Vydáno: Pondělí 28. 5. 2012

Kategorie: Oficiální stanoviska

Stanovisko ke kriminalizaci nenásilných protestů v kanadské provincii Quebec

22. května 2012, mezinárodní stanovisko Světa bez válek a násilí

Svět bez válek a násilí odsuzuje opatření přijatá vládou Quebeku, která prohlásila nenásilné protesty za nelegální. Quebec Government Act 78 porušuje základní právo občanů na nenásilný protest. Jsme velmi znepokojeni omezením svobody sdružování a práva demonstrovat. Jako občané se dožadujeme práva žít v míru a svobodě, stejně jako práva na uznání svobodného lidského vědomí. Nežijeme svobodný život, pokud se cítíme ohroženi.

Odsuzujeme represivní a ponižující povahu tohoto zákona ve snaze řešit studentský konflikt v Quebeku a požadujeme jeho okamžité odvolání. Kritizujeme legalizaci diskuzí a využívání trestního soudnictví v rámci zákona, který porušuje svobodu sdružování a právo na nenásilný protest studentů a všech obyvatel Quebeku.

Svět bez válek odsuzuje politiku vlády Quebeku s ohledem na právo na vysokoškolské vzdělání. Ve skutečnosti zvýšení školních poplatků o 82 % zavedené pro novou generaci studentů nevyhnutelně otvírá dveře k systematickému rozdělení mladých lidí na bohaté a znevýhodněné, a povede k sociálnímu vyloučení několika tisíc mladých lidí. Plně podporujeme nenásilný protest všech studentů a občanů Quebeku, kteří chtějí otevřenou a lidskou budoucnost pro všechny generace, a ne jen pro menšinu.

Svět bez válek a násilí upozorňuje na závazek vlády Quebeku k nenásilí, jediné existující severoamerické legislativy, která 2. prosince 2009 uznala zákonem č. 199 Mezinárodní den nenásilí. Připomeňme si, že 2. říjen je výročím narození Mahátmy Gándhího, vůdce hnutí za nezávislost Indie a průkopníka filosofie a strategie nenásilí.

Svět bez válek vyzývá všechny občany k nošení a vyvěšování oranžového čtverce na podporu všeobecného práva na nenásilný protest a práva na polidštění Země. "Polidšit" znamená uvědomit si svobodu jako takovou a uvést ji v pohyb směrem k přeměně světa. Proces, při kterém je lidská svoboda omezována, je „odlidšťující“.

Zapojte se do kampaně zahájené Světem bez válek a násilí v Kanadě a noste oranžový čtverec podporující studentský protest: https://www.facebook.com/groups/236238799822591

Sport mediaShop: Nike
Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 0

Komentáře