Světový týden za mír a nenásilí 2011

7. až 13. listopadu 2011 | Týden akcí s cílem rozšířit povědomí o míru a nenásilí a podnítit spolupráci organizací a jednotlivců, založenou na metodách aktivního nenásilí.

Víte, že...?

 • Celosvětové výdaje na zbrojení se během posledních 10 let zvýšily o 50 %?
  V roce 2010 dosáhly výdaje na zbrojení astronomické částky 1 600 miliard amerických dolarů, což tvoří asi 3 % HDP všech států na světě. V ČR bylo v roce 2010 vydáno na zbrojení 48 miliard Kč, tj. 4 % státního rozpočtu (1,4 % HDP).
 • Téměř polovina lidí ve světě žije za méně než 2,5 dolaru (50 Kč) na den?
  S pouhými 20 % zbrojního rozpočtu by bylo možné vymýtit chudobu.
 • Během jediného týdne v roce 2008 vlády USA, Německa a Velké Británie věnovaly 860 miliard dolarů z veřejných rozpočtů na záchranu bank?
  V témže roce žádala OSN své členské státy o finance na program, který by za 30 miliard dolarů ročně dokázal vymýtit příčiny hladu ve světě. Během následujících čtyř let ale obdržela celkem jen 7,5 miliard.
 • Ve světě existuje 20 000 jaderných hlavic, z nichž 5 000 je připraveno k okamžitému použití?
  Navzdory svému čtyřicetiletému závazku (Smlouva NPT) jaderné státy nepodnikají žádné skutečné kroky k jadernému odzbrojení. USA porušují smlouvu tím, že mají své jaderné zbraně umístěny na svých vojenských základnách v pěti evropských zemích.

Situace ve světě

Navzdory touze po moderní, férové a rozvinuté globální civilizaci miliony lidí po celém světě stále trpí následky válek a dalších forem násilí, jako jsou chudoba nebo diskriminace. Ve světě, kde jsou centrální hodnotou peníze, společnost přivírá oči nad tím, že velká většina světové populace žije v otřesných podmínkách. Věnuje se jen minimální pozornost závažným rizikům, mezi které patří možné použití zbraní hromadného ničení, jaderné nehody nebo znečištění.

Abychom skutečně pokročili na cestě ke světu bez násilí, válek a jaderných zbraní, je třeba, aby se rozšířilo globální povědomí, které umožní prosadit potřebné změny. Dopady současné krize pociťují lidé na celém světě. Začínají si uvědomovat, že je potřeba vytvořit celosvětové hnutí usilující o takový systém, kde hlavní hodnotou bude lidský život. Svět bez válek a násilí je mezinárodní organizace, která odráží tuto potřebu a chce přispět ke vzniku takového celosvětového hnutí.

Na nedávných příkladech v Egyptě a Tunisku jsme viděli, že nenásilné hnutí dokáže prosadit revoluční změny. Hnutí „rozhořčených" ve Španělsku a Řecku ukazují, že tato nová vlna nenásilných protestů již není pouze záležitostí vzdálených končin a jiných kulturních prostředí, ale rychle se šíří k nám do Evropy.

Svět bez válek a násilí

Většina lidí nemá ráda násilí, ale nevěří tomu, že je možné ho vymýtit, protože je to něco, co je součástí lidské „přirozenosti". Historie ale ukazuje, že jsme dokázali překonat spoustu forem násilí - například otroctví, středověké mučení nebo rasovou segregaci. Podařilo se dosáhnout toho, že už je společnost nepovažuje za normální. Věříme, že stejně tak je možné zavrhnout také války a ostatní formy násilí - psychické, rasové, ekonomické, genderové atd. Svět bez válek a násilí je mezinárodní humanistická organizace, která o takový vývoj usiluje.

Věříme, že světa bez násilí lze dosáhnout pouze nenásilnými prostředky. Inspirujeme se Gándhím, M. L. Kingem a Silem, z jehož filozofie Univerzalistického humanismu naše organizace vzešla. Stavíme na létech zkušenosti v oblasti pacifismu a nenásilí a dáváme do pohybu projekty a iniciativy zacílené do tří hlavních směrů: společenské a kulturní akce zvyšující povědomí o míru a nenásilí, podpora dialogu mezi jednotlivci a skupinami, kteří si přejí svět bez válek a násilí, a rozvoj lidské spirituality, založený na principu „Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě."

www.svetbezvalek.cz

V roce 2009 Svět bez válek inicioval Světový pochod za mír a nenásilí - první pochod v historii, který obešel planetu s cílem vytvořit povědomí o míru a nenásilí, požadujíce jaderné odzbrojení, stažení vojsk z okupovaných území, postupné proporční snižování počtu konvenčních zbraní, podpisy smluv o neútočení mezi zeměmi a odmítnutí války jako způsobu řešení konfliktů.

Během tří měsíců pochod prošel téměř stem zemí, z Nového Zélandu do Argentiny. K této historické iniciativě se připojilo více než 3 000 skupin a organizací z celého světa, odehrálo se více než 1 000 akcí různého zaměření (kulturní, vzdělávací, umělecké, sportovní...) za účasti milionů lidí. Pochod oficiálně podpořily tisíce nejrůznějších institucí a osobností jako intelektuálové, umělci, sportovci, duchovní představitelé, politici a hlavy států.

www.svetovypochod.cz

Světový týden za mír a nenásilí

V návaznosti na Světový pochod chceme vytvořit pravidelný týden akcí, které budou probíhat současně na stovkách míst po celém světě. První Světový týden za mír a nenásilí se bude konat od 7. do 13. listopadu 2011 s následujícími třemi cíli:

 1. Vytvořit podmínky pro dialog mezi jednotlivci, organizacemi a skupinami. Diskutovat o aktuálních tématech (např. zbrojení, vzdělávání, imigrace, různé formy násilí atd.), navrhnout možná východiska a plán akcí, které napomohou jejich dosažení. Propagovat spolupráci založenou na metodách aktivního nenásilí.
   
 2. Pořádat akce různého zaměření (vzdělávací, kulturní, atd.) přispívající k růstu povědomí o míru a nenásilí.
   
 3. 11 sekund reflexe za mír a nenásilí" - celosvětová spirituální výzva k zamyšlení se nad mírem a nenásilím na osobní i společenské úrovni, dne 11. 11. 2011 po dobu 11 sekund. Tato iniciativa stojí na myšlence, že nezabralo více než 11 sekund představit si velké kroky v lidské historii (například letět na Měsíc, létat, zrušit otroctví). Tyto momenty inspirace provází velká síla, kterou bychom neměli podceňovat, ale naopak ji posilovat jak v našem osobním životě, tak ve společnosti.

Světový týden za mír a nenásilí je otevřený všem organizacím, skupinám a jednotlivcům. Pokud chcete v rámci Světového týdne uspořádat akci ve vašem městě, škole, na univerzitě apod., kontaktujte nás a my vám poskytneme podporu:

Svět bez válek a násilí, www.svetbezvalek.cz , info@svetbezvalek.cz , www.worldwithoutwars.org
PRAHA | praha@svetbezvalek.cz | tel. 604 983 875
BRNO | brno@svetbezvalek.cz

Sports brandsスニーカーの検索一覧【新着順】

Související uplynulé akce