Galerie: 2 fotografií

Vydáno: Pondělí 2. 6. 2014

Kategorie: Zprávy

Tags: kampaň

Mezinárodní sčítání členů Světa bez válek a násilí a finanční kampaň 2014

Jaká je aktivní členská základna Světa bez válek a násilí, kolik lidí jej finančně podporuje a kolik má příznivců v jednotlivých zemích, to vše má za cíl zjistit celosvětová kampaň, která probíhá od 25. května do 13. června 2014.

Je to tedy příležitost, aby si všichni lidé kolem Světa bez válek a násilí – ať už aktivně zapojení či jen sympatizující – ujasnili, jakou roli budou tento rok v rámci organizace představovat.

Témata, kterými se Svět bez válek a násilí zabývá – globální jaderné odzbrojení, snižování nákladů na zbrojení obecně a tím pádem možnost větších investic do rozvoje života, stahování vojsk z okupovaných území, uvolňování mezinárodního napětí uzavíráním smluv o neútočení a vnášení aktivního nenásilí do všech oblastí života člověka – se stávají čím dál aktuálnějšími a zároveň si čím dál více lidí uvědomuje, že nejsou tak vzdálené jejich každodenním problémům, jak se může na první pohled zdát.

Tato kampaň je tedy výzvou pro všechny, kteří se necítí být lhostejní vůči směru, kterým se ubírá dnešní společnost, a chtějí se aktivně zapojit, či alespoň vyjádřit podporu ušlechtilým cílům Světa bez válek a násilí.

O formách účasti a hodnotách organizace podrobně a jasně informuje Zakládající dokument Světa bez válek a násilí.

Ve stručnosti Svět bez válek a násilí nabízí tyto formy účasti:

  • Plní členové: podílejí se na aktivitách, které organizace vyvíjí, účastní se schůzek, usilují o vlastní růst a zlepšují své schopnosti pomocí osobního rozvoje. Plní členové mají hlasovací právo a mohou kandidovat do interních voleb na všech úrovních. Snaží se také o rozšiřování organizace a vznik nových základních týmů, a to bez zeměpisných omezení. Udržují organizaci finančními příspěvky, které v ČR činí 1 000 Kč na rok.
  • Aktivní členové: podílejí se na aktivitách, které organizace vyvíjí, účastní se schůzek, usilují o vlastní růst a zlepšují své schopnosti pomocí osobního rozvoje. Aktivní členové mají hlasovací právo při konzultacích s výjimkou organizačních záležitostí.
  • Příznivci: dostávají informace, účastní se aktivit a pomáhají v rozvoji.

Každá forma účasti má pro rozvoj SBV svůj význam, ale samozřejmě, aby se zvyšoval vliv SBV a naplňováních samotných cílů, které si klade, je nejúčinnější zapojit se jako plný člen organizace.

SBV je organizací, která je financována především svými členy, což jí umožňuje velkou nezávislost ve svých aktivitách, které rozvíjí nezávisle na dotacích, sponzorských darech apod. Všichni členové a příznivci jsou neplacení dobrovolníci.

V ČR v současnosti funguje základní tým v Praze. Bylo by skvělé, kdyby aktivní skupinky vznikly i na dalších místech a díky této síti lidí by se aktivity SBV rozšířily do celé ČR.

Chcete-li se přidat, ať už jako plný nebo aktivní člen či příznivec, ozvěte se do 13. června koordinátorce kampaně pro ČR Táni Bednářové (tana.bednarova@gmail.com), na kterou můžete také směřovat své dotazy.

Během roku pravidelně probíhají různá setkání a semináře, pomocí nichž se upevňují vztahy mezi jednotlivými zapojenými lidmi a vznikají tak nová přátelství, která svou rozmanitostí posilují a obohacují činnost a působení celé organizace. Skrze mailinglisty a newslettery pak proudí informace, konzultují se a sdílejí jednotlivé aktivity a projekty.

Pravidelné schůzky SBV probíhají každé pondělí v 18h. v Humanistickém centru (Sokolská 32, Praha 2)

Kontakt: Táňa Bednářová, tel: 604 983 875, e-mail: tana.bednarova@gmail.com

 

Kalendář

 
25.května -13.červnaČlenská kampaň, vybírání členských příspěvků
15. červnaZveřejnění výsledků kampaně
20.červnaaktualizace mailinglistů (mezinárodní a pro ČR)
 

 

Nike
Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 1

Komentáře