Zprávy

Prezidentští kandidáti: Je na českých školách dostatek výchovy k aktivnímu nenásilí?

Zeptali jsme se prezidentských kandidátů na 4 otázky související s tématy, kterými se zabýváme.

Otázka 4: Myslíte si, že je na českých základních a středních školách věnována dostatečná pozornost aktuálním událostem v oblasti mezinárodních vztahů a válečných konfliktů, jejich souvislostem, výchově k aktivnímu nenásilí a podpoře občanské aktivity? Podpoříte vzdělávací programy v této oblasti?

Pondělí 31. 12. 2012   Zprávy

Prezidentští kandidáti: Měla by ČR podpořit vznik úmluvy o zákazu jaderných zbraní?

Zeptali jsme se prezidentských kandidátů na 4 otázky související s tématy, kterými se zabýváme.

Otázka 3: Současné mechanismy pro kontrolu šíření jaderných zbraní a jaderné odzbrojení selhávají. Již 75 % zemí volá po jednání o tzv. úmluvě o zákazu jaderných zbraní – mezinárodní smlouvě, která zakáže jaderné zbraně a zajistí jejich postupné a proporční odstranění. Měla by se ČR k těmto zemím připojit?

Pondělí 31. 12. 2012   Zprávy

Prezidentští kandidáti: Je vojenská intervence řešením íránského jaderného programu?

Zeptali jsme se prezidentských kandidátů na 4 otázky související s tématy, kterými se zabýváme.

Otázka 2: V posledním roce se stupňuje napětí v souvislosti s obavami o vojenskou podstatu íránského jaderného programu. Myslíte si, že vojenská intervence může být řešením této situace?

Pondělí 31. 12. 2012   Zprávy

Prezidentští kandidáti: Co je potřeba řešit na mezinárodní úrovni z hlediska bezpečnosti?

Zeptali jsme se prezidentských kandidátů na 4 otázky související s tématy, kterými se zabýváme.

Otázka 1: Co považujete za nejdůležitější téma, které je v současnosti potřeba řešit na poli mezinárodních vztahů (v souvislosti s bezpečností, válečnými konflikty a zbrojením) a jak byste toto téma řešil/a?

Pondělí 31. 12. 2012   Zprávy

Podpořte Svět bez válek zakoupením nástěnného kalendáře na rok 2013

Podpořte kampaň za zákaz jaderných zbraní zakoupením kalendáře, který pro Svět bez válek a násilí připravila módní návrhářka Hana Poddaná.

Projekt kalendáře volně navazuje na Světový pochod za mír a nenásilí a byl slavnostně pokřtěn přesně tři roky poté, co pochod prošel Českou republikou. Na jeho přípravě se podíleli modelka Lucie Váchová, umělecký fotograf Jakub Ludvík a akademický malíř Václav Benedikt. Veškerý výtěžek z prodeje bude věnován organizaci Svět bez válek a násilí a použit na aktivity aktuální kampaně za zákaz jaderných zbraní.

Úterý 18. 12. 2012   Zprávy

Sýrie: skrytá pravda konfliktu

Ve středu 7. listopadu proběhl v Praze diskuzní večer o aktuální situaci v Sýrii. Analytik Lic. Daniel Solis z VŠ mezinárodních a veřejných vztahů v Praze zahájil večer úvodem do mezinárodního kontextu syrského konfliktu. Následovala diskuze, do níž svými názory přispěla velká část publika. Různorodá škála pohledů vedla k velice zajímavé výměně názorů, která se po celý večer držela na vysoké úrovni.

Sobota 10. 11. 2012   Zprávy

Před padesáti lety byl svět na pokraji jaderné války

28. října roku 1962 vyvrcholila série událostí, která později dostala název Kubánská nebo též Karibská krize. Příčin krize bylo několik a tehdy velice pravděpodobným důsledkem mohla být jaderná válka mezi USA a SSSR. Tehdy jsme byli nejblíže nukleární apokalypse v celé historii lidstva. Dnes je na světě stále přibližně 20 000 jaderných zbraní, a tudíž přetrvává možnost, že se podobná událost bude opakovat. Dokud budou existovat jaderné zbraně, bude existovat i hrozba jaderné zkázy.

Pondělí 29. 10. 2012   Zprávy

Umělecký kalendář podpoří kampaň Světa bez válek

Módní návrhářka Hana Poddaná vydává kalendář na rok 2013, jehož výtěžek podpoří aktivity Světa bez válek v rámci kampaně za zákaz jaderných zbraní. Kalendář bude pokřtěn symbolicky 3. listopadu 2012, tedy přesně 3 roky poté, co Českou republikou prošel Světový pochod za mír a nenásilí.

Neděle 28. 10. 2012   Zprávy

Poradní status při OSN přináší Světu bez válek nové příležitosti

Světu bez válek a násilí byl udělen „speciální poradní status“ při Ekonomické a sociální radě OSN. To otevírá možnosti bližší a intenzivnější spolupráce jak se součástmi OSN, tak s dalšími organizacemi a institucemi.

Neděle 14. 10. 2012   Zprávy

Kytaristé na Můstku zahráli za zákaz jaderných zbraní

2. října 2012, při příležitosti Mezinárodního dne nenásilí, uspořádal Svět bez válek a násilí Praze na Můstku Kytarovou MírPárty, kde za účasti několika desítek kytaristů zazněla Lennonova píseň Give Peace a Chance na podporu Mezinárodní kampaně za zákaz jaderných zbraní. Kampaň vzbudila pozitivní ohlas veřejnosti i řady hudebníků a známých osobností, např. Jana Budaře, Vlasty Redla či Táni Fischerové.

Sobota 6. 10. 2012   Zprávy

Stránky