švédsko

8 z 10 Švédov chcú, aby vláda presadzovala zákaz jadrových zbraní

26. mája 2016
Zdroj: ICAN

Švédski lekári proti jadrovým zbraniam uskutočnili v apríli vo Švédsku prieskum verejnej mienky o tom, či by mala Švédska vláda pracovať na zákaze jadrových zbraní.
Výsledok ukázal, že 8 z 10 súhlasí s tým, aby sa Švédsko aktívne usilovalo o dohodu zakazujúcu jadrové zbrane.

Úterý 7. 6. 2016   Zprávy