Základní myšlenky

Proč je Svět bez válek a násilí potřeba?

V dějinách lidstva se odehrálo více než 2500 válek, ve kterých zahynuly miliony lidských bytostí. Války bývají vedeny za použití zbraní a násilí, za účelem přerozdělení blahobytu společnosti, ubírajíce jedněm a dávajíce druhým. [1]

Tytéž zájmy se dnes skrývají za motivy náboženskými, geopolitickými, za „ochranou” lidských práv atd. Technický pokrok vede k výrobě stále ničivějších zbraní, které jsou namířeny proti stále většímu počtu civilistů, což bývá ospravedlňováno jako „vedlejší účinek“.

V dnešní společnosti existují mocné síly, které mají zájem na válkách, jako například vojensko-průmyslový komplex, rasistická uskupení, radikální nacionalisté a fundamentalisté, mafiánské skupiny atd. Prodej zbraní je jedním z nejlukrativnějších obchodů a zapojuje se do něj mnoho zemí, především pět stálých členů Rady bezpečnosti OSN. Svět je zasažen krizí, ovšem kromě obchodu se zbraněmi, který každým rokem roste.

Přese všechny snahy různých mezinárodních organizací (mezi nimi i OSN) pokračuje ospravedlňování válek a násilí jako součásti údajné „lidské přirozenosti“. SBV sdílí humanistickou vizi, že člověk je bytostí, jejíž společenské působení mění její vlastní přirozenost. [2]

Vývoj lidstva ale neprovázely jen války a násilí. V téměř každé epoše se na různých místech světa projevovala etika, solidarita a soucit, tedy revoluční a humanistické postoje.[1] Definice „války“ ze Slovníku Nového humanismu, Silo - Kompletní dílo, Svazek II

[2] Silo, 4. dopis mým přátelům, Kompletní dílo, Svazek I

 

Sports brandsEntrainement Nike