Klaus: Je čas zasadit ukrajinskou krizi do širšího kontextu

Současná geopolitická "hra" začala tak naivně oslavovanými "barevnými" revolucemi v některých zemích bývalého Sovětského svazu (a v některých arabských zemích), které často znamenaly vývoz demokracie a západního pojetí lidských práv do nepřipravených, od Západu geograficky vzdálených, kulturně i civilizačně odlišných teritorií. Musím se přiznat, že jsem zárodek dnešních ukrajinských problémů viděl již při - pro mne nejasné a nepřesvědčivé - "oranžové revoluci" v roce 2004, tehdy nekriticky velebené Evropou a Amerikou. Ta však byla jen zčásti autentickým domácím politickým povstáním, z větší části byla z vnějšku organizovaným vývozem demokracie jako cesty k získání geopolitické výhody (a snad i pokusem o přehlušení vlastních problémů Západu).

Ukrajina byla ponížena do role nástroje v této daleko větší hře, v souboji se sílícím Ruskem. Otázkou je, jak z toho ven. Posledních 15 měsíců ukazuje, že další pokračování krize neúnosně zvyšuje její náklady, prohlubuje rozpolcenost země a zesiluje míru její destabilizace. Díváme-li se na vývoj na Ukrajině bez předsudků a s otevřenýma očima, musíme dojít k závěru, že se Ukrajina ocitla v pasti měnící se geopolitické situace a že Rusko - naproti tomu - díky této změně nachází svou novou identitu (nebo přinejmenším posiluje svou starou). Měnící se situace je do značné míry produktem problémů Západu, jeho ztrácející se identity, jeho ekonomické stagnace, jeho kulturního a civilizačního úpadku.

Celý článek si můžete přečíst zde.

Best SneakersNEW BALANCE
Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 1

Komentáře