Všechny státy s jadernými zbraněmi musí být odsouzeny, zejména Spojené Státy a jejich NATO spojenci

Vyjádření k jaderným zkouškám Severní Koreje.

Svět bez válek a násilí silně odsuzuje zprávy z 6. ledna 2016, kdy vláda Severní Koreje úspěšně provedla test jaderné zbraně. Tento podzemní test nezvratně povede k úniku radioaktivního materiálu do životního prostředí a zbytečně zvyšuje napětí v regionu s několika státy už vyzbrojenými jadernými zbraněmi úspěšně chráněny “jaderným deštníkem“ Spojených Států. A přece, i přes naše odsouzení Severo Korejské vlády kvůli hrozbám jejich sousedům jaderným zničením a neúnosnými humanitárními následky, uznáváme, že se tato akce se nestala izolovaně od ostatních faktů a vlivů. Korejský poloostrov je stále ještě ve válečném stavu. Jižní Korea uvádí sílu 630.000 vojáků v aktivní službě a Severní Korea 1.190.000 vojáků. Navíc, USA má na poloostrově 30.000 svých vojáků.

Bushem označena zemí „osy zla“, vláda Severní Koreje byla svědkem toho, jak jiné země jako Irák a Libye trpěly a jejich vůdci byli brutálně zavražděni. Z této perspektivy považují své jaderné zbraně jako jediný prostředek k přežití. Severní Korea se drží své strategie odpuzení nepřítele stejně jako jiné země. Proto v tomto kontextu není možné odsoudit pouze Severní Koreu, ale je nutné odsoudit všechny země s jaderným arzenálem a ty nejhorší viníky jaderného utlačovaní a šikany: Spojené Státy a jejich NATO spojence.

USA je jediná země, která kdy použila jaderné zbraně proti nevinnému civilnímu obyvatelstvu. Vstoupily do jaderného závodu se Sovětským Svazem, který několikrát přivedl tuto planetu k okraji zkázy a i přes Gorbačovovy návrhy vstoupit do vzájemného a úplného jaderného odzbrojení, USA odmítlo. Nyní, s jejich NATO spojenci, utrácejí 11 krát více než Rusko na zbrojení a neustále posunují hranice NATO k hranicím Ruska i přes dohodu Gorbačova a Bushe, že se tohle se nestane, když bude Německo sjednoceno.

Očekávat, že ostatní země upustí od vlastního jaderného zbrojení, když je jejich samotná existence ohrožovaná šikanou ze strany největšího světového násilníka je hloupé. Rusko i Čína se čím dál více cítí pod tlakem americké vojenské doktríny.

Jediné řešení vzrůstajícího nebezpečí jaderných explozí, ať už záměrné nebo vinou nehody je pro národy světa urychleně pokročit v postupném a dostatečném jaderném odzbrojení jak konvenčních tak jaderných zbraní. Tyto snahy musí byt podporovány těmi, kteří utrácejí nejvíce v rámci svých vojenských rozpočtů. Mezitím všechny národy světa musí pokročit v postavení jaderných zbraní mimo zákon a předložit plány, jak je odstranit úplně. Takové kroky by měly obsahovat: sjednání smlouvy o zákazu jaderných zbraní a jejich ilegalizaci, ratifikaci a podepsaní Všeobecné úmluvy o zákazu jaderných testů všemi osmi zeměmi, které jsou potřeba k tomu, aby taková úmluva vešla v platnost; a kromě dalších věcí také úmluvu na kontrolu výroby štěpného materiálu.

Další opatření, jako například, aby všechny jaderné státy vypnuly u svých jaderných zbraní pohotovostní nastavení tak, aby žádná země nebyla schopna zničit jinou zemi během několika minut, může pomoci k vytvoření podmínek pro zlepšení mezinárodních vztahů a vytvoření atmosféry důvěry.

Není třeba ani zmiňovat, že snížení vojenských rozpočtů by mělo vést k vymýcení chudoby ve světě a vytvoření spravedlivého globálního ekonomického systému, který by umožnil všem lidem na této planetě žít důstojný život s kompletním přístupem ke kvalitnímu zdravotnictví, vzdělaní, zaměstnaní, odpočinku a zabezpečení v pokročilém věku.

Svět bez válek a násilí
Praha, 10. 1. 2016

latest jordansNike Releases, Launch Links & Raffles
Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 1

Komentáře