Galerie: 1 fotografií

Vydáno: Úterý 27. 7. 2010

Kategorie: Zprávy

Tags: izraelsko-palestinský konflikt

Bojkot: Ahava - ukradená krása

Svět bez válek a násilí se připojuje k celosvětovému bojkotu izraelské kosmetiky Ahava, která je vyráběna na nelegálně okupovaném palestinském území.

Tajemnství krásy z Mrtvého moře nebo ošklivá pravda o nelegální okupaci? Co se ve skutečnosti ukrývá za výrobky kosmetické firmy Ahava? Hebrejské slovo Ahava znamená lásku. To, co se skrývá za produkty této společnosti, má však s láskou pramálo společného. Její hlavní výrobní středisko a centrum pro návštěvníky se totiž nacházejí na okupovaném palestinském území Západního břehu Jordánu, v ilegální izraelské kolonii Mitzpe Shalem. Ahava se dopouští klamavé reklamy tím, že za zemi původu svých výrobků označuje Izrael. Podle mezinárodního práva však nelze Západní břeh zahrnovat pod území tohoto státu. Navíc ve svých produktech používá bahno z Mrtvého moře, které získává na okupovaném území. Zneužívání přírodního bohatství okupované oblasti pro zisk je přitom explicitně zakázáno například IV. Ženevskou konvencí, kterou svým podpisem ratifikoval i Izrael.

Nejen, že Ahava profituje z ilegální a násilné vojenské okupace - zisky z prodeje této kosmetiky rovněž přímo financují nelegální izraelské kolonie na palestinských územích.

Přesto, že se hlavní sídlo společnosti nachází na okupovaném území, Ahava neplatí daně Palestinské samosprávě ani od ní neobdržela pro svou činnost licenci. Naopak, svými zisky přímo podporuje nelegální izraelské kolonie a potažmo okupaci palestinských území - 44% podílu společnosti spadá pod vlastnictví hned dvou z těchto kolonií - Mitzpe Shalem a Kalya. Zatímco Ahava využívá palestinské přírodní zdroje pro svůj zisk, a to bez povolení z palestinské strany nebo patřičných kompenzací, Izrael nadále zabraňuje Palestincům v přístupu k Mrtvému moři, jehož západní břeh se z jedné třetiny nachází na palestinském území.

Všechny izraelské kolonie nacházející se na Západním břehu Jordánu jsou podle mezinárodního práva nelegální. Například IV. Ženevská konvence zakazuje transfer vlastního civilního obyvatelstva na okupované území.

Co je špatného na izraelských koloniích na Západním břehu Jordánu (včetně Východního Jeruzaléma)?

 1. Kolonie podobné těm, jako jsou Mitzpe Shalem a Kalya, které se nacházejí na území okupovaném Izraelem od roku 1967, jsou nelegální z hlediska mezinárodního práva a pokračování v jejich výstavbě představuje jednu z nejzávažnějších překážek v dosažení míru a stability na tomto území.
   
 2. Většina kolonií je vyhrazena židovským osadníkům. Palestinci, jejichž půda byla na jejich výstavbu vyvlastněna v nich žít nesmějí. Etnicky segregované bydlení je v rozporu s mezinárodním právem - Mezinárodní úmluva OSN o potlačení a trestání zločinu apartheidu zakazuje diskriminaci v přístupu k bydlení založenou na rase nebo etnickém původu. Nelegální kolonie tak spolu se zdí, kterou Izrael na Západním břehu staví a se sítí silnic a dálnic vyhrazených pro izraelské osadníky, tvoří strukturu apartheidu, která mimo jiné zabraňuje vytvoření celistvého palestinského státu na tomto území.
   
 3. Nelegální kolonie odsoudila celá mezinárodní komunita, včetně OSN, Evropské unie ale i Spojených států. Izrael přesto pokračuje v jejich budování. Společnosti jako je Ahava tomuto procesu přímo napomáhají.
   
 4. V procesu výstavby a rozšiřování izraelských kolonií a související infrastruktury, včetně zdi, byly ze svých domovů vyhnány tísíce původních palestinských obyvatel. Dalším byl zamezen přístup k jejich zemědělské půdě, která zajišťuje obživu velké části palestinské populace.
   
 5. Palestinci často čelí násilí ze strany nelegálních osadníků. Kromě cílených útoků na zemědělskou půdu, olivové sady ale například i na vodní zdroje nebo mešity, nejsou výjimkou případy, kdy osadníci napadají palestinské obyvatelstvo. To se často děje za nečiného přihlížení nebo asistence izraelských ozbrojeých složek, jejichž přítomnost na tomto území je oficiálně zdůvodňována potřebou zajištění bezpečnosti izraelských osadníků.

Každý pátek od 17 do 19 hodin v ulici 28. října v Praze pořádá ISM petiční akci a infostánek zaměřený na zvyšování povědomí české veřejnosti o praktikách firem jako je například Ahava, izraelské okupaci palestinských území a o nenásilných způsobech odporu vůči tomuto systematickému útlaku.


Zdroj: ISM Česká republika

Více o kampani proti kosmetice Ahava (anglicky) - www.stolenbeauty.org

Nike footwearPochta SE Signal Blue DD6834-402 Release Date - SBD
Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 1

Komentáře