Vydáno: Neděle 14. 10. 2012

Kategorie: Zprávy

Tags: OSN

Poradní status při OSN přináší Světu bez válek nové příležitosti

Světu bez válek a násilí byl udělen „speciální poradní status“ při Ekonomické a sociální radě OSN. To otevírá možnosti bližší a intenzivnější spolupráce jak se součástmi OSN, tak s dalšími organizacemi a institucemi.

Charta OSN z roku 1945 ustavila v rámci Organizace spojených národů šest orgánů: Ekonomickou a sociální radu (ECOSOC), Valné shromáždění, Radu bezpečnosti, Poručenskou radu, Mezinárodní soudní dvůr a Sekretariát OSN.

OSN se v současnosti pokouší posílit spolupráci s nevládními organizacemi napříč celým svým systémem a ve všech oblastech své činnosti. Mnohé agentury OSN a jejich součásti provádějí pravidelné konzultace s nevládními organizacemi a objevují se nové způsoby řízení a vedení, které počítají s účastí občanské společnosti.

V tomto kontextu v červnu 2012 udělila Ekonomická a sociální rada (ECOSOC) Světu bez válek a násilí tzv. speciální poradní status. Ten umožňuje organizacím občanské společnosti pracovat společně se Spojenými národy na globální agendě, a nabízí jím možnost uplatnění v několika oblastech, mezi něž patří spolupráce s dalšími nevládními organizacemi a orgány OSN.

Co se spolupráce s dalšími organizacemi týče, ECOSOC zpřístupňuje databázi nevládních organizací z celého světa, která napomáhá navazování nových kontaktů a slouží ke sdílení informací a vzájemné výměně názorů.

Co se týče práce v samotném srdci OSN, organizace s poradním statusem mohou například provádět konzultace se Sekretariátem OSN, prezentovat svá stanoviska Ekonomické a sociální radě, dostávat informace o aktuální agendě, provádět studie pro komise ustanovené v určitých oborech, být požádány o konzultace pro ECOSOC, požádat Generálního tajemníka, aby zařadil určitá témata na pořad jednání Rady, účastnit se jednání OSN a mít přístup do budov OSN, vyslat své oficiální zástupce do sídla OSN v New Yorku a do poboček v Ženevě a Vídni, nebo třeba využívat knihovnu OSN a další zázemí pro konference či schůzky.

Svět bez válek je organizace založená na aktivitě odzdola a primárně usiluje o vytvoření společenského hnutí, schopného ovlivnit vývoj ve světě proti válkám a násilí v různých oblastech. Mezinárodní koordinační tým Světa bez válek proto založil novou koordinační komisi, jejímž cílem bude zprostředkovat tok informací k základním týmům a posílit jejich práci vytvořením mechanismů, jejichž prostřednictvím mohou základní týmy snadno využít nové možnosti, které poradní status přináší.

Základním týmům, které rozvíjejí projekty v souladu s programem ECOSOC, tedy budou dostupné nástroje pro provádění přímých konzultací, pro účast na setkáních a pro předávání jejich požadavků a závěrů příslušným orgánům OSN.

Na institucionální úrovni pak poradní status přináší nové možnosti aktivit a spolupráce s dalšími národními a mezinárodními organizacemi, univerzitami, vzdělávacími institucemi, veřejnou správou atd.

 

Sports NewsSupreme x Chucky Coming FW20 - Pochta
Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 0

Komentáře