Proč Česká republika odmítá jaderné odzbrojení?

Požadujeme, aby se Česká republika připojila k zemím, které podporují vstup Smlouvy o zákazu jaderných zbraní v platnost.

V rámci druhého Světového pochodu za mír a nenásilí, ve čtvrtek 20. února proběhnou v Praze tyto tři akce:

* 13:00 - 16:30 Panelová diskuze: Představují jaderné zbraně pro Českou republiku bezpečnostní riziko? Český svaz vědeckotechnických společností (3. patro, sál 319), Novotného Lávka 5, Praha 1

* 18:00 - 20:00 Premiéra dokumentu s besedou: "Začátek konce jaderných zbraní" Kino Evald, Národní 60/28, Praha 1

* 20:30 - 21:30 Happening s žádostí za mír a nenásilí: "Dejme šanci míru" Můstek, Praha 1
___________________

Jaderné zbraně patří k nejničivějším zbraním na světě. V mezinárodním společenství panuje shoda nad tím, že jakékoliv použití těchto zbraní by mělo katastrofické humanitární důsledky.

Současné mechanismy pro kontrolu šíření jaderných zbraní a jaderné odzbrojení selhávají. Navrhovaným východiskem z této situace je úmluva o zákazu jaderných zbraní.
Dne 7. července 2017 - po desetiletí intenzivních aktivit ze strany ICAN a jejích partnerů, mezi jinými i Světa bez válek a násilí - přijala drtivá většina světových zemí závaznou mezinárodní úmluvu o zákazu jaderných zbraní, oficiálně známou jako Smlouva o zákazu jaderných zbraní (TPNW).

Smlouva je mezinárodní dohodou, která postaví mimo zákon výrobu, testování, vlastnictví a použití jaderných zbraní a zavede bezpečné mechanismy zajišťující postupné a proporční odstranění existujících jaderných arzenálů. 
Smlouva vstoupí v platnost, jakmile ji podepíše a ratifikuje 50 států.
K datumu 4. 12. 2019  podepsalo tuto smlouvu 80 států a 34 z nich ji už i ratifikovalo.  (https://www.icanw.org/signature_and_ratification_status)

Česká republika nepodporuje tuto smlouvu, naopak na Valném shromáždění OSN v prosinci 2016 hlasovala proti návrhu rezoluce, který vyzývá k zahájení vyjednávání o zákazu jaderných zbraní. V červenci 2017 se závěrečného hlasování nezúčastnila a sjednávací proces bojkotovala!

latest Nike release【2021年発売予定】 サカイ × ナイキ ヴェイパー ワッフル 全4色 - スニーカーウォーズ
Proč Česká republika odmítá jaderné odzbrojení?
Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 1

Komentáře