Únik smlouvy TTIP: tajné dokumenty dokazují, že Evropa se má čeho bát

2. května 2016.
Organizace Greenpeace dnes prostřednictvím své nizozemské pobočky zveřejnila uniklý text z tajně vyjednávané smlouvy o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými, někdy přezdívané “smlouva století”. Ačkoliv by tato úmluva mohla velmi zásadně ovlivnit mnoho aspektů života všech občanů Evropské unie, projednávání jejích podmínek probíhá v tajnosti.

Nyní odtajněné dokumenty potvrzují, že obavy více než 3 milionů Evropanů, kteří v petici vyžadují ukončení vyjednávání TTIP, byly oprávněné.
Texty představují více než dvě třetiny celkového znění TTIP aktualizovaného před dubnovým 13. kolem vyjednávání ohledně TTIP v New Yorku. Pokrývají 13 kapitol zahrnujících záležitosti od telekomunikací k regulační spolupráci, od pesticidů, potravin a zemědělství po bariéry obchodu.
„Smlouva, která dalekosáhle ovlivní život každého z nás, musí být projednávána transparentně a demokraticky. Není možné o smlouvě diskutovat, aniž by lidé, ale i politici znali její znění, a proto Greenpeace zveřejnilo podstatnou část konsolidovaného textu návrhu smlouvy. Bohužel zveřejněný text potvrzuje obavy miliónů obyvatel EU, že TTIP oslabí jejich práva, ať už na ochranu životního prostředí a zdraví nebo práva spotřebitelská, či zaměstnanecká. Zároveň posiluje práva a moc korporací na úkor veřejného zájmu,” říká ke zveřejnění smlouvy Jan Freidinger z Greenpeace ČR.

A co se s tím dá dělat? „Pochybné vyjednávání o smlouvě by mělo být okamžitě zastaveno a v budoucnu by dalším jednáním měla předcházet veřejná debata. Greenpeace proto vyzývá politiky, odborníky, akademiky, novináře a další zainteresované lidi, aby si dokumenty přečetli a angažovali se v procesu přípravy plnohodnotné smlouvy, která neohrozí evropské spotřebitelské a ekologické standardy,“ dodává Freidinger.
Z uniklého textu jasně vyplývá, že smlouva by ve stádiu, v jakém se dnes nachází, přinesla několik problematických změn:

- Evropské standardy ochrany zdraví a životního prostředí budou vážně ohroženy.
Pravidlo „Obecných výjimek“ zakotvené v dohodě GATT Světové obchodní organizace (WTO) v textu chybí. Toto téměř 70 let staré pravidlo umožňuje národům omezit obchod za účelem „ochrany života lidí, živočichů a rostlin nebo zdraví“ nebo „ochrany vyčerpatelných přírodních zdrojů“.

-Opatření na ochranu klimatu se budou hůře prosazovat.
Pokud mají být splněny cíle klimatického summitu v Paříži o zamezení vzestupu globální teploty o více než 1,5 °C, obchod by neměl být vyřazen ze specifikací snižování emisí CO2. Bohužel, v získaných textech není o ochraně klimatu žádná zmínka.

-Smlouva znamená konec evropského principu předběžné opatrnosti a důkladných kontrol.
USA chtějí, aby EU nahradila svůj přístup k nebezpečným chemikáliím bez ohledu na princip předběžné opatrnosti, který je zakotven ve Smlouvě o EU, není ale zmíněn v konsolidovaném znění textu TTIP. Na druhou stranu požadavek USA na přístup založený na zvládání rizik, jehož náplní je řídit manipulaci s nebezpečnými látkami spíše než se těmto látkám vyhýbat, je hojně zmiňován v různých kapitolách. Tento přístup podrývá možnost preventivních opatření jako například v případě kontroverzních hormonálních disruptorů.

-Velké korporace budou mít mnohem větší vliv na Evropskou unii a všechny její členské státy.
Uniklé dokumenty naznačují, že obě strany zvažují udělit korporacím mnohem větší přístup a účast na rozhodování. Podle ředitele Greenpeace EU Jorgo Risse by efekty smlouvy TTIP byly zpočátku velmi jemné, ale ve výsledku devastující. Smlouva by vedla k tomu, že by evropské zákony byly posuzovány dle jejich důsledků pro obchod a investice – ochrana životního prostředí a zájmy veřejného zdraví by byly zcela opomíjeny.
Před důsledky úmluvy varují spotřebitelská uskupení, environmentální organizace i ekonomové, v EU se také šíří iniciativy malých a středních podniků nebo stovek obcí (tzv. TTIP-free zóny). Celý text odtajněných dokumentů naleznete v angličtině na webových stránkách www.ttip-leaks.org

Nike air jordan SneakersNike Air Jordan Shoes
Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 1

Komentáře