Od vídeňské konference k české kampani za zákaz jaderných zbraní

Na začátku května se zástupci Světa bez válek a násilí zúčastnili Přípravného výboru Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT) ve Vídni. Kromě možnosti setkat se s diplomaty a prezentovat jim návrhy občanské společnosti byla konference také příležitostí k výměně zkušeností mezi organizacemi z celého světa, k posílení spolupráce či navázání nových vztahů.

Přípravný výbor NPT nepřinesl žádné převratné novinky a vzhledem k povaze této konference to nikdo ani neočekával. Jednalo se teprve o první ze tří setkání předcházejících velké hodnotící konferenci v roce 2015. Přesto ve Vídni zaznělo několik témat, která stojí za zmínku.

Humanitární rozměr jaderného (od)zbrojení

Pozitivním trendem je rostoucí pozornost věnovaná humanitárnímu pohledu na jaderné zbraně. Na poslední hodnotící konferenci v roce 2010 se uznání „katastrofických humanitárních následků“ případného použití jaderných zbraní podařilo včlenit do výstupního dokumentu, který konsenzuálně schválili všichni signatáři NPT včetně jaderných velmocí.

Na základě toho vzniklo několik iniciativ, které se pokoušejí změnit úhel pohledu na odzbrojovací problematiku tak, aby se mezinárodní debata netočila kolem toho, zda je či není „výhodné“ jaderné zbraně odstranit, ale aby vznikla shoda nad tím, že je třeba zahájit konkrétní kroky k odzbrojení zkrátka proto, že jaderné zbraně jsou z lidského hlediska nepřijatelné. Mezi aktivní státy v tomto ohledu patří například Švýcarsko, které společně s dalšími 15 zeměmi ve Vídni vydalo stanovisko kladoucí důraz na humanitární aspekt jaderného odzbrojení, nebo Norsko, jež na jaře příštího roku uspořádá mezinárodní konferenci na toto téma. Pro zákaz jaderných zbraní se nedávno vyjádřila také celosvětová humanitární nevládní organizace Červený kříž.

Blízký východ bez zbraní hromadného ničení

Dalším aktuálním tématem je plán vytvořit na Blízkém východě zónu bez jaderných zbraní a všech dalších zbraní hromadného ničení. Blízký východ je regionem s velkým počtem států, které nepřistoupily k některým z dohod o kontrole zbraní hromadného ničení (ZHN). Arabské státy dlouhodobě kritizují Izrael za to, že stojí mimo smlouvu NPT a k vlastnictví jaderných zbraní se nevyjadřuje, přestože je všeobecně přijímaným faktem, že disponuje desítkami jaderných hlavic. Na druhé straně panují obavy z íránského jaderného programu a v minulosti si se zbraněmi hromadného ničení pohrávaly i Libye a Irák, který zašel až k použití zbraní chemických. Vytvoření zóny bez ZHN může díky všestrannému přístupu a negativním bezpečnostním zárukám jaderných mocností pomoci překlenout atmosféru nedůvěry, která v regionu panuje.

Vytvoření zóny bez ZHN má širokou mezinárodní podporu a je zaštítěno konsenzuálně přijímanou rezolucí valného shromáždění OSN. Na poslední hodnotící konferenci NPT bylo naplánováno, že v roce 2012 bude k vytvoření zóny svolána konference za účasti všech států regionu. Zprostředkovatelem této tzv. blízkovýchodní konference byl pověřen finský diplomat J. Laajava, který na vídeňském přípravném výboru referoval o dosavadním vývoji a potěšil zprávou, že žádný ze států regionu zatím účast neodmítl.

Zóna bez ZHN na Blízkém východě je jedním z hlavních návrhů Světa bez válek a násilí pro řešení napětí kolem íránského jaderného programu. Tento slibný diplomatický proces bohužel nemá dostatečnou pozornost, a pokud se jedná o Blízký východ, prostor dostávají většinou spekulace o řešení vojenskou cestou. Podpora různých sektorů společnosti má v této situaci velký význam. Proto Svět bez válek a násilí nedávno podpořil iniciativu mezinárodní sítě Členů parlamentů pro nešíření jaderných zbraní a jaderné odzbrojení (PNND) tím, že získal podporu několika českých zákonodárců pro prohlášení na podporu vytvoření zóny.

 

Foto1: PNND předává stanovisko na podporu Blízkého východu bez ZHN
zprostředkovateli konference J. Laajavovi

Foto 2: Jana Jedličková - prezentace PNND delegátům Přípravného výboru

Návrhy občanské společnosti

Na přípravném výboru dostaly prostor i přítomné nevládní organizace, které hned zpočátku zasedání, 2. května, představily diplomatům návrhy občanské společnosti. Během tříhodinového bloku zazněly mimo jiné prezentace Mezinárodní kampaně za zákaz jaderných zbraní (ICAN), Starostů za mír (Mayors for Peace), Koalice nové agendy (New Agenda Coalition) nebo zástupců mladé generace (NPT Youth, BANG). Velice emocionální svědectví podal jeden z přeživších atomového útoku na Hirošimu. Mluvčí Světa bez válek a násilí Jana Jedličková, která působí také jako koordinátorka PNND pro Střední Evropu, prezentovala delegátům iniciativy, které v poslední době vzešly z řad členů parlamentů po celém světě.

Prohlubování mezinárodní spolupráce

Hodnotící konference a přípravné výbory NPT jsou již tradičně příležitostí k prohlubování vztahů mezi organizacemi z celého světa a k navazování nových kontaktů.

5. května se uskutečnilo každoroční setkání Aboliton2000 – sítě více než dvou tisícovek organizací, která slouží jako platforma pro vzájemnou komunikaci a koordinaci aktivit za jaderné odzbrojení. Na setkání byla shrnuta činnost pracovních skupin, které se v rámci této sítě zabývají tématy jako například vytváření bezjaderných zón, ekonomické aspekty jaderného zbrojení, vznik úmluvy o zákazu jaderných zbraní a další. Svět bez válek a násilí na setkání reprezentoval brněnský expert na zbraně hromadného ničení Ing. Otakar Mika a mluvčí Jana Jedličková, která při této příležitosti přijala pozvání ke členství v Globální radě této sítě (Abolition2000 Global Council).

Neméně důležité bylo také setkání Mezinárodní kampaně za zákaz jaderných zbraní (ICAN), které proběhlo o víkendu 27. a 28. dubna a z České republiky se jej zúčastnili čtyři zástupci Světa bez válek. Během tohoto víkendu proběhlo několik zajímavých workshopů, které představily aktuální aktivity ICAN. Kromě rozvíjení strategie a plánů do budoucna byl věnován prostor také organizačním záležitostem této kampaně, která narůstá na síle a získává podporu organizací ze stále více zemí.

 

Foto 1: Setkání ICAN
Foto 2: Otakar Mika a Jana Jedličková na setkání Abolition2000

Česko pro zákaz jaderných zbraní

Cílem kampaně ICAN je vznik tzv. Úmluvy o jaderných zbraních – mezinárodní smlouvy, která by zakázala jaderné zbraně a poskytla mechanismy k postupnému odstranění stávajících jaderných arzenálů. Vznik takovéto úmluvy již podporují tři čtvrtiny států na světě a podle průzkumů veřejného mínění má vysokou podporu obyvatel jaderných i nejaderných zemí. Česká republika je jednou z mála zbývajících zemí, které tento návrh nepodporují.

Změnit postoj ČR k otázce jaderného odzbrojení a usilovat o to, aby se přidala ke státům podporujícím zákaz jaderných zbraní, je jednou z hlavních náplní Světa bez válek a násilí v ČR. Jako partnerská organizace ICAN chystá Svět bez válek řadu akcí pro veřejnost a dokončují se také přípravy aktivit pro studenty ZŠ a SŠ. Současně bude Svět bez válek prohlubovat spolupráci s PNND a usilovat o to, aby se téma jaderných zbraní dostalo i do lavic českého Parlamentu. Nelze opomenout ani práci na komunální úrovni v rámci mezinárodní sítě Starostové za mír, do níž se mohou připojit starostové a primátoři českých měst.

Kampaň za Česko pro zákaz jaderných zbraní bude odstartována v sobotu 2. června, v rámci Dne za jaderné odzbrojení, Mírovým piknikem v pražské Stromovce. Svět bez válek a násilí srdečně zve všechny, kteří se chtějí informovat, podepsat petici, netradiční formou se připojit k apelu za zákaz jaderných zbraní, nebo si jen neformálně popovídat v příjemném prostředí pražského parku.

latest Running SneakersNike
Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 1

Komentáře