozím bodem.

Nyní je na protijaderném hnutí a vládách, které podporují zrušení a odstranění jaderných zbraní, aby pokročily v přípravě smlouvy o zákazu jaderných zbraní a zajistily, aby toto povědomí bylo přítomno všude na planetě. Vzdělání je jedinou věcí, která může porazit nevzdělanost. Lidé všude na světě, v každé zemi světa potřebují vědět, že jaderné zbraně způsobují vymírání lidstva, šíření zbraní a nebezpečí. Smlouva o jejich zákazu neznamená jejich odstranění, ale může vytvořit osvícenější globální povědomí, které by mohlo být klíčem k rozřešení patové situace fóra mluvícího o odzbrojení a zajistí způsob, jak se ke světu beze zbraní dostat.

*NPT – smlouva o nešíření jaderných zbraní

Pro Svět bez válek a násilí přeložila Pavla Hložková

affiliate link traceتخفيضات
Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 1

Komentáře