Měsíc za mír a nenásilí

Nenásilí: jediné východisko. Dejme šanci míru! Kampaň na sociálních sítích a zároveň řada veřejných akcí, setkání, happeningů...s cílem dostat do povědomí téma nenásilí.