Vyjádření skupiny ICAN k získání Nobelovy ceny za mír za rok 2017

Vyjádření skupiny ICAN k získání Nobelovy ceny za mír za rok 2017

06.10.2017 – Ženeva, Švýcarsko, Mezinárodní kampaň za zrušení jaderných zbraní

Je nám velkou ctí dostat Nobelovu cenu za mír za rok 2017 za uznání naší role při plnění Smlouvy o zákazu jaderných zbraní. Tato historická dohoda, přijata dne 7. července s podporou 122 národů, nabízí silnou a nezbytnou alternativu ke světu, v němž je zbraním hromadného ničení dovoleno vládnout a eskalovat.

Mezinárodní kampaň za zrušení jaderných zbraní (ICAN) je koalice nevládních organizací ve stovce zemí. Za pomoci lidí jsme pracovali na dosažení konce nejničivější zbraně, která kdy byla vytvořena – jediné zbraně, která představuje existenční hrozbu pro celé lidstvo.

Tato cena je poctou neúnavné snaze mnoha milionů aktivistů a občanů na celém světě, kteří od počátku atomového věku hlasitě protestovali proti jaderným zbraním, a trvají na tom, že nemohou sloužit žádnému legitimnímu účelu a musí být navždy odstraněny z povrchu zemského.

Je to také pocta těm, kteří přežili atomové útoky na Hirošimu a Nagasaki – hibakuša – a obětem jaderných testovacích výbuchů po celém světě, jejichž šířící se svědectví a nelítostná obhajoba byly důležitým nástrojem pro zajištění této mezníkové dohody.

Smlouva kategoricky zakazuje nejhorší zbraně hromadného ničení a vytváří jasnou cestu k jejich úplnému odstranění. Je to reakce na stále se prohlubující zájem mezinárodního společenství, že jakékoli použití jaderných zbraní by způsobilo rozsáhlou katastrofální a dlouhodobou újmu lidem i naší živé planetě.

Jsme hrdí na to, že jsme hráli významnou roli při jejím vzniku, a to prostřednictvím obhajoby a účasti na diplomatických konferencích, a v následujících letech budeme usilovně pracovat na zajištění její úplné realizace. Každý národ, který hledá klidnější svět bez jaderné hrozby, nechť neprodleně podepíše a ratifikuje tuto zásadní dohodu.

Víra některých vlád, že jsou jaderné zbraně legitimní a zásadní zdroj bezpečnosti, je nejen zavádějící ale také nebezpečná, protože podněcuje šíření a podkopává odzbrojování. Všechny národy by měly tyto zbraně zcela odmítnout – a to dříve, než budou znovu použity.

Toto je doba velkého globálního napětí, kdy by nás horlivé plané řeči mohly snadno a neúprosně svést k nepopsatelné hrůze. Přízrak nukleárního konfliktu se znovu vynořuje. Pokud by zde došlo k okamžiku, kdy by národy měly vyhlásit svou jednoznačnou opozici vůči jaderným zbraním, tak je to právě nyní.

Tleskáme těm národům, které již podepsaly a ratifikovaly Smlouvu o zákazu jaderných zbraní, a naléháme na všechny ostatní, aby je následovaly. Nabízí cestu vpřed v době alarmující krize. Odzbrojení není fantazií, ale naléhavou humanitární nutností.

Nejskromněji děkujeme Norskému Nobelovu výboru. Toto ocenění svítí potřebným světlem na cestu, kterou smlouva o zákazu poskytuje světu bez jaderných zbraní. Než bude příliš pozdě, musíme se touto cestou vydat.
ICAN
____________________

Nobelova cena míru 2017 byla udělena ICAN - Mezinárodní kampani proti jaderným zbraním, jejíž aktivní součástí je i mezinárodní organizace Svět bez válek a násilí. 

Je to skvělá příležitost znovu vzbudit pozornost vlád a lidí k jednomu z nejvážnějších problémů současného světa: riziko jaderné války.

Je to také důležitá příležitost pokračovat v procesu, který začal v roce 2016 v Organizaci spojených národů, učinit jaderné zbraně nelegálními.

Vláda České republiky se musí také připojit ke skupině 122 zemí, které chtějí tyto zbraně prohlásit za nelegální. Ale naše vláda hlasovala již několikrát proti tomuto usnesení a podporovala země, které si chtějí zachovat svůj jaderný arzenál.

spy offersNike - Sportswear - Nike Tracksuits, Jackets & Trainers
Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 1

Komentáře