Slyš, Izraeli … uvnitř lidské bytosti něco velkého pláče

Zdroj: Mezinárodní tisková agentura Pressenza

Rádi bychom přečetli jména každého z pětiset Palestinců, kteří zemřeli. Taktéž každého z desítek Izraelců, kteří zahynuli v důsledku těchto útoků.  Alespoň tak poznáte jména, která je představují, čímž se přiblíží jedinečný význam toho, co se děje. Každý lidský život, který vyhasne z důvodu úmyslného a násilného činu jiné bytosti, je stínem nad lidstvem jako celkem. Ukazujeme naše utrápené tváře jejich rodinám. Včera byli mí přibuzní terčem utrpení a dnes to mohou být ti tvoji a pro kohokoli, kdo byl zbaven života, nebude žádné zítra.

Tento nepřiměřený útok na Gazu vážně ovlivňuje světovou morálku. Kromě toho umožňuje malým skupinám, otráveným nenávistí, pokusit se nakazit svou záští i narůstající pacifismus světové populace.

Zavrhujeme každou skupinu, která hlásá o ideálu větším než život, a každou příčinu způsobující utrpení. Odpíráme právo obviňovat každé skupině, která se v nedávné době nebo v minulosti, podílela na utlačování života.

Jestliže se od těchto zemí můžeme něco naučit, pak je to fakt, že rozpory mezi lidmi neřešené v době míru eskalují ve vyjádření smrti a destrukce. Pokud nás tedy něco učí, pak je to potřeba řešit problémy teď, než bude příliš pozdě.

Obviňováním druhé strany za smrt, kterou způsobujeme, nic nevyřešíme. Životy našich lidí jsou stejně svaté jako životy druhých. V hloubi duše to víme, a proto se potřebujeme ospravedlnit a vyhýbáme se zodpovědnosti za smrt způsobenou stranou, se kterou jsme se ztotožnili.  

Nikdy není příliš pozdě zastavit násilí, což bude vždy zachraňovat životy, které mohou být ztraceny každý den pokračujících bojů. Organizace spojených národů, se všemi svými chybami, je to nejlepší, co máme v rámci globální spolupráce. Podrobení jejím pokynům pozvedává národy; přijetí doporučení a pravidel je správná věc k postoupení směrem k míru. Pochopení, že obsazování území je také násilí a stažení se z nich je potřebné, pokud to tak OSN nařídí. Dialog pro palestinský stát je možným řešením. Přesměrování akce v tomto směru povede k porozumění. 

Je velmi snadné probudit pocit pomstychtivosti. Odmítněme jakýkoli návrh, který ho živí, a shromážděme všechny ty, kteří podporují jednotu a humanizaci.

Hledejme mezikulturní dialog v rámci Blízkého východu i mimo něj. Okamžitě podpořme příměří na obou stranách. Okamžitě zastavme dohody prohlášené OSN za nezákonné. Uznání dvou zemí, jejichž hranice z roku 1967 jsou předmětem k vyjednávání.

Přijetí za závazná rozhodnutí OSN. Podpis trvalé mírové smlouvy mezi oběma zeměmi.

konec července 2014, Humanist friends of the world, Tomás Hirsch, Dario Ergas, Rafael Edwards, Dani Horowitz, Roberto Blueh

Pro Svět bez válek a násilí přeložila Kateřina Marková

 

Sneakers StoreAir Max
Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 1

Komentáře