Pokrytectví Evropské unie musí skončit

5. září 2015, oficiální stanovisko mezinárodní organizace Svět bez válek a násilí, vydal světový koordinační tým

V dalších jazycích (anglicky, španělsky, italsky, německy, řecky) k dispozici zde.

Pro Svět bez válek a násilí přeložila Kateřina Bizubová.

V posledních pěti letech svět zaznamenal obrovský nárůst počtu imigrantů, z nichž většina byli uprchlíci z oblastí zakoušejících extrémní válečné násilí, brutality a nelidské utrpení, které je doprovází. Hlavní imigrační přílivy vedou do Mexika, Jihovýchodní Asie a do Středomoří.

Konkrétně, je to již více než 15 let, co se odkryla válečná kořist na Středním východě s přímou nebo nepřímou angažovaností evropských států. Nepřetržité války, s tisíci civilními oběťmi a miliony vysídlených lidí zavinily nevyčíslitelné materiální, environmentální a kulturní katastrofy ve společnostech, jejichž lidská historie je starší než ta v Evropě. Válka, tato nejzazší forma násilí, nepřestává zuřit; dotýká se dokonce větších území než na začátku, vytváří ještě větší násilí, destrukci a bídu pro miliony lidí, ať imigranty či ne-imigranty, uprchlíky a ne-uprchlíky stejně tak.

Po celé ty roky evropské země ze svých vlastních důvodů (politika, ekonomika, síla) finančně a vojensky podporovaly soupeřící frakce v konfliktních oblastech – otevřeně a/nebo skrytě. Země EU nebyly jediné, kdo rozdmýchával a podporoval tuto nestabilitu, ale skrze své vládní, podnikatelské, finanční a vojenské instituce měly bezpochyby velký podíl účasti a zodpovědnosti.

EU musí přiznat své chyby (zamýšlené nebo ne) z předchozích roků a konečně vyvinout vážně míněné a efektivní úsilí o ukončení konfliktů a zmírnit ohromnou humanitární krizi, která probíhá na Středním východě a v Severní Africe. Musíme učinit přítrž tragédii všech těch lidí prchajících před válečnými zónami, jež EU sama pomohla vytvořit a aktivně uznat práva všech uprchlíků. V každém případě se přestat chovat jako „pštros“ a podívat se přímo do tváře problému a s klidnou rozhodností jej vyřešit konstruktivně a pozitivně.

Tisíce mrtvých uprchlíků ve Středozemním moři, kteří zdaleka nesvědčí o osvícené politice, mohou být bráni jako kontradikce, zvrat v činnosti EU, jež deklaruje ochranu individuálních, sociálních a lidských práv. Toto je přetvářka, která musí skončit.

Svět bez válek a násilí apeluje na centrální úřady EU, aby finančně a logisticky podpořily země přijímající velkou vlnu uprchlíků a imigrantů: Řecko, Itálii, Španělsko, Maltu, Srbsko a Maďarsko. Také považujeme za důležité rychlé přijetí uprchlíků ve všech zemích EU v závislosti na ekonomické situaci každé hostující země.

Dalším významným krokem by také bylo zvýšit finanční a logistickou podporu pro země sousedící s válečnými zónami, a současně ve spolupráci s OSN uvalit striktní embargo na prodej zbraní soupeřícím frakcím. Nadto by odstranění všech vojenských jednotek zemí EU umístěných v oblastech konfliktu představovalo značný posun k uvolnění pracovních sil a zdrojů a úsilí by se přesměrovalo k okamžitému přijetí tisíců uprchlíků přicházejících do evropských států.

A nakonec, velmi podporujeme nezbytné financování a implementaci kampaní pro všechny občany EU, informujících o probíhající humanitární krizi uvnitř geografických hranic EU a o právech uprchlíků, jež jsou zakotvena v mezinárodních dohodách. Tento postup by mohl být velkým krokem k vypěstování solidarity a tolerance vůči imigrantům a uprchlíkům, kteří jsou přímo ohroženi nárůstem rasového násilí vyskytujícího se ve všech členských státech EU.

EU má k dispozici zdroje a zkušenosti, aby zvládla s plným respektem k lidským právům narůstající počet uprchlíků na svém území. Věříme, že EU by měla změnit hodnoty, politické priority a východiska tím, že postaví do centra lidský život – nejenom slovy, ale i činy. To je EU, o kterou všichni usilujeme.

Asics shoesFullress , スニーカー発売日 抽選情報 ニュースを掲載!ナイキ ジョーダン ダンク シュプリーム SUPREME 等のファッション情報を配信!
Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 1

Komentáře