Vydáno: Pátek 17. 2. 2012

Kategorie: Zprávy

Tags: jaderné zbraně jaderné odzbrojení

Hodiny apokalypsy se o minutu přiblížily k půlnoci

Bulletin atomových vědců: Právě je za pět minut dvanáct

Tváří v tvář neadekvátnímu vývoji v redukci jaderných zbraní a jejich proliferaci a pokračující pasivitě v reakcích na změny klimatu ohlásil Bulletin atomových vědců (BAS), že posunul ručičky svých pověstných „Hodin apokalypsy“ (Doomsday Clock) na čas za pět minut dvanáct.

Naposledy byla minutová ručička Hodin apokalypsy posunuta v lednu 2010, kdy se posunula o minutu zpět z pěti na šest minut před půlnocí.

V oficiálním prohlášení vydaném k dnešnímu oznámení BAS poznamenal: „Je za pět minut dvanáct. Před dvěma lety to vypadalo, že jsou světoví vůdci schopni reagovat na skutečné globální hrozby, kterým čelíme. V mnoha případech však tento trend nepokračoval nebo se obrátil. Z toho důvodu posouvá BAS ručičky hodin o minutu blíže k půlnoci, tedy zpět na čas z roku 2007.“

V komentáři k prohlášení o Hodinách apokalypsy řekl Lawrence Krauss, spolupředseda rady sponzorů BAS, zakládající profesor oddělení fyziky na School of Earth and Space Exploration, spoluředitel Beyond Center a Cosmology Initiative a ředitel New Origins Initiative na Arizona State University:

„Einsteinovo tvrzení z roku 1946, že se ‘vše změnilo, vyjma způsobu našeho myšlení‘, zůstává bohužel pravdivé. Dočasný vývoj před dvěma lety nepřetrval, a tak dává smysl posunout hodiny blíže k půlnoci zpět tam, kdy byly v roce 2007. Tváří v tvář zřejmému a přítomnému nebezpečí jaderné proliferace a změn klimatu a potřebě najít udržitelné a bezpečné zdroje energie, světoví vůdci jako obvykle v zajištění změn selhávají. Pasivita v klíčových problémech, jako jsou klimatické změny nebo rostoucí mezinárodní napětí, je hlavním důvodem posunu hodin. Vidíme to tak, že hlavním úkolem pro přežití lidstva ve 21. století je zajištění energetických potřeb pro růst ekonomiky rozvojových a průmyslových zemí bez dalšího poškozování klimatu, vystavování lidí poškození zdraví a bez riskování dalšího šíření jaderných zbraní, a také příprava půdy pro snížení globálních emisí.“

Alison Macfarlane, předseda rady BAS pro vědu a bezpečnost, člen Blue Ribbon Commission on America's Nuclear Future a docent George Mason University, uvedl: „Globální společenství může být ve snaze zabránit katastrofě z důvodu změn v atmosféře Země blízko bodu, ze kterého není návratu. Mezinárodní agentura pro energii (International Energy Agency) předpokládá, že pokud společnosti nezačnou do pěti let budovat alternativy k technologiím způsobujícím emise uhlíku, bude svět odsouzen k oteplování klimatu, horšímu počasí, suchům, hladomorům, nedostatku vody, stoupání hladin moří, ztrátě ostrovních národů a zvyšující se kyselosti oceánů. Vzhledem k tomu, že infrastruktura elektráren spalujících fosilní paliva vybudovaná v letech 2012 až 2020 bude vyrábět elektřinu a produkovat emise dalších 40 až 50 let, budou opatření přijatá v několika příštích letech určovat cestu, kterou už nebude možné změnit. I v případě, že se v budoucnu političtí vůdci rozhodnout snížit závislost na technologiích emitujících uhlík, bude to příliš pozdě.“

Jayantha Dhanapala, člen rady sponzorů BAS, dřívější náměstek generálního tajemníka OSN pro odzbrojení (1998-2003) a velvyslanec Srí Lanky v USA (1995-7), řekl: „Navzdory slibům o mezinárodní spolupráci v novém duchu a snížení napětí mezi USA a Ruskem věří Rada pro vědu a bezpečnost, že cesta ke světu bez jadernách zbraní není vůbec jistá. Ratifikace smlouvy Nový START v prosinci 2010 mezi Ruskem a Spojenými státy zvrátila dřívější vývoj v ‚jaderných vztazích‘ mezi těmito zeměmi, nicméně neschopnost vůdců USA, Číny, Íránu, Pákistánu, Egypta, Izraele a Severní Koreje jednat v souladu se Smlouvou o zákazu jaderných testů (Comprehensive Test Ban Treaty) a dohodou o zastavení produkce materiálu pro jaderné zbraně zanechává svět v neustálém riziku pokračujícího vývoje atomových bomb. Na světě je stále více než 19 000 jaderných zbraní, tedy dostatečná síla k několikrát opakovanému vyhubení všech obyvatel Země.“

Robert Socolow, člen Rady pro vědu a bezpečnost, profesor mechaniky a vesmírného inženýrství a spolu-řešitel Carbon Mitigation Initiative na Princeton University, uvedl: „Na cestě ke světu bez jaderných zbraní stále zůstávají překážky. Jsou to především rozdílné názory USA a Ruska na účel a užitečnost protiraketové obrany, stejně jako nedostatečná transparentnost, plánování a spolupráce mezi devíti zeměmi vlastnícími jaderné zbraně v podpoře snižování jejich počtu. Výsledná nedůvěra vede k tomu, že se téměř všechny tyto státy zajišťují modernizací svého jaderného arzenálu. Zatímco vlády prohlašují, že výměnou součástí raket a odpalovacích zařízení pouze zajišťují bezpečnost hlavic, čímž pokračuje proces redukce zbraní, jeví se tento vývoj ostatním státům jako podstatné zvýšení vojenské síly.“

Kennette Benedict, výkonná ředitelka Bulettinu atomových vědců, doplnila: „Rada pro vědu a bezpečnost je povzbuzena Arabským jarem, hnutím Occupy, politickými protesty v Rusku a činy obyčejných občanů v Japonsku, kteří volají po férovém zacházení a pozornosti k jejich potřebám. Ať už se jedná o řešení problémů jaderné energie, zmírnění následků lidmi způsobeného globálního oteplování nebo prevenci katastrofického jaderného konfliktu v tomto nestálém světě, je síla lidí podstatná. Z tohoto důvodu žádáme další vědce a experty, aby se k nám přidali v zapojování běžných občanů. Společně můžeme předložit ty nejpalčivější otázky politickým a průmyslovým vůdcům. A co je důležitější, můžeme požadovat odpovědi a činy.“

BAS poznamenal, že zatím nebyla přednesena další klíčová doporučení pro bezpečnější svět, a vyžaduje jejich zvýšenou pozornost, a to včetně:

  • Ratifikace Smlouvy o zákazu jaderných testů (Comprehensive Test Ban Treaty) USA a Čínou a pokrok v dohodě o zákazu výroby štěpných materiálů (Fissile Material Cutoff Treaty).
  • Implementace multi-národního řízení oběhu civilního jaderného paliva se striktními standardy pro bezpečnost, zajištění a nešíření jaderných zbraní, včetně separátního zajištění eliminace znovu-zpracovávání plutonia.
  • Posílení kapacity Mezinárodní agentury pro atomovou energii (International Atomic Energy Agency) pro dohled nad jaderným materiálem, vývojem jaderné technologie a jejich transportem.
  • Přijetí a naplnění dohod o klimatických změnách ke snížení emisí oxidu uhličitého prostřednictvím daňových pobídek a uvedení do praxe jednotné domácí regulace.
  • Přeměnit sektor uhelné energie světové ekonomiky tak, aby staré elektrárny byly odstaveny a u nových bylo požadováno zajištění zachytávání a uskladnění CO2.
  • Výrazné zvýšení veřejných i soukromých investic do alternativních zdrojů energie bez emisí uhlíku, jako jsou solární nebo větrné, do technologií pro skladování energie a celosvětové šíření výsledků.

Kompletní prohlášení BAS k Hodinám apokalypsy naleznete na http://www.thebulletin.org/content/media-center/announcements/2012/01/10/doomsday-clock-moves-to-five-minutes-to-midnight

JAK BYLO UČINĚNO ROZHODNUTÍ OHLEDNĚ HODIN APOKALYPSY

Posun Hodin apokalypsy z 10. ledna 2012 následoval po mezinárodním symposiu, konaném 9. ledna 2012 v právnické firmě Jones Day na Louisiana Ave 51 NW, Washington D. C. Rada pro vědu a bezpečnost BAS, za účasti sponzorů, přezkoumala důsledky nedávných událostí a trendů pro budoucnost lidstva spolu s výstupy dalších expertů na jaderné zbraně, atomovou energii, klimatické změny a biologickou bezpečnost.

Mezi otázkami probíranými 9. ledna byly mimo jiné tyto. Jaká je budoucnost atomové energie po Fukušimě? Jak bude nakládáno s jadernými zbraněmi ve světě rostoucí ekonomické, politické i environmentální nestability? Jaká jsou pojítka mezi klimatickými změnami, nedostatkem zdrojů, konflikty a jadernými zbraněmi? Co je za potřebí pro robustní implementaci Úmluvy o zákazu biologických zbraní (Biological Weapons Convention)?

O BULLETINU ATOMOVÝCH VĚDCŮ

Bulletin atomových vědců byl založen v roce 1945 vědci z Chicagské univerzity, kteří pomáhali vyvinout první jaderné zbraně v projektu Manhattan. Následně v roce 1947 vytvořili Hodiny apokalypsy za použití přirovnání „soudného dne“ k půlnoci a způsobu vyjádření atomové exploze (odečet k nule), aby tlumočili hrozby pro lidstvo a planetu. O posunu ručiček na Hodinách apokalypsy rozhoduje rada ředitelů BAS po konzultaci s radou sponzorů, ve které působí 18 laureátů Nobelovy ceny. Hodiny se staly obecně uznaným ukazatelem náchylnosti světa ke katastrofě způsobené atomovými zbraněmi, změnami klimatu nebo vývojem technologií v oblasti přírodních věd.

KONTAKT: Patrick Mitchell, (703) 276-3266, pmitchell@hastingsgroup.com

POZNÁMKA EDITORA: Kompletní prohlášení BAS a zvukový záznam zprávy z události z 10. ledna 2012 naleznete na http://www.hastingsgroupmedia.com/BAS/011012DoomsdayClockconference.mp3

Zdroj: http://www.thebulletin.org/content/media-center/announcements/2012/01/10/doomsday-clock-moves-1-minute-closer-to-midnight

Překlad: Matěj Dvorský

latest Nike SneakersNike
Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 0

Komentáře