Vydáno: Neděle 29. 4. 2012

Kategorie: Zprávy

Tags: jaderné zbraně jaderné odzbrojení NPT NPT PrepCom Vienna 2012 ICAN

Svět bez válek a násilí na Přípravném výboru Smlouvy NPT ve Vídni

Na začátku května se ve Vídni bude konat První přípravný výbor k Hodnotící konferenci Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT). Při této příležitosti budou ve Vídni přítomni i zástupci organizace Svět bez válek a násilí z České republiky.

Letošní přípravný výbor je prvním ze tří přípravných výborů, které se uskuteční letos, v příštím a přespříštím roce. Na těchto výborech se setkávají delegáti signatářských států Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, aby zhodnotili aktuální stav plnění smlouvy NPT a akčního plánu, který byl přijat na poslední Hodnotící konferenci v roce 2010.

Během dvou týdnů, kdy bude výbor zasedat, se uskuteční také mnoho doprovodných akcí.

 

Setkání ICAN

O víkendu 28-29. dubna proběhne setkání Mezinárodní kampaně za odstranění jaderných zbraní (ICAN), která usiluje o vznik Úmluvy o jaderných zbraních – mezinárodní smlouvy, která by zakázala jaderné zbraně podobně, jako je tomu u zbraní chemických či biologických. V rámci víkendového setkání se mimo jiné uskuteční workshopy zaměřené na rozvoj aktuálních projektů a témat ICAN:

  • šíření informací o humanitárních následcích jaderných zbraní,
  • kampaň informující o firmách a bankách, které profitují na jaderném zbrojení,
  • podpora vytvoření zóny bez zbraní hromadného ničení na Blízkém východě
  • a čerpání zkušeností z úspěšné kampaně za zákaz nášlapných min (ICBL-CMC).

Dalším aktuálním tématem bude příprava Dne jaderného odzbrojení (2. června 2012), kdy v různých zemích proběhnou akce na podporu Úmluvy o jaderných zbraních. Svět bez válek jako partnerská organizace kampaně ICAN na 2. červen připravuje akce v také České republice.

 

Akce v rámci Přípravného výboru

Nevládní organizace včetně Světa bez válek budou přítomny i na samotném Přípravném výboru NPT, který se bude konat ve vídeňské budově OSN od 30. dubna do 11. května. Během těchto dvou týdnů budou mít zástupci občanské společnosti možnost potkávat se s delegáty zastupujícími signatářské země smlouvy NPT.

Hned v úvodu Přípravného výboru, ve středu 2. května, proběhne společná prezentace nevládních organizací, kde budou delegátům přímo v rámci jejich zasedání představeny návrhy občanské společnosti. Český překlad prezentace zveřejníme na našem webu.

Současně se zasedáním Přípravného výboru budou v budově OSN po celé dva týdny probíhat workshopy nevládních organizací z celého světa. Workshopy budou příležitostí k prohloubení spolupráce mezi organizacemi a plánování nových aktivit a kampaní v nejrůznějších oblastech souvisejících s jaderným odzbrojením.

 

Setkání Abolition 2000

V sobotu 5. května se uskuteční každoroční setkání sítě Abolition 2000, sdružující stovky organizací z celého světa. Abolition 2000 je platformou, která usnadňuje komunikaci a koordinaci mezi organizacemi, které se zabývají jaderným ozbrojením. Svět bez válek a násilí je také jejím členem.

 

Program všech doprovodných akcí (anglicky)
Předběžný program Přípravného výboru (anglicky)

 

Účast Světa bez válek a násilí

Jaderné odzbrojení je jedním z hlavních témat naší organizace. Konferencí souvisejících se smlouvou NPT se Svět bez válek a násilí účastnil již dvakrát. V roce 2009 v rámci 3. přípravného výboru byl prezentován Světový pochod za mír a nenásilí. V roce 2010 se potom na 8. Hodnotící konferenci v New Yorku sjeli zástupci Světa bez válek z několika zemí včetně dvou účastnic z ČR.

Letos bude Svět bez válek reprezentovat čtyřčlenná skupinka z ČR, která se zúčastní úvodního víkendového setkání kampaně ICAN. Po celé následující dva týdny pak bude ve Vídni přítomna mluvčí Světa bez válek v ČR Jana Jedličková. Svět bez válek a násilí je jedinou nevládní organizací z České republiky, která se letošního Přípravného výboru NPT účastní.

 

V průběhu prvních dvou květnových týdnů vám budeme pravidelně přinášet informace z Vídně na webu www.svetbezvalek.cz, na naší facebookové stránce www.facebook.com/SvetBezValek a také na twitteru www.twitter.com/svetbezvalek.

 

Kontakt: Jana Jedličková, tel. 775 856 879, e-mail: jana@svetbezvalek.cz

best shoesNike
Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 0

Komentáře