Jihoafrická republika: od jaderně ozbrojeného státu k odzbrojenému hrdinovi

Dnes jediná země, která přešla od rozvoje svého vlastního jaderného arzenálu k jeho odstranění, a je otevřeným odpůrcem těchto zbraní hromadného ničení, učinila další důležitý krok směrem ke světu bez jaderných zbraní: na půdě OSN v New Yorku ratifikovala Smlouvu OSN o zákazu jaderných zbraní.

Mezinárodní kampaň za zrušení jaderných zbraní vítá pokračující vedení Jihoafrické republiky v oblasti jaderného odzbrojování a doufá, že její činnost bude inspirovat i další africké země k dodržování smlouvy. Jako kontinent zaujala Afrika silné postavení proti jaderným zbraním: jednotlivé země mají nyní příležitost významně ovlivnit rychlý vstup Smlouvy o zákazu jaderných zbraní v platnost.

Rychlá historie jaderného ozbrojení Jihoafrické republiky
Ratifikace Smlouvy o zákazu jaderných zbraní je unikátní, a to díky vlastní historii jaderných zbraní. Již v roce 1948 se Jihoafrická republika bohatá na uran zajímala o atomovou energii a těžební, obchodní a energetický průmysl, který mohl být kolem ní vybudován. Vláda koupila svůj první reaktor z USA v roce 1957.

Zatímco oficiálně nebyl účel programu jaderného výbuchu změněn z mírového na vojenský až do roku 1977, informace americké zpravodajské služby ukazují, že Jihoafrická republika formálně započala svůj program jaderných zbraní již v roce 1973. Silný mezinárodní tlak ji zpočátku bránil testovat tyto zbraně. Ale v roce 1982 vyvinula a postavila své první jaderné výbušné zařízení. V roce 1989 měla 6 bomb, každá obsahovala 55 kg vysoce obohaceného uranu a byla schopná dosáhnout výbušného ekvivalentu 19 kilotun TNT.

Od jaderně ozbrojeného státu k odzbrojenému hrdinovi
V roce 1989 vláda oficiálně ukončila jaderný program a Jihoafrická republika se připojila ke Smlouvě o nešíření jaderných zbraní jako stát bez jaderných zbraní v roce 1991. V roce 1994 potvrdila Mezinárodní agentura pro atomovou energii, že veškeré jaderné zbraně Jihoafrické republiky byly odstraněny.

Jihoafrická republika byla od té doby pro svět hrdinou bez jaderných zbraní. V roce 1996 byly připojeny další africké země k prohlášení Afriky zónou bez jaderných zbraní na základě Smlouvy z Pelindaby, pojmenovanou po starém jihoafrickém výzkumném zařízení. Africká komise pro jadernou energii – založena za účelem zajištění splnění slibů států jako smluvních stran ve smlouvě – založena v Pretorii. V roce 1999 se zavázaly dodržovat Smlouvu o všeobecném zákazu jaderných zkoušek.

Na adresu Valného shromáždění OSN z roku 1998 vysvětluje prezident Nelson Mandela způsoby, kterými Jihoafrická republika zpochybnila argumenty zastrašování, které používají jaderně ozbrojené státy:

„Musíme si položit otázku, která by mohla znít naivně vůči těm, kdo vypracovali sofistikované důvody, které by tak mohly odůvodnit jejich odmítnutí odstranit tyto hrozné a děsivé zbraně hromadného ničení – proč je stejně potřebují!“
„Ve skutečnosti nemůže být nalezena žádná racionální odpověď, která by uspokojivě vysvětlila, co je výsledkem setrvačnosti Studené války a spojitosti s použitím hrozby brutální síly, aby se prosadila nadřazenost některých států na ostatními.“

V následujících letech Jihoafrická republika pevně stála za principem jaderného odzbrojení a stala se součástí hlavní skupiny zemí prosazujících humanitní iniciativu za ukončení jaderných zbraní od roku 2012. Tuto iniciativu založilo hnutí za Smlouvu OSN zakazující jaderné zbraně, která vedla k přijetí Smlouvy OSN o zákazu jaderných zbraní ze dne 7. července 2017. Jihoafrická republika podepsala smlouvu v den, kdy byla otevřena k podpisu a nyní se stane 22. stranou.

„Jako země, která dobrovolně zrušila svůj program jaderných zbraní, je Jihoafrická republika pevně přesvědčena, že pro zbraně hromadného ničení neexistují „bezpečné ruce“ […] Vyzýváme všechny členské státy OSN, aby podepsaly a ratifikovaly Smlouvu o zákazu jaderných zbraní, a zbavily tak svět a lidstvo těchto smrtelných zbraní hromadného ničení.“ – Jacob Zuma, září 2017, slavnostní podpis Smlouvy o zákazu jaderných zbraní.

V Mezinárodní kampani za zrušení jaderných zbraní vítáme a oslavujeme tuto ratifikaci a povzbuzujeme Jihoafrickou republiku, aby si udržela vedoucí úlohu v globálním úsilí o dosažení jaderného odzbrojení.

Pressenza

url cloneNike
Jihoafrická republika: od jaderně ozbrojeného státu k odzbrojenému hrdinovi
Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 1

Komentáře