Cíle

Svět bez válek a násilí je společenské hnutí, jehož cílem je vytvořit celosvětové nenásilné vědomí.

Toto nové vědomí bude nutným krokem ke světu bez násilí, a to nejen bez násilí ve své nejkrutější formě válek a fyzického násilí, ale také bez násilí ekonomického, rasového, náboženského, sexuálního, psychologického a morálního.

Svět bez válek a násilí usiluje především o ukončení válek a ozbrojených konfliktů na celém světě. Usiluje o:

  • úplné jaderné odzbrojení,
  • postupné a proporční snížení počtu konvenčních zbraní,
  • stažení okupačních vojsk z okupovaných území,
  • o to, aby se vlády zřekly války jako prostředku k řešení konfliktů, a to pomocí ústavních reforem, které zakážou použití války,
  • a za redefinici role dnešních armád tak, aby jejich primární funkcí byla prevence konfliktů, pro dosažení čehož je třeba omezit použití ozbrojených sil, demokratizovat jejich fungování, jejich vztahy s civilní společností a zvýšit veřejnou kontrolu nad nimi.

Většina lidí na světě nechce války ani násilí, ale zároveň nevěří tomu, že je možné je odstranit. SBV proto chápe, že kromě organizování konkrétních aktivit ve společnosti je také třeba pracovat na změně postoje veřejnosti k této domněle nezměnitelné realitě.

Mysneakersnike fashion